Doelstelling

Als Rooms Katholieke parochie in Amstelveen willen wij in onze samenleving de Blijde Boodschap van Jezus levend houden.

Deze houdt voor ons in, dat het Rijk van God, zoals Jezus dat heeft verkondigd en voorgeleefd, in de kracht van de Heilige Geest onder ons begonnen is en door onze manier van leven kan blijven groeien. Deze boodschap willen wij beleven en doorgeven aan elkaar, tot geluk van allen, dichtbij en veraf, in gelovige trouw en verbondenheid met de Rooms Katholieke Wereldkerk.