Geschiedenis

Van begin af aan is de parochie toevertrouwd geweest aan de zorg van de Karmelieten. De invloed van de Carmelorde is merkbaar aan de broederlijke wijze waarop parochianen met hun pastores omgaan. In het parochieleven wordt de nadruk gelegd op het ‘samen kerk zijn’ van ons allen als gelovigen. In het pastorale werk nemen vorming en toerusting een belangrijke plaats in, evenals bezinning op en verdieping van het geloofsleven. ‘Raakpunt’, het centrum van spiritualiteit van de Karmelieten in Amstelveen, heeft een goed en ruim aanbod daarvoor. De inspirerende figuur van pater Titus Brandsma OCarm spreekt velen in onze gemeenschap aan. Jaarlijks wordt het patroonsfeest gevierd.

De Titus Brandsmaparochie is op 1 oktober 1990 ontstaan uit de twee Amstelveense Karmelietenparochies, de Carmelparochie (opgericht 1957) en de Thaborparochie (opgericht 1965).