Liturgie

 

 ZIE INFORMATIE LIVESTREAM VIERINGEN ONDER NIEUWS

 

Onder Liturgie wordt verstaan het gelovig vieren van onze verbondenheid met God en elkaar in woord, gebed en sacrament.

Bij het Liturgisch Werkveld zijn betrokken alle groepen in de parochie die vieringen voorbereiden, uitvoeren en ondersteunen.

Het Liturgisch Beraad

Het Liturgisch Beraad is een overkoepelende werkgroep waarin het liturgisch beleid wordt besproken en vastgesteld en waarin de nodige regelingen voor de uitvoering worden getroffen.

Weekendliturgie

Deze werkgroep stelt de liturgie van weekendvieringen samen uit gebeden en gezangen van het lopende kerkelijke jaar.

Werkgroep Viering van Woord & Gebed

Leden van deze groep bereiden één keer per maand in overleg met de pastor een viering voor.

Het Titus Brandsmakoor

Het Titus Brandsmakoor is een dames- en herenkoor, dat zowel de liturgische koorzang verzorgt als de samenzang in de gemeenschap bevordert. Op hun repertoire staan naast vele Nederlandstalige psalmen en misgezangen ook enkele Latijnse missen.

Organisten

De koorzang en de samenzang worden begeleid door enkele deskundige en ervaren organisten. Ook in vieringen zonder koor is er een organist aanwezig om de zang van de gemeenschap te ondersteunen.

Lectoren

In onze parochie functioneert een lectorencollege, waarin dames en heren actief zijn. Het is hun taak de lezing van de H.Schrift te verzorgen en de gemeenschap voor te gaan in gebed bij de voorbeden tijdens de weekend liturgievieringen.

Kosters

Dames en heren treden op als koster. Zij dragen zorg voor een ordelijk verloop door tijdig alle benodigdheden voor de viering te verzorgen. Zij dragen zorg voor een rustige en waardige sfeer tijdens de viering door hun attente optreden.

Misdienaars

Kinderen, die hun Eerste Communie gedaan hebben kunnen misdienaar worden. Zowel jongens als meisjes zijn welkom.

Bloemengroep

De sfeer in de viering wordt mede bepaald door de versiering van kerk en altaar. Een groep kundige dames verzorgt de bloemversiering. Zij leggen zich vooral toe op het symbolisch bloemschikken. In de versiering komt dan de thematiek van de liturgie tot uiting.