Informatie live stream vieringen

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 2 OKTOBER 2022

LIVESTREAM UIT DE URBANUS - OUDERKERK

 

Op zondag 2 oktober zal de Eucharistieviering met als thema 'Heb vertrouwen!' plaatsvinden vanuit de St. Urbanus in Ouderkerk, en beginnen om 10.30 uur.

Voorganger is pastoor-deken Eugène Jongerden; de zang wordt verzorgd door het Elckerlyc koor o.l.v. Laurens de Boer en muzikaal begeleid door Edwin Saan.

Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/9GqHanSDAdo

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

Let op: dit weekend vragen wij aandacht voor de extra collecte in het kader van Wereldmissiedag. In RK Amstelland zullen wij in één keer voor zowel de kinderen als de volwassenen collecteren.

Dit jaar richt de actie zich met het citaat ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8) speciaal op Kibera, de grootste
sloppenwijk van Nairobi.
Uitgebreide informatie over dit project kunt u vinden in de folder die achterin het collecteboekje is toegevoegd.

 

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 28 AUGUSTUS 2022

LIVESTREAM UIT DE H.Geest/URBANUSKERK

vanuit het Noorddamcentrum

De zomervakanties zijn bijna ten einde en er beginnen diverse activiteiten weer op te starten.

De streaming van vieringen in onze parochie gaat ook weer beginnen, zoals al gemeld ligt het in de bedoeling dit voorlopig 1 x per maand te doen. In principe op de eerste zondag van de maand, maar deze eerste keer is e.e.a. een weekje naar voren geschoven. Op zondag 28 augustus vieren we namelijk het feit dat pastor Jan Adolfs veertig jaar werkzaam is in Amstelland; reden genoeg om de extra feestelijke viering in dit kader via de streaming breed toegankelijk te maken.

Deze viering is getiteld 'Tot uw dienst', en zal vanaf 10.30 uur worden uitgezonden vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk.

Uiteraard gaat pastor Adolfs hier zelf in voor, samen met pastor Dea Broersen, terwijl Vincent Kuin op de piano het St. Caeciliakoor o.l.v. Paul Krijnen begeleidt.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/3PHX91gCci4

Klik hier voor het het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie 

 

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 3 JULI 2022

LIVESTREAM UIT DE H.Geest/URBANUSKERK

vanuit het Noorddamcentrum

 

Na een paar weken even terug van weggeweest hier de informatie over de aankomende gestreamde Eucharistieviering van onze parochie! En meteen ook weer voorlopig de laatste, want we houden in de maand augustus qua streaming een zomerstop. Er is  besloten om daarna (voorlopig) opnieuw één keer per maand een viering direct en live online te zetten, en wel op de eerste zondag van de maand. Dat betekent dat de eerstvolgende uitzending na aankomende zondag zal zijn op 4 september.

Deze zondag, 3 juli, komt de viering uit het verbouwde en net heropende Noorddamcentrum in Bovenkerk.

Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen; de zang wordt verzorgd door het Aurora koor o.l.v. Lous Zandvliet met Oksana Polman op de piano. Na alle hoogfeesten en speciale zondagen is het deze 14e zondag door het jaar weer een 'gewone' zondag. Maar wel met een actueel thema: 'Vrede is niet vanzelfsprekend'.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/eSPBYpDdfvY

Klik hier voor liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 5 JUNI 2022

PINKSTEREN

LIVESTREAM UIT DE GOEDE HERDERKERK

 

En alweer een bijzondere viering, de volgende die vanuit parochie Amstelland gestreamd wordt op zondag 5 juni!

Het is dan natuurlijk het Hoogfeest van Pinksteren; en wat hebben we uitgekeken naar de komst van de Heilige Geest.... het waren toch niet de makkelijkste maanden de afgelopen tijd. Gelukkig wel met enige lichtpuntjes, maar de wereld bevindt zich toch nog altijd in de nodige chaos. Dat het Pinksterfeest daar maar een heel bijzonder Lichtpunt mag zijn...

Tijdens de online gestreamde Pinksterviering op 5 juni, die vanuit de Goede Herder komt, wordt tevens afscheid genomen van pastor Ph. Kint, jarenlang verbonden aan de Goede Herderlocatie. Hij gaat dan ook samen met pastoor A.Koot en pastor D.Broersen voor. Het gemengd koor van de Goede Herder met Sigrid Bøgebjerg- Haffmans op het orgel verzorgt de vocale en muzikale begeleiding.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/Ik2syCjL370

 

Ook op de lokale televisie RTV Amstelveen te volgen:

Live vanaf 10.30 uur, in Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

Deze zondag wordt gelegenheid geboden om (extra) te collecteren voor de Week Nederlandse Missionarissen.  Uitgebreide informatie in het collecteboekje.

Na deze viering zal de voorlopig laatste gestreamde viering van onze parochie zijn op 3 juli, vanuit het verbouwde Noorddamcentrum in Bovenkerk. Daarna houden we qua streaming een zomerstop, en besluiten in september hoe we dit verder oppakken.

 

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 15 MEI 2022

LET OP:     OM 10.00 UUR

LIVESTREAM UIT DE TITUS BRANDSMAKERK

 

 

let op: de online gestreamde Eucharistieviering van parochie RK Amstelland op 15 mei 2022 begint om 10.00 uur vanuit de Titus Brandsmakerk.

Intussen is wel redelijk bekend dat de Friese pater Titus Brandsma op zondag 15 mei in Rome heilig verklaard wordt. Daarom is de online viering van onze parochie in onze eigen Titus Brandsma locatie, waar we in de viering en op feestelijke wijze daarna verbonden zijn met deze unieke gebeurtenis.

Blijf vooral ook kijken, want tijdens of na de viering heeft onze streaming equipe direct de beschikking over live beelden uit Rome.

In de kerk worden deze via TV's in de ontmoetingsruimte gestreamd.

Pastoor-deken Eugène Jongerden gaat voor in deze bijzondere Eucharistieviering, terwijl het Titus Brandsmakoor o.l.v. Maria Vlaar en Marjon Ittner op het orgel de zang verzorgt. Uiteraard zullen daarbij enige Titusliederen niet ontbreken.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.00 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/lY2TzPzp9k0

Ook op de lokale televisie RTV Amstelveen te volgen:

Live vanaf 10.00 uur, in Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 1 MEI 2022

OM 10.30 UUR

LIVESTREAM UIT DE ST. URBANUSKERK, OUDERKERK

 

De volgende online Eucharistieviering is op zondag 1 mei om 10.30 uur vanuit de St. Urbanus in Ouderkerk. Het is dan de derde zondag van Pasen.

De Paastijd is Alleluia-tijd. Aan vrijwel elke tekst wordt de uitroep Alleluia toegevoegd. Immers: de Paastijd is een periode van vreugde, optimisme, want de Heer heeft de dood overwonnen.

Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen; de zang wordt verzorgd door Zanggroep de Duif o.l.v. Franz Straatman met Johan Vos op het orgel.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

                               https://youtu.be/M0JxmUuOit0

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

 

PAASWAKE ZATERDAG 16 APRIL 2022

OM 21.00 UUR

LIVESTREAM UIT DE H. AUGUSTINUSKERK

 

Wij zitten nog midden in de Goede Week waarin wij stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus.

Maar we mogen al uitzien naar Zijn Verrijzenis en het Licht van Pasen, en daarom hierbij de informatie over de gestreamde Paaswake van onze parochie Amstelland.

Deze zal op zaterdagavond 16 april om 21 uur worden uitgezonden vanuit de Augustinuskerk en ook via de lokale televisie te volgen zijn.

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. gaat samen met pastor Dea Broersen voor in deze feestelijke viering met als thema: 'Hij is waarlijk opgestaan!' De bekende liturgische zanggroep Tolle Lege o.l.v. Marlies van 't Hoff-Hattink verzorgt de muzikale omlijsting, met Nicolette Klerks op de piano en Ingrid Verhoeven op de dwarsfluit.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zaterdagavond vanaf 21 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/Xak2lr7oFkk

Ook op de lokale televisie RTV Amstelveen te volgen:

Live vanaf 21.00 uur, in Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

In deze Vastentijd wordt ook deze avond gelegenheid geboden om extra te collecteren voor de Vastenactie 2022 met het project op Lesbos. Uitgebreide informatie in het collecteboekje.

Verder moeten wij u melden dat na Pasen de frequentie van de gestreamde vieringen zal worden afgebouwd naar eerst twee keer per maand en richting zomer één keer per maand. Nu alle beperkingen zijn opgeheven hopen we dat iedereen toch ook weer fysiek naar de kerk komt. Aan de andere kant is het ook een service die we mogelijk in een aangepaste frequentie willen blijven bieden: in elk geval zal de volgende online eucharistieviering zijn op zondag 1 mei.

 Wij wensen u een ZALIG PASEN.

 

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 10 APRIL 2022

OM 10.30 UUR

LIVESTREAM UIT DE ST. URBANUSKERK, OUDERKERK

 

'Een uitgelaten menigte, dol enthousiast

Een koninklijke ontvangst met een lange erehaag

van mantels en wuivende takken.

Een feestelijke sfeer, geen wolkje aan de lucht.

Een toekomst zonder weerga.

Leve Jezus als koning'.

Palmzondag 10 april 2022 wordt in parochie RK Amstelland gestreamd vanuit de St. Urbanus in Ouderkerk. Een feestelijke viering waar de kinderen bij de intocht hun Palmpasenstokken meedragen en waarin ook de palmtakken voor thuis zullen worden gezegend. Voorgangers zijn pastoor-deken E. Jongerden, pastor D. Broersen en pastor E. Brussee; Jeugdkoor Urbanissimo o.l.v. Leoni Sitvast verzorgt de zang, en de muzikale begeleiding is in handen van Jeffrey de Bruijn en Jens van Velzen.

Eerste communicantjes vanuit Bovenkerk en Ouderkerk zijn aanwezig, en ook enige kinderen uit de Oekraïne met hun ouders.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/IZq9BNkZxbM

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

In deze Vastentijd wordt ook deze zondag gelegenheid geboden om extra te collecteren voor de Vastenactie 2022 met het project op Lesbos. Uitgebreide informatie in het collecteboekje.

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 3 APRIL 2022

OM 10.30 UUR

LIVESTREAM UIT DE BOVENZAAL WESTEND / BOVENKERK

 

'Niemand is zonder zonde', zo luidt het thema van de Eucharistieviering van aanstaande zondag, met het voor velen bekende verhaal uit het Johannesevangelie:

'Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei: 'wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.'

                                     Niemand?

Een altijd weer aansprekend verhaal....

Deze zondag zijn we met de gestreamde viering in Bovenkerk, in de Bovenzaal van wijkcentrum Westend.

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen gaan voor, terwijl cantores van Voces Volantes (Voces Volantes 'Light') voor de vocale begeleiding zorgen met Chris Bossano op de piano.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/PdiE6Mqrppw

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

In deze Vastentijd wordt ook deze zondag gelegenheid geboden om extra te collecteren voor de Vastenactie 2022 met het project op Lesbos. Uitgebreide informatie in het collecteboekje.

 

 

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 27 MAART 2022

OM 10.30 UUR

LIVESTREAM UIT DE AUGUSTINUSKERK

 

De vierde zondag van de Vasten, dit jaar op 27 maart, is het Halfvasten, ook wel zondag Laetare genoemd. Het woord is ontleend aan het eerste woord van de Gregoriaanse introïtus voor de mis van deze dag: Laetare Jerusalem, een bemoediging van de profeet Jesaja. Het woord betekent Verheug U, want over drie weken vieren we Pasen. Laten we vurig hopen en bidden dat het Licht van Pasen de wereld anders aantreft dan de chaos en ellende van deze laatste weken. 

De online gestreamde Eucharistieviering van 27 maart komt vanuit de Augustinuskerk, met als voorgangers pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen. De zang wordt verzorgd door het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum o.l.v. Frank de Ruyter met Chris Bossano op het orgel. Het thema van de viering luidt: “barmhartigheid boven recht”.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/6TMMr-cJKlI

Ook op de lokale televisie RTV Amstelveen te volgen:

Live vanaf 10.30 uur, in Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 20 MAART 2022

OM 10.30 UUR

LIVESTREAM UIT DE TITUS BRANDSMAKERK

 

'Hoe ziet uw godsbeeld eruit?'

Dat is het thema van de online gestreamde Eucharistieviering op de derde zondag van de Vasten, 20 maart 2022. Deze week komt die uit de Titus Brandsma, met als voorgangers pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Paul Koopman en pastor Dea Broersen.

De zang wordt verzorgd door cantores van het Titus Brandsmakoor o.l.v. Maria Vlaar, met Vincent Dorenbos op het orgel.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/mcNwsk0yxg8

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

In deze Vastentijd wordt ook deze zondag gelegenheid geboden om extra te collecteren voor de Vastenactie 2022 met het project op Lesbos. Uitgebreide informatie in het collecteboekje.

 

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 13 MAART 2022

OM 10.30 UUR

LIVESTREAM UIT DE GOEDE HERDERKERK

 

 Deze week hadden we iets meer voorbereiding nodig. Pastor Martin Schneeberger is namelijk over uit Lesbos en zal mee voorgaan met pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a., wat in het kader van ons Vastenactie project erg mooi is.

Zoals vorige week gemeld, wordt de MOWA-Vastenactie 2022 dit jaar gehouden ter ondersteuning van Pastor Martin Schneeberger - een van de regelmatige voorgangers van De Goede Herderkerk – bij zijn werk in het vluchtelingenkamp op Lesbos.
Achter in het collecteboekje vindt u uitgebreide informatie over het werk van pastor Schneeberger.
Ook vindt u daar de benodigde bankgegevens en een link naar de webpagina waarop filmpjes getoond worden over het werk
van de pastor.

De viering op deze tweede zondag van de Vasten staat dus mede in het teken van de actie 'Steun Martin op Lesbos' en wordt dan ook gestreamd vanuit de Goede Herderkerk. Start zoals altijd om 10.30 uur. Cantores van het Goede Herderkoor o.l.v. Ronald Dijkstra verzorgen de zang, terwijl Sigrid Bøgebjerg - Haffmans voor de muzikale begeleiding tekent.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link

https://youtu.be/nnFTqE3PaJ4

 

klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA

Vandaag heeft onze paus de datum bekend gemaakt waarop de zalige Titus Brandsma heilig verklaard wordt. Dat is op zondag 15 mei a.s.

In het kader daarvan staan ook binnen onze parochie speciale activieiten op stapel. U hoort hier binnenkort meer over.

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 6 MAART 2022

OM 10.30 UUR LIVESTREAM

UIT DE BOVENZAAL WIJKCENTRUM WESTEND

Deze eerste zondag van de Veertigdagentijd, 6 maart, komt de gestreamde Eucharistieviering uit de Bovenzaal van wijkcentrum Westend in Bovenkerk, waar we gezien de beperkte ruimte toch nog werken met aanmelding vooraf en een maximum aan kerkgangers.

De viering heeft als thema 'Stevig in je schoenen staan', met als voorgangers pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen. Het koor Voces Volantes o.l.v. Chris Bossano op de piano verzorgt de vocale en muzikale begeleiding.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/0adLTzVN6pA

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 27 FEBRUARI 2022

OM 10.30 UUR

LIVESTREAM UIT DE URBANUS OUDERKERK

 

Deze zondag, 27 februari, komt de livestream uit de St.Urbanuskerk in Ouderkerk. Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen zullen voorgaan, met medewerking van het St. Caeciliakoor o.l.v. Manja Korper en Johan Vos op het orgel. Het thema luidt: 'Splinters en balken', en denkt u misschien ook meteen aan het verhaal uit het Lucasevangelie over de balk in ons eigen oog en de splinter in dat van de naaste....

Maar het wordt vooral een bijzondere viering omdat dan aan Valerie Terwengel het sacrament van het H.Vormsel zal worden toegediend.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/gwlZFEjKMnE

Ook kan de viering nu rechtstreeks bekeken worden via RTV Amstelveen:

Live vanaf 10.30 uur, in Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 20 FEBRUARI 2022

OM 10.30 UUR

LIVESTREAM UIT DE AUGUSTINUSKERK

 

Op de 7e zondag door het jaar komt de online gestreamde Eucharistieviering op 20 februari vanuit de grote Augustinuskerk.

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen gaan voor in deze viering die als thema heeft: 'de pik op iemand hebben'. Het plaatje op de voorkant van het boekje illustreert het in elk geval duidelijk. Cantores van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum verzorgen de zang, met Chris Bossano op het orgel.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/iSnmV9fT1jg

Ook op de lokale televisie RTV Amstelveen te volgen:

Live vanaf 10.30 uur, in Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

EUCHARISTIEVIERING ZONDAG 13 FEBRUARI 2022

OM 10.30 UUR

LIVESTREAM UIT DE TITUS BRANDSMAKERK

Christus, onze hoop
Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt.
Hij is als een boom die aan de rivier staat
en wortels heeft tot in het water.

Deze woorden van de profeet Jeremia vormen het thema voor de online Eucharistieviering van zondag 13 februari vanuit de Titus Brandsma. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor-diaken Paul Koopman, terwijl cantores van het Titus Brandsmakoor o.l.v. Maria Vlaar de zang verzorgen. Aja Leemans begeleidt hen op het orgel.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/Fpul7ZmJR_8

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie; let op, er is deze zondag een extra collecte ten behoeve van Caritas Amstelland.

 

Gekozen is voor het project Stap Verder, een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Het is feitelijk een oecumenische caritas in de Bijlmer.
Stap Verder helpt mensen die in dit stadsdeel zijn beland en hun weg moeten vinden in onze Nederlandse samenleving.
Hoe zit dat met onze bureaucratische regelgeving, je DigiD, maatschappelijke hulporganisaties, juridische bijstand?
Beheers je je Nederlands wel in voldoende mate om met al deze zaken goed uit de voeten te kunnen? Stap Verder is al 10 jaar een drempelloos aanspreekpunt en brengt de nieuwkomers een stap verder.
Met deze extra collecte ondersteunt Caritas Amstelland deze nieuwe Amsterdammers.
Voor meer informatie: https://www.stapverder.info.

Caritas Amstelland beveelt deze collecte van harte bij u aan.  Mocht u de fysieke collecte missen, dan kunt u uw gift ook
overmaken op de Caritas rekening:
NL51 RABO 0351 8011 62 t.n.v. RK Par. Inst. Charitas.

 


Viering ZONDAG 6 FEBRUARI 2022 om 10.30 uur

Livestream vanuit de GOEDE HERDER

 

Op zondag 6 februari komt de livestream vanuit de Goede Herder, waarin pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen zullen voorgaan. Cantores van het Goede Herderkoor o.l.v. Ronald Dijkstra tekenen voor de zang, met Sigrid Bøgebjerg - Haffmans op het orgel. 

Het thema van deze viering luidt 'Durf te vertrouwen', gebaseerd op de lezingen uit de Profeet Jesaja 6, 1-2a.3-8,  de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe 15,1-11 en de mooie Evangelielezing volgens Lucas 5, 1-11.

U kent vast het verhaal: de vissers die net volle netten vis hebben gevangen laten alles achter zich om Jezus te volgen, naar Zijn woord: 'voortaan zullen jullie mensen vangen'.  

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/ybicb17FWi8

Ook op de lokale televisie RTV Amstelveen te volgen:

Live vanaf 10.30 uur, in Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

Viering ZONDAG 30 JANUARI 2022 om 10.30 uur

Livestream vanuit de URBANUS, OUDERKERK

De komende online gestreamde Eucharistieviering op de vierde zondag door het jaar, komt op 30 januari uit de Urbanuskerk in Ouderkerk.

Voorgangers zijn pastoor J.H. Fonck, pastor-diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen, terwijl de zang wordt verzorgd door cantores van koor Elckerlyc o.l.v. Laurens de Boer.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/Y3o6Kut5Ib8

Klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de collecte-informatie  

 

Viering ZONDAG 23 JANUARI 2022 om 10.30 uur

Livestream vanuit de  Goede Herderkerk

 

De Eucharistieviering met als thema 'Door woorden geraakt' komt deze week uit de Goede Herder met als voorganger pastoor-deken Eugène Jongerden. De dames Th. ten Rouwelaar en M. Strengers zijn lector. Cantores van het Goede Herderkoor o.l.v. Ronald Dijkstra en Sigrid Bøgebjerg- Haffmans op het orgel verzorgen de vocale en muzikale ondersteuning, met een extra bijdrage van Tony Rous op de viool.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/TMvqZOdfGFc

 

Ook op de lokale televisie RTV Amstelveen te volgen:

Live vanaf 10.30 uur, in Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

*Het liturgieboekje is overigens zonder vermelding van de liederen, omdat de liedkeuze op dit moment nog onbekend is, dus de cantores zullen ons daarmee zondag verrassen.

 

Viering ZONDAG 16 JANUARI 2022 om 10.30 uur

Livestream vanuit de  Augustinuskerk

Aanstaande zondag, 16 januari, komt de livestream uit de Augustinuskerk, met als thema: 'Zij hebben geen wijn meer'. U weet dan vast meteen waar de Evangelielezing over gaat: inderdaad, de bruiloft van Kana. Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen zijn de voorgangers in deze viering, die muzikaal wordt omlijst door cantores van het Latijns parochiekoor Cantemus Dominum met Chris Bossano op het orgel.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/5mmXgSK0Okk

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

En een verheugend bericht: de viering van aanstaande zondag 16 januari, vanuit de Augustinus, is ook op de lokale televisie RTV Amstelveen te volgen.

Live vanaf 10.30 uur, in Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806

 

Viering ZONDAG 9 JANUARI 2022 om 10.30 uur

Livestream vanuit de  Titus Brandsmakerk

Livestream

Aanstaande zondag, 9 januari, viert parochie Amstelland de doop van de Heer vanuit de Titus Brandsmakerk, met als aansprekend thema: 'Zeg ja tegen God'. Pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Paul Koopman en pastor Dea Broersen zijn de voorgangers in deze viering, die muzikaal wordt omlijst door cantores van het Titus Brandsmakoor met Vincent Dorenbos op het orgel.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/Lpslxy3IP-M

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

Extra viering zaterdag 8 januari in de Titus Brandsmakerk

Op zaterdag 8 januari om 15.30 uur is er een extra in het rooster toegevoegde Eucharistieviering in de Titus Brandsmakerk, waar pastoor-deken Eugène Jongerden in zal voorgaan. Met het oog op spreiding van parochianen hopelijk ook van andere locaties, maar deze viering is vooral gepland nu parochianen van Bovenkerk momenteel niet terecht kunnen in wijkcentrum Westeind (dit ivm de lockdown) en in de Urbanuskerk zelf de bouwwerkzaamheden weer hervat zijn. Aangezien het aantal parochianen per locatie op dit moment maximaal 50 is, heeft het pastoresteam tot een extra viering besloten. In elk geval op 8 januari; bij voldoende belangstelling wordt overwogen dit te continueren totdat Westend weer open gaat.

U bent zonder aanmelding uit elke locatie in ieder geval van harte welkom op 8 januari in de Titus Brandsmakerk.

 

Viering ZONDAG 2 JANUARI 2022 om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

Aankomende zondag 2 januari 2022 viert parochie RK Amstelland de Openbaring des Heren vanuit de Goede Herder met als thema 'Wij hebben zijn ster in het oosten gezien'. Deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen gaan voor, terwijl cantores van het Goede Herderkoor worden begeleid door James Pollard op het orgel.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/dyZ7uQEnQQ8

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte informatie

 

 

LIVESTREAM VIERINGEN KERSTMIS

Op vrijdag 24 december worden de volgende vieringen gestreamd:.

Er is helaas besloten, om de gezinsviering die op 24 december om 15.30 uur vanuit de Urbanus Ouderkerk gestreamd zou worden, te annuleren. Vooral de beperking van het aantal zangers c.q. het bij elkaar zijn van meer kinderen in de huidige risicovolle leeftijdsgroep is daar een belangrijk punt van besluitvorming bij geweest.

Er is hard gewerkt aan het opnieuw beschikbaar stellen van de gezinsviering van vorig jaar, zodat er ook voor de kinderen nog iets te kijken valt.

De link voor de gezinsviering van Kerstmis 2020:

https://youtu.be/qI1Pi1Yx8Ew

Het team dat de gezinsviering zou streamen, heeft vervolgens aangeboden op hun andere locatie (Bovenkerk) de viering te streamen. Wat hier leuk aan is, is dat deze viering komt vanuit een gerestaureerd deel van de nieuwe Urbanuskerk. Slechts 30 parochianen kunnen deze viering bijwonen en door de streaming toch toegankelijk voor meer mensen.

Deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen gaan voor in deze sobere Kerstmiddag Eucharistie viering. Cantores van St Caecilia o.l.v. Paul Krijnen verzorgen de zang, muzikaal begeleid door Vincent Kuin.

Klik hier voor het liturgieboekje 

Om deze viering om 15.30 uur via YouTube op de computer of tablet te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/jdoaXzRTzhE

en zoals altijd ook nog op een later tijdstip te volgen.

En dan om 20.00 uur een sfeervolle Kerstnachtviering vanuit de Augustinuskerk, zonder parochianen, met als voorgangers deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen. Nicolette Klerks begeleidt op de piano de liturgische zanggroep Tolle Lege en enkele leden van tienerkoor Vivace, o.l.v. Marlies van 't Hoff-Hattink. Het thema is: 'Kribbe en kruis zijn uit hetzelfde hout gemaakt'.

Ook deze viering is rechtstreeks, maar ook op een later moment te volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van vrijdagavond vanaf 20.00 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/3V6JzZNWSJI

Door extra inzet en netwerken zijn beide vieringen ook live te zien op de lokale televisie van RTVA! In Amstelveen op Ziggo 42, KPN 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte informatie

Klik hier voor de Adventsactie  

Op zondag 26 december, tweede Kerstdag zal er géén gestreamde viering zal zijn; dit ging organisatorisch niet meer lukken. De volgende online viering is op 2 januari 2022.

 

 

Viering ZONDAG 19 DECEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de Z. Titus Brandsmakerk

 

Aankomende zondag is het op 19 december toch alweer de vierde zondag van de Advent.

De Eucharistieviering wordt gestreamd vanuit onze Titus Brandsmakerk in Amstelveen. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Paul Koopman en pastor Dea Broersen.

Vincent Dorenbos op het orgel begeleidt cantores van het Titus Brandsmakoor o.l.v. Maria Vlaar.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/kr_HMjKhOGM

Als u vijf minuten eerder inlogt, kunt u kijken naar een speciale Adventsbijdrage voor de kinderen, per week gericht op de betreffende zondag. De adventskaarsen worden ontstoken, deze zondag dus de vierde kaars.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

 

Let op: op elke zondag van de Advent, van 28 november tot en met 19 december, is er een extra collecte waarbij uw aandacht wordt gevraagd voor de Adventsactie, dit keer voor de stichting ‘Les Amis de Gambie’ in het Afrikaanse land Gambia.
48% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en 66.000 kinderen hebben geen ouders en geen veilig thuis. Deze stichting zet zich in voor kansarme weeskinderen, zodat zij op kunnen groeien in een liefdevolle omgeving en veilig en met vertrouwen op kunnen groeien tot evenwichtige volwassenen.

Uitgebreide informatie over deze stichting in de bijlagen, en vindt u achter in het collecteboekje, ook waar de stichting uw bijdrage voor zal gebruiken.
Daar vindt u ook een QR-code waarmee u een filmpje over het project kunt bekijken dat speciaal door de stichting voor Parochie Amstelland gemaakt is. Dit filmpje wordt tevens na de viering gespeeld.

 

 

Viering ZONDAG 12 DECEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de St.. Urbanuskerk Ouderkerk

 

Wij gaan op weg naar de derde zondag van de Advent, aanstaande zondag Gaudete op 12 december. De Eucharistieviering wordt gestreamd vanuit de St. Urbanuskerk in Ouderkerk. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen.

In deze viering zal Remco de Jong in Ouderkerk door zijn doopsel en vormsel opgenomen worden in de katholieke kerk. Hij heeft zich daar een tijd lang op voorbereid. Deze belangrijke stap is eerder dit jaar uitgesteld vanwege Corona.

Johan Vos op het orgel begeleidt de Gregoriaanse Zanggroep de Duif o.l.v. Franz Straatman. 

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/NJxd8EawE8I

Als u vijf minuten eerder inlogt, kunt u kijken naar een speciale Adventsbijdrage voor de kinderen, per week gericht op de betreffende zondag. De adventskaarsen worden ontstoken, deze zondag dus de derde kaars.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte informatie

 

 

Viering ZONDAG 28 NOVEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

Op zondag 28 november komt deze uit de Augustinuskerk met pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. als voorganger. De Gregoriaanse Schola o.l.v. Frank de Ruyter verzorgt de vocale en muzikale ondersteuning.

Het is de eerste zondag van de Advent en de viering heeft dan ook een mooi en toepasselijk thema: 'Mijn God, tot U richt ik mijn hart'. Daarbij is het de start van een nieuw kerkelijk jaar en het komende jaar zullen wij met de lezingen de C-cyclus volgen.

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag vanaf 10.30 uur op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/aTQswYRC3Gk

 

Als u vijf minuten eerder inlogt, kunt u kijken naar een speciale Adventsbijdrage voor de kinderen, per week gericht op de betreffende zondag. De adventskaarsen worden ontstoken, deze zondag dus de eerste kaars.

Het liturgieboekje en de collecte-informatie vinden jullie in de bijlagen. 

Let op: op elke zondag van de Advent, van 28 november tot en met 19 december, is er een extra collecte waarbij uw aandacht wordt gevraagd voor de Adventsactie, dit keer voor de stichting ‘Les Amis de Gambie’ in het Afrikaanse land Gambia.
48% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en 66.000 kinderen hebben geen ouders en geen veilig thuis.
Deze stichting zet zich in voor kansarme weeskinderen, zodat zij op kunnen groeien in een liefdevolle omgeving en veilig en met vertrouwen op kunnen groeien tot evenwichtige volwassenen.

Uitgebreide informatie over deze stichting vindt u achter in het collecteboekje, ook waar de stichting uw bijdrage voor zal gebruiken.
Daar vindt u ook een QR-code waarmee u een filmpje over het project kunt bekijken dat speciaal door de stichting voor Parochie Amstelland gemaakt is. Dit filmpje wordt tevens na de viering gespeeld.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

Klik hier voor collecte Adventsactie

Klik hier voor informatie Adventsactie

 

NIEUWE CORONA MAATREGELEN MET INGANG VAN 14 NOVEMBER

Na de berichten van de Nederlandse bisschoppen van woensdag, de persconferentie van vrijdagavond en het pastoresoverleg van vrijdagmiddag zetten wij even op een rijtje wat de aangescherpte corona maatregelen voor ons als kerken betekenen.

De komende drie weken zullen de volgende maatregelen gelden; terwijl de bisschoppen verdere aanscherping niet uitsluiten.

     De anderhalve meter afstandsregel bij vieringen is per direct opnieuw ingevoerd. Bij binnenkomst handen ontsmetten, plaatsnemen (rekening houdend met anderhalve meter afstand) en een juist gebruik van looproutes. 

     Ook koorleden dienen anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.

     Binnen moet iedereen een mondkapje op, dat alleen af kan als men zit. Dat betekent bij binnenkomst in de kerk, bij het verlaten van de kerk en ook voor en na de communie. 

3.  Communie wordt weer uitgereikt op de schoteltjes waar parochianen zelf de hostie afnemen.

4. De collecte vindt plaats na de viering, bij de uitgang van de kerk.

Voor de komende drie weken is door de pastores van RK Amstelland afgesproken om het koffiedrinken na de zondagse vieringen te laten vervallen.

Voor kerkelijke bijeenkomsten, dus van besturen, werkgroepen of commissies geldt eveneens de anderhalve meter afstandsregel bij vergaderingen.

Hopelijk is deze situatie van korte duur. Het vraagt van ons allemaal weer een paar stappen extra in flexibiliteit en aandacht. Maar we hebben laten zien, dat we dat kunnen met elkaar.

Met onze gezamenlijke inzet gaat het ons de komende weken ook weer lukken om toch samen te komen om ons geloof te vieren.

 ********************

 

Viering ZONDAG 21 NOVEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de bovenzaal Wijkcentrum Westend/

Urbanus Bovenkerk

Zondag 21 november wordt de Eucharistieviering gestreamd vanuit de Bovenzaal in wijkcentrum Westend in Bovenkerk. We vieren dan het feest van Christus Koning en markeren het eind van het kerkelijk jaar. Volgende week begint een nieuw jaar met de eerste zondag van de Advent.

De viering van 21 november begint zoals altijd bij de streaming om 10.30 uur. Pastor J. Adolfs en pastor D. Broersen gaan hierin voor, terwijl cantores van St. Caecilia o.l.v. P. Krijnen de vocale omlijsting verzorgen met Vincent Kuin op de piano. Het thema van de viering luidt: 'Blauw bloed?'

U kunt alle vieringen via YouTube rechtstreeks, maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om de viering van deze zondag op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/tog_BAfqsV0

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

 

Viering ZONDAG 14 NOVEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de St. Urbanus Ouderkerk

 

Aanstaande zondag is het 14 november en viert parochie Amstelland de Eucharistie vanuit de St. Urbanus in Ouderkerk. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen. Met medewerking van jeugdkoor Urbanissimo o.l.v. Ria de Bruijn
Dit zal een leuke gezinsviering worden met als thema 'Ik geef mijn lichtje door'. Jeffrey de Bruijn en Jens Friso van Velzen verzorgen de muzikale begeleiding.

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om deze op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/Ew-d8GaVCGc

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie 

 

Dit weekend is er een extra collecte voor de Caritas in het kader van

Werelddag van de armen.

Uw bijdrage komt ten goede aan een van de projecten van de Caritas van onze parochie, namelijk het project ‘Mee-eten-op-afstand’.

Wekelijks wordt een tas met boodschappen gebracht bij gezinnen die door financiële problemen niet rond kunnen komen en waarbij de overheid door regelgeving onvoldoende bij kan springen.

Meer informatie over dit werk van de Caritas vindt u achter in het collecteboekje en er is een apart Tikkie voor dit doel opgenomen.

 

Viering ZONDAG 7 NOVEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de TITUS BRANDSMAKERK

 

Fijn dat er ook aankomende zondag een Eucharistieviering vanuit onze parochie kan worden gestreamd. Elke week zetten zich daar mensen voor in en dat is natuurlijk ontzettend fijn.

Deze zondag, 7 november, komt de feestelijke viering uit de Titus Brandsma in Amstelveen, want wij vieren dan het patroonsfeest van deze inspirerende pater.

Uw voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Paul Koopman en pastor Dea Broersen. Cantores van het Titus Brandsmakoor onder leiding van Maria Vlaar verzorgen de muzikale omlijsting, begeleid door Vincent Dorenbos op het orgel.

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later. Om deze op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/vdEMg2yQnxI

Voor het liturgieboekje klik hier

Voor de collecte-informatie klik hier

Tevens extra collecte-informatie voor zondag 14 november, Caritas zondag, klik hier

 


Viering ZONDAG 31 OKTOBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de AUGUSTINUSKERK

 

Aanstaande zondag, 31 oktober, worden er namelijk drie vieringen gestreamd vanuit onze parochie Amstelland.

1. Om te beginnen vieren we het hoogfeest van Allerheiligen om 10.30 uur vanuit de Augustinuskerk.

Deken Ambro Bakker s.m.a. gaat in deze viering voor met pastor Dea Broersen, terwijl cantores van de Augustinus op het orgel worden begeleid door Michiel van der Wardt.

Om deze viering op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/k-8OjD7zRJU

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen, gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

               

2. Diezelfde middag op 31 oktober, wordt de stemmige Eucharistieviering van Allerzielen gestreamd vanuit de begraafplaats Buitenveldert. Deze viering begint om 15.30 uur, en kunt u alleen rechtstreeks volgen.

De link is: https://start.memoriam.tv/1ZCS-36JQ

 

Voorgangers zijn deken Ambro Bakker s.m.a., deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen. Tolle Lege, onze mooie Liturgische Zanggroep luistert de viering muzikaal op o.l.v. dirigente Marlies van 't Hoff-Hattink met Nicolette Klerks op de piano.

Klik hier voor het liturgieboekje 

Vanaf 17.00 uur worden de graven daar gezegend; en gedurende de dag zijn er tussen 12.00 en 20.00 uur diverse activiteiten. Informatie is te vinden op www.begraafplaats-buitenveldert.nl

Op de dag van Allerzielen zelf, dinsdag 2 november, worden op de begraafplaatsen van Bovenkerk en Ouderkerk ook de graven gezegend, respectievelijk om ca. 19.30 uur en om ca. 20.30 uur.

Om 19.30 uur is in de Titus Brandsmakerk een viering, waarin de overledenen van het afgelopen jaar herdacht zullen worden.

3. Al jaren kerkt de Indonesische Gemeenschap van Amsterdam, de KKI, in de Titus Brandsmakerk.

Op 31 oktober viert zij daar haar 40-jarig bestaan met een plechtige Eucharistieviering om 13.30 uur waarin onze bisschop Mgr. J. Hendriks zal voorgaan. Daarna is er een feestelijke receptie.

De link voor deze viering is: https://youtu.be/3SXHBwbfl2Q

 

 

Viering ZONDAG 24 OKTOBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

Aankomende zondag wordt de Eucharistieviering gestreamd vanuit de Goede Herder met als thema: 'Zien waar het om gaat.' Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, terwijl de cantores van het Goede Herderkoor o.l.v. Ronald Dijkstra de viering muzikaal zullen omlijsten, met Sigrid Bøgebjerg- Haffmans op het orgel.

Om deze viering op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/8fkopKWRNz4

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

Viering ZONDAG 17 OKTOBER om 10.30 uur

Livestream vanuit Bovenkerk, bovenzaal Westend

 

A.s. zondag, 17 oktober, komt deze viering uit Bovenkerk, uit de Bovenzaal in wijkcentrum Westend.

Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, terwijl de muzikale en vocale begeleiding in handen is van cantores van Voces Volantes o.l.v. dirigent en pianist Chris Bossano.

Het thema van deze 29ste zondag door het jaar B luidt: 'een Heer die een dienaar is.'

Om deze viering op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/p747JVeq8T4

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen: gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie 

 

Viering ZONDAG 10 OKTOBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

Een heel mooi thema is gekozen voor de online Eucharistieviering van aanstaande zondag, 10 oktober, namelijk: Jezus’ liefdevolle blik.

En wij vieren als parochie RK Amstelland op deze zondag het 25-jarig priesterjubileum van pastoor-deken Eugène Jongerden, waar in de viering aandacht voor zal zijn en ook aansluitend een feestelijke receptie van 12.00 - 15.00 uur voor wordt georganiseerd. De eigenlijke datum was 1 juni, maar om bekende redenen is het vieren daarvan even uitgesteld.

De viering wordt gestreamd vanuit de Titus Brandsmakerk.

Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden zelf, pastor-diaken Paul Koopman en pastor Dea Broersen, terwijl cantores van het Titus Brandsmakoor onder leiding van Maria Vlaar en Vincent Dorenbos op het orgel, de viering muzikaal zullen opluisteren.

Om deze viering op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

                        https://youtu.be/uG4Ft1W3tNg

 

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

 

Viering ZONDAG 3 OKTOBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de H. URBANUS OUDERKERK

 

Aankomende zondag is het 3 oktober en komt de online Eucharistieviering uit het mooie Ouderkerk, vanuit de St. Urbanus. Dit is een gezinsviering met als thema: 'Iedereen is welkom'. Voorgangers zijn pastor G. van Tillo, pastor-diaken E. Brussee en pastor D. Broersen, terwijl het jeugdkoor Urbanissimo zal zingen o.l.v. Ria de Bruijn. De muzikale begeleiding is in handen van Jeffrey de Bruijn en Jens Friso van Velzen.

Om deze viering op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/LyYPVGWWUDk

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik hier voor het liturgieboekje

 

 

Viering ZONDAG 26 SEPTEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

Voorgangers zijn pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen. Het thema luidt: Een molensteen om je hals.

Enkele leden van de Liturgische Zanggroep Tolle Lege verzorgen de vocale en muzikale ondersteuning
o.l.v. Marlies van ’t Hoff-Hattink en pianiste Nicolette Klerks.

Om deze viering op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/6XWE9cLVZVo

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie 

 

 

Viering ZONDAG 19 SEPTEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

Op zich voorzichtig hoopvolle berichten met de persconferentie! Vers van de pers, dus er is nog geen verklaring van onze bisschoppen hoe we hier in onze kerken mee om moeten gaan. Dat volgt ongetwijfeld nog voor 25 september, wanneer de versoepelingen ingaan.

De online viering van aankomende zondag, 19 september, wordt gestreamd vanuit de Goede Herderkerk. Het is dan alweer de 25ste zondag door het jaar B, en Vredeszondag.

Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, en de viering wordt vocaal omlijst door cantores van het Goede Herderkoor met Sigrid Bøgebjerg- Haffmans op het orgel.

Om deze viering op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/SelcLRJENG0

 

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte informatie

 

 

Viering ZONDAG 12 SEPTEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit een stukje nieuwe kerk van de

Urbanus in Bovenkerk

 

'Hier wordt een huis voor God gebouwd'; zo luidt het thema van de online gestreamde Eucharistieviering van onze parochie aankomende zondag, en dat mogen we deze keer heel erg letterlijk nemen!

Want we gaan dan vieren in een stukje nieuwe kerk van de Urbanus in Bovenkerk, waar de bouw gestaag vordert en waar eind augustus het dak op kon. Vorig weekend konden we tijdens de Open Monumentendag al even een kijkje nemen, maar zondag 12 september wordt een deel van de kerk dat af is, gebruikt waar deze voor bedoeld is: het vieren van ons geloof. Nog te midden van alle werk in uitvoering, maar uiteraard zorgvuldig voorbereid.

Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, en de viering wordt vocaal omlijst door cantores van Voces Volantes, onder leiding van dirigent en pianist Frank de Ruyter.

Om deze viering op tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/9bTkLtwAzB4

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen: gemiddeld nog tot twee weken later.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de colletce-informatie

 

 

 

Viering ZONDAG 5 SEPTEMBER om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

Aankomende zondag komt de livestream uit onze Titus Brandsmakerk.

Voorgangers zijn pastoor-deken E. Jongerden en pastor-diaken P. Koopman, en de viering wordt vocaal omlijst door cantores van het Titus Brandsmakoor o.l.v. Maria Vlaar.
Muzikale begeleiding: Vincent Dorenbos.

 

Om deze viering op tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

  https://youtu.be/u-TazYLhkE8

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

Let op: in de maand september is er een extra collecte voor de Caritas van de All Saints-Parochie in Amsterdam Zuidoost. Zij koken elke donderdag maaltijden voor mensen die dat hard nodig hebben.
Zie voor meer informatie achterin het collecteboekje en op pagina 29 van de laatste uitgave van Spirit. Locaties kunnen zelf kiezen wanneer hiervoor extra gecollecteerd wordt.

 

 

Viering ZONDAG 29 AUGUSTUS om 10.30 uur

Livestream vanuit de St. Urbanus Ouderkerk

 

Aankomende zondag komt de livestream uit de St. Urbanuskerk in Ouderkerk, en dat zal een gezinsviering zijn.

Voorgangers zijn pastor G. van Tillo, pastor E. Brussee en pastor D.Broersen, en de viering wordt vocaal omlijst door het jeugdkoor Urbanissimo o.l.v. Ria de Bruijn en Leoni Sitvast.
Muzikale begeleiding: Laurens de Boer.

Een bijzondere viering omdat dan Ynthe Uijttenboogaard door de doop in onze gemeenschap zal worden opgenomen.

Om deze viering op tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/FF7UCPbHXc0

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

Het liturgieboekje en de collecte-informatie vinden jullie in de bijlagen. 

 

Viering ZONDAG 22 AUGUSTUS om 10.30 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

 

'Naar wie zouden wij anders gaan'; met deze woorden van Simon Petrus is dat het thema van deze 21ste zondag door het jaar B op 22 augustus. De live stream wordt uitgezonden vanuit de Augustinuskerk met pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. als voorganger.

Chris Bossano begeleidt op het orgel enkele cantores van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum voor de muzikale en vocale omlijsting.

Om deze viering op tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

https://youtu.be/wJ-UwjzUu58

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

 

Voor het liturgieboekje klik hier

Voor de collecte-informatie klik hier

 

 

Viering ZONDAG 15 AUGUSTUS om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

Aanstaande zondag is het 15 augustus en vieren we het mooie feest van Maria Hemelvaart.

De Eucharistieviering wordt deze week gestreamd vanuit de Goede Herderkerk, waarin pastoor-deken Eugène Jongerden zal voorgaan.

Lectoren zijn Gerda van Oostrom-van der Valk en Henk Welsch, terwijl de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door cantores van het Goede Herder Koor met Jeroen Potjes als solozanger, en met James Pollard op het orgel.

Om deze viering op uw tablet of smartphone te volgen, klikt u op deze link:

https://youtu.be/CWgsYzZJ8JA

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

 

Viering ZONDAG 8 AUGUSTUS om 10.30 uur

Livestream vanuit Wijkcentrum Westend H. Geest/Urbanus Bovenkerk

 

Aanstaande zondag wordt de Eucharistieviering voor de eerste keer gestreamd vanuit de nieuwe tijdelijke locatie van de H.Geest/St. Urbanus Bovenkerk, wijkcentrum Westend. De afgelopen weken zijn er veel vrijwilligers bezig geweest om de inrichting voor onze zondagvieringen te perfectioneren.

Ook u kunt op zondag 8 augustus meekijken via de live stream. Klik daarvoor met uw tablet of smartphone op deze link:

https://youtu.be/Ej0m-TQp2-M

 

Pastoor-deken Eugène Jongerden gaat voor, terwijl mevrouw Margaret Kappers lector is. De heer Harry Lichtendahl verzorgt de muzikale omlijsting.

De viering begint om 10.30 uur, u kunt deze rechtstreeks maar ook op een later moment volgen; gemiddeld nog tot twee weken later.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie 

 

 

 Viering ZONDAG  1 AUGUSTUS om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

De eerste zondag van deze maand en liturgisch de 18e zondag door het jaar B, 1 augustus, komt de gestreamde Eucharistieviering van parochie RK Amstelland vanuit de Titus Brandsmakerk in Amstelveen. Het thema luidt: 'Voedsel dat niet vergaat'.

Deken Ambro Bakker s.m.a., die precies op deze dag 51 jaar priester is, zal in deze viering voorgaan samen met pastor-diaken Paul Koopman en pastor Dea Broersen. Ofschoon er dit jaar aan festiviteiten ook niet veel meer in zit dan vorig jaar met zijn 50 jarig priesterfeest, zullen wij deze zondag toch in dankbaarheid stilstaan bij dit jubileum. Cantores van het Titus Brandsmakoor onder leiding van Maria Vlaar verzorgen de vocale ondersteuning, met Vincent Kuin op het orgel.

De viering begint om 10.30 uur en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen, rechtstreeks maar ook op een later moment; gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/XJv71GUK8oc

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

  

Viering ZONDAG 25 JULI om 10.30 uur

Livestream vanuit de St. Urbanus Ouderkerk

Aanstaande zondag, 25 juli, wordt de Eucharistieviering gestreamd vanuit de St. Urbanuskerk in Ouderkerk, met als thema 'delen = vermenigvuldigen'. U kent dat mooie verhaal uit het Johannesevangelie ongetwijfeld, over de broden en de vissen.

Pastoor-deken Eugène Jongerden gaat samen met pastor Dea Broersen voor in deze viering, die om 10.30 uur begint. Cantores van koor Elckerlyc en het Caeciliakoor verzorgen onder leiding van Manja Korper de zang, met Johan Vos op het orgel.

Via een directe beeldverbinding is de viering voor iedereen met een PC of tablet te volgen, rechtstreeks maar ook op een later moment; gemiddeld nog tot twee weken later.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/cp2Ux-tkTxU

  

 

Viering ZONDAG 18 JULI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

 

De online gestreamde Eucharistieviering van aanstaande zondag, 18 juli, komt vanuit de Augustinuskerk waarin pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen zullen voorgaan. Cantores van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum zullen onder leiding van organist Chris Bossano de vocale en muzikale omlijsting verzorgen.

Het thema luidt: 'Herders met een hart'.

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/69ZS1sWopA4

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie  

 

 

 

Viering ZONDAG 11 JULI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

Zoals intussen gebruikelijk is hier weer de informatie over de streaming van aankomende zondag, 11 juli. Op deze 15e zondag door het jaar B, komt de gestreamde Eucharistieviering uit de Goede Herderkerk, met als voorgangers pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen.

De muzikale en vocale begeleiding wordt verzorgd door Sigrid Bøgebjerg Haffmans op piano en orgel en Tony Rous op de viool, terwijl de cantores Dora Smeele, Jos Looman, Jacqueline van Maarschalkerwaart en Bart de Rijk het koor vormen.

Het thema luidt: 'Gezonden als lammeren tussen wolven'.

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/Z9EVy7Qr1NY

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie  

 

Viering ZONDAG 4 JULI om 10.30 uur

Livestream vanuit het Noorddamcentrum, Bovenkerk

 

Velen van jullie hadden het gemerkt en gemeld.... maar de techniek liet ons bij de live stream van de viering van afgelopen zondag voor een deel in de steek. Het geluid was niet goed. In de kerk was daar niets van te merken. Maar gelukkig kwam halverwege iemand die de viering online volgde, en die vlakbij de kerk woont, er melding van maken. Heel jammer, het gaat eigenlijk vrijwel altijd goed, maar zoiets kan een keer gebeuren.

Aanstaande zondag, 4 juli, zal de Eucharistieviering voorlopig voor de laatste keer gestreamd worden vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Wegens verbouwing van het Noorddamcentrum worden de vieringen vanaf 11 juli gehouden in wijkcentrum Westend.

Voorgangers op 4 juli zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, terwijl Vincent Kuin de muzikale begeleiding voor zijn rekening neemt. Het thema luidt: 'Verstaan worden'.

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/2dZ6qW0IWFs

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

  

 

Viering ZONDAG 27 JUNI om 10.30 uur

Livestream vanuit de St. Urbanus Ouderkerk

 

Deze zondag, 27 juni, komt de gestreamde Eucharistieviering van onze parochie RK Amstelland vanuit de St. Urbanuskerk in Ouderkerk. Voorgangers zijn pastor G. van Tillo en pastor Dea Broersen.   Cantores van het koor Elckerlyc verzorgen onder leiding van Laurens de Boer de muzikale ondersteuning.

Het thema luidt: 'Goddank, ik leef!'

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/hKJAubQmcNk

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie  

 

Viering ZONDAG 20 JUNI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

Voorlopig bijven wij nog elke week in onze parochie een livestream viering houden. Zodra daar aanleiding toe is, zullen wij bijvoorbeeld de frequentie nader bekijken.

A.s. zondag, 20 juni, komt de Eucharistieviering vanuit de Titus Brandsmakerk in Amstelveen. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor-diaken Paul Koopman. Vincent Dorenbos begeleidt op het orgel de cantors van het Titus Brandsmakoor onder leiding van Maria Vlaar.

Het thema luidt: 'Naar de overkant'.

De viering begint om 10.30 uur en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/AmxiDxCVHg8

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie  

 

 

Viering ZONDAG 13 JUNI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

 

Na alle kerkelijke feesten en speciale zondagen, is het deze zondag op 13 juni 'gewoon' de elfde zondag door het jaar, maar wel met een prachtig thema: 'Het Rijk Gods is als een mosterdzaadje'.

In de gestreamde Eucharistieviering vanuit de Augustinuskerk gaat pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. voor samen met pastor Dea Broersen.

Cantores van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum verzorgen de zang, muzikaal begeleid door organist Chris Bossano.

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/jNl7_zqX12s

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

 

 VIERING ZONDAG 6 JUNI om 10.15 uur TITUS BRANDSMAKERK

Het gaat gelukkig de goede kant op en voor de bisschoppen is dat aanleiding geweest voor een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen. Dat wil zeggen, voor zover er nog altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden.  In kerken met zitplaatsen tot 300, worden nu maximaal 50 mensen toegelaten; bij zitplaatsen van 300 tot 1000 geldt een maximum van 15% van het aantal reguliere zitplaatsen, en in kerken die meer dan 1000 zitplaatsen hebben mogen maximaal 250 mensen naar binnen.

In de Titus Brandsmakerk zijn er nu geen 30, maar 50 parochianen van harte welkom om de viering bij te wonen.

Naast de 1,5 meter afstand blijven alle andere maatregelen zoals het vooraf reserveren, mondkapjesplicht, hygiëne protocol, de wijze van communie uitreiken, niet meezingen, niet koffiedrinken onverkort van kracht.

 

Viering ZONDAG 6 JUNI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

Aanstaande zondag 6 juni, is het Sacramentsdag. De Eucharistieviering wordt dan gestreamd vanuit de Goede Herderkerk, met als voorgangers pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen. James Pollard verzorgt de muzikale begeleiding.

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/Os8j8gG4eq8

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie. 

 

Viering ZONDAG 30 MEI om 10.30 uur

Livestream vanuit  het Noorddamcentrum Bovenkerk

 

Zondag 30 mei is het de zondag van de H. Drie-eenheid; die van de Vader, de Zoon en de H. Geest. De online Eucharistieviering wordt deze week gestreamd vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk, met als voorgangers pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen. Cantores van het koor Voces Volantes verzorgen de vocale ondersteuning, onder leiding van pianist en dirigent Chris Bossano.

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/44EQcO6ANGM

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie  

 

 

 PINKSTEREN

Viering ZONDAG 23 MEI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

Zoals ook op de Bisdom website te lezen valt, voorzagen de bisschoppen voor Pinksteren weinig verandering in het huidige coronaprotocol voor de kerken. Zij roepen echter op om het Hoogfeest van Pinksteren wél te vieren; het aanbod daarin kunt u vinden op www.vierpinksteren.nl

Vanuit onze eigen parochie Amstelland zal de Eucharistieviering van Eerste Pinksterdag worden gestreamd vanuit de Titus Brandsma in Amstelveen, met als voorgangers pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor-diaken Paul Koopman. Cantores van het Titus Brandsmakoor o.l.v. Maria Vlaar luisteren de viering vocaal op, muzikaal ondersteund door Vincent Dorenbos op het orgel.

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/fOjbY0X9wug

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de collecte informatie en informatie over de Pinksteractie i.v.m. de Week van de Nederlandse Missionarissen.

2e Pinksterdag

Er is geen livestream viering op 2e Pinksterdag. In de Titus Brandsmakerk is geen viering, maar wel in de Augustinuskerk om 10.30 uur.

Aanmelden hiervoor bij de Augustinuskerk.

Zalig Pinksteren.

 

 

 

Viering ZONDAG 16 MEI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Urbanus Ouderkerk

 

De livestreamviering van de zevende zondag van Pasen, met als thema 'Samen verder', komt deze week vanuit Ouderkerk, met als voorgangers pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen. Cantores van koor Elckerlyc, begeleid door Oksana Polman op de piano, verzorgen de vocale en muzikale ondersteuning.

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/jYaF-gqJpss

Het liturgieboekje en de collecte-informatie vindt u hieronder. Ook vindt u hier de informatie over de Pinksteractie ivm de Week van de Nederlandse Missionarissen.

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de collecte-informatie

 

Viering ZONDAG 9 MEI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

 

Op zondag 9 mei wordt de Eucharistieviering op de zesde zondag van Pasen via de live stream uitgezonden vanuit de Augustinuskerk. Dit wordt een bijzondere viering vanwege een 60 jarig huwelijksjubileum!

Het thema is 'Blijf in mijn liefde'; de lezingen zijn vanwege de feestelijkheden aan dit thema aangepast. U vindt het liturgieboekje en de collecte informatie in de bijlagen.

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen gaan voor, terwijl enkele leden van Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum de vocale ondersteuning verzorgen, begeleid door Chris Bossano op het orgel.

De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/2Sr_qW9nHVg

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de collecte-informatie

 

 

Viering ZONDAG 2 MEI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

De online Eucharistieviering vindt zondag 2 mei plaats vanuit de Goede Herderkerk, met als voorgangers pastoor Lex Koot en pastor Dea Broersen. De viering begint om 10.30 uur; en is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/qE6RVgb8f30

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

HERDENKINGSCONCERT 4 MEI

Het jaarlijkse herdenkingsconcert op 4 mei, altijd zo prachtig verzorgd door het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum, wordt u dit jaar via de live stream aangeboden en heeft als titel 'DE LAATSTE BRIEF'. In de bijlagen vindt u een digitale flyer.

De link voor dit concert, dat vanaf dinsdag 4 mei te beluisteren en te bekijken valt, is:

https://augustinusparochie.nl/herdenkingsconcert2021.html

 

 

DIGITAAL MARIA UURTJE

Op woensdag 12 mei, de dag voor Hemelvaart, vindt een digitaal Maria uurtje plaats onder leiding van de pastores Eugène Jongerden, Eugène Brussee en Dea Broersen. Het begint om 20.15 uur met een afwisselend programma van gebed, meditatie, muziek en korte informatieve onderdelen. U kunt een link aanvragen op mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Viering ZONDAG 25 APRIL om 10.30 uur

Livestream vanuit het

Noorddamcentrum, Bovenkerk

 

Aankomende zondag, 25 april is het de zondag van de Goede Herder en Roepingenzondag. De Eucharistieviering wordt gestreamd vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk met als voorgangers pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen. Cantores van koor Aurora verzorgen de vocale ondersteuning onder leiding van Lous Zandvliet; de muzikale begeleiding komt van Oksana Polman op de piano.

Het thema van deze viering luidt: 'Herder zijn vraagt draagkracht, klaarstaan voor elkaar, vertrouwen hebben in'.

Deze viering is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/Uc2d7Rx6TxY

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

Viering ZONDAG 18 APRIL om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

Deze zondag 18 april, de derde zondag van Pasen, komt de gestreamde Eucharistieviering uit de Titus Brandsmakerk in Amstelveen, aanvang 10.30 uur (anders dan daar gebruikelijk). Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor-diaken Paul Koopman; muzikale en vocale ondersteuning door cantor Sara Leemans en Aja Leemans op het orgel.

Deze viering is via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://youtu.be/dO4Nqo37B8U

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de collecte informatie

 

 

Viering ZONDAG 11 APRIL om 10.30 uur

Livestream vanuit de H. Urbanus Ouderkerk

 

Zondag 11 april sluiten we het Paasoctaaf af op Beloken Pasen. En het is dan ook de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, zoals sinds het jubeljaar 2000 door paus Johannes Paulus II is ingesteld. We vieren dan dat God iedereen die ergens berouw over heeft, zijn of haar fouten vergeeft.

Deze viering wordt voor parochie RK Amstelland gestreamd vanuit de St. Urbanus in Ouderkerk en is dus via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

         https://youtu.be/O3LSLaGdqIU

Voorgangers zijn pastor G. van Tillo, pastor-diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen. 

De muzikale en vocale begeleiding is in handen van cantores van het koor De Duif onder leiding van Franz Straatman, met Johan Vos op het orgel.

De viering begint om 10.30 uur.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte informatie

 

 

 

Viering ZATERDAG 3 APRIL om 21.00 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

 

Voor veel mensen is de Paaswake de belangrijkste viering in deze dagen, en misschien wel van heel het kerkelijk jaar.

De Paaswake wordt voor parochie RK Amstelland gestreamd vanuit de Augustinuskerk en is dus  via een directe beeldverbinding voor iedereen met een PC of tablet te volgen.

Klik daarvoor op deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=cl1tWE9rEWk

Voorgangers zijn pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a., pastor Dea Broersen en de heer Guus van 't Hoff, lid pastoraatsgroep. De muzikale en vocale begeleiding is in handen van enkele koorleden van de liturgische zanggroep Tolle Lege, onder leiding van Marlies van 't Hoff - Hattink met Nicolette Klerks op de piano.

De viering begint om 21 uur, en is vanwege het gekozen tijdstip zonder publiek.

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de collecte-informatie

 

 

Viering GOEDE VRIJDAG

2 april om 19.00 uur

Livestream 

Op Goede Vrijdag 2 april zal er om 19.00 uur ’s avonds een online uitzending zijn van het lijdensverhaal van Jezus Christus. Tienerkoor Vivace zingt hierbij  delen uit “Jesus Christ Superstar”. Het koor heeft de afgelopen weken in kleine groepjes op 1,5 meter afstand met koptelefoons en opnameapparatuur hard gewerkt om deze bijzondere Paasviering voor u te kunnen verzorgen.

De viering is te volgen via onderstaande link:

https://youtu.be/FlwFCCPF1uU

 

Klik hier voor het musical boekje

 

Klik hier voor de Kruisweg

een creatieve verateling van deken Ambro Bakker in deze coronatijd.

 

 

Viering ZONDAG 28 MAART om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

Deze zondag is het Palmzondag en streamt RK Parochie Amstelland de Eucharistieviering vanuit de sfeervolle Goede Herderkerk. De palmtakken worden gezegend en we lezen het Passieverhaal.

Voorgangers zijn pastoor Lex Koot en pastor Dea Broersen, terwijl de muzikale begeleiding in handen is van Sigrid Bøgebjerg-Haffmans.

De viering begint om 10.30 uur (nieuwe tijd! In de nacht gaat de zomertijd in) en is op computer en tablet te volgen door rechtstreeks op deze link te klikken:

https://youtu.be/TTeAjABBtNI

 

Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA extra aandacht voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en andere gegevens,  inclusief een nieuwe QR code, zijn achterin in het collectestuk opgenomen.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

Viering ZONDAG 21 MAART om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

Aanstaande zondag, 21 maart, is het de vijfde zondag van de Veertigdagentijd.

De online Eucharistieviering wordt deze week gestreamd vanuit de Titus Brandsmakerk in Amstelveen.  Voorgangers zijn pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor-diaken Paul Koopman, met cantores van het Titus Brandsmakoor en organist Vincent Dorenbos voor de muzikale en vocale begeleiding.

De viering begint om 10.30 uur en is op de computer of tablet te volgen door rechtstreeks op deze link te klikken:

https://youtu.be/0o7clC0kRnc

Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA extra aandacht voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en de bankgegevens zijn achterin in het collectestuk opgenomen. Helaas is de QR code tijdelijk niet beschikbaar. Daarom misschien de nadruk leggen op gewoon handmatig overmaken.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

Viering ZONDAG 14 MAART om 10.30 uur

Livestream vanuit de St. Urbanuskerk, Ouderkerk

 

Aanstaande zondag Laetare, 14 maart is het de vierde zondag van de Veertigdagentijd en halfvasten. Het thema van de online gestreamde Eucharistieviering op weg naar Pasen luidt dan ook: 'Van donker naar licht'.

Deze viering wordt gestreamd vanuit de St. Urbanuskerk in Ouderkerk.  Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, met cantores van het St. Caeciliakoor o.l.v. Laurens de Boer voor de muzikale en vocale begeleiding.

De viering begint om 10.30 uur en is op de computer of tablet te volgen door rechtstreeks op deze link te klikken:

https://youtu.be/ezcaqdIaN3A

Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA extra aandacht voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en andere gegevens,  inclusief een QR code, zijn achterin in het collectestuk opgenomen.

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

Viering ZONDAG 7 MAART om 10.30 uur

Livestream vanuit het Noorddamcentrum

 

Aanstaande zondag alweer de derde zondag van de Veertigdagen tijd. Zo trekken we ondanks alles wat er om ons heen gebeurt, toch gestaag op naar Pasen. 

De streaming van de Eucharistieviering van 7 maart vindt plaats vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Voorgangers zijn pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen, met cantores van Voces Volantes en pianist/organist Chris Bossano voor de muzikale en vocale begeleiding.

Het thema is naar het tot de verbeelding sprekende Evangelieverhaal uit Johannes 2:13-25,  'Het huis van mijn Vader is geen markthal'.

De viering begint om 10.30 uur en is op de computer of tablet te volgen door rechtstreeks op deze link te klikken:

https://youtu.be/T1H-3fGJlf0

 

Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA extra aandacht voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en andere gegevens,  inclusief een QR code, zijn achterin in het collectestuk opgenomen.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

 Viering ZONDAG 28 FEBRUARI om 10.30 uur

Livestream vanuit de H. Augustinuskerk

 

Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd komt de Eucharistieviering 'Gedaanteverandering op de berg Tabor' uit de Augustinuskerk, waar pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. in zal voorgaan. Vocale en muzikale begeleiding wordt verzorgd door cantores van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum o.l.v. organist Chris Bossano.

De viering begint om 10.30 uur en is op de computer of tablet te volgen door rechtstreeks op deze link te klikken:

https://youtu.be/S37zL0SN0R8

Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA extra aandacht voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en andere gegevens,  inclusief een QR code, zijn achterin in het collectestuk opgenomen.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

Viering ZONDAG 21 FEBRUARI om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

De viering van de eerste zondag van de Veertigdagentijd op 21 februari wordt vanuit de Titus Brandsmakerk voor geheel RK Amstelland gestreamd. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, met cantores van het Titus Brandsmakoor voor de vocale ondersteuning. Aja Leemans op het orgel verzorgt de muzikale begeleiding.

De viering begint om 10.30 uur en is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/OMGJmjVjsOA

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

Deze zondag begint voor de gestreamde vieringen ook de Vastenactie. Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA uw bijdrage voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en andere gegevens,  inclusief een QR code, zijn achterin in het collectestuk opgenomen.

 

 Viering ASWOENSDAG 17 FEBRUARI om 19.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

A.s. woensdag 17 februari komt de livestream viering vanuit de Titus Brandsmakerk en begint om 19.30 uur. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Paul Koopman en pastor Dea Broersen. Cantores van het Titus Brandsmakoor onder begeleiding van Vincent Dorenbos op het orgel, verzorgen de muzikale en vocale ondersteuning.

Om deze te volgen op tablet of PC kan rechtstreeks gebruik gemaakt worden van deze link:

https://youtu.be/OV-wApBcTt0

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte informatie

 

Wie deze viering wil bijwonen, wordt zoals altijd verzocht om zich vooraf aan te melden, maar ook om een mondkapje mee te nemen.

Want de ritus van Aswoensdag zal dit jaar wegens corona iets anders vorm krijgen. In navolging van het advies van de Nationale Raad voor Liturgie zal de as op het hoofd worden gestrooid in plaats van met een askruisje op het voorhoofd getekend. Dit is de oudste vorm in de christelijke traditie, en gebaseerd op bijbelse gebruiken.

Zowel de bedienaar als de ontvanger dragen daarbij een mondkapje.

 

 

 Viering zondag 14 FEBRUARI om 10.30 uur

Livestream vanuit de St. Urbanuskerk, Ouderkerk

 

De gezinsviering komt zondag 14 februari uit de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel. Het thema van de online gestreamde Eucharistieviering: 'Liefde zet je in beweging'.

Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen. Jeugdkoor Urbanissimo verzorgt de vocale ondersteuning onder leiding van Ria de Bruijn en Leoni Sitvast, en de muzikale begeleiding is in handen van Jeffrey de Bruijn.

De viering begint om 10.30 uur en is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/5SxUOre7oho

 

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte informatie

 

 Viering zondag 7 FEBRUARI om 10.30 uur

Livestream vanuit het Noorddamcentrum

 

Deze zondag wordt de online Eucharistieviering gestreamd vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen gaan hierin voor met medewerking van cantores van het koor Voces Volantes, onder begeleiding van dirigent/pianist Chris Bossano. Het thema luidt: 'Door krachten bewogen'.

De viering begint om 10.30 uur en is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/tBojo4f6EOs

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 

 Viering zondag 31 januari om 10.30 uur

Livestream vanuit de H. Augustinuskerk

 

De online Eucharistieviering wordt zondag gestreamd vanuit de Augustinuskerk. Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a zal hierin voorgaan, met medewerking van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum o.l.v. dirigent Frank de Ruyter en organist Chris Bossano. Het thema luidt: 'Een nieuwe leer met gezag'.

De viering begint om 10.30 uur en is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/6ZLeRkM0EpU

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 

 Viering zondag 24 januari om 10.30 uur

Livestream vanuit de H. Urbanus, Ouderkerk

 

De afgelopen week werden er weer nieuwe maatregelen aangekondigd en zitten wij vanaf vandaag met een avondklok. Wij merken dat het allemaal zwaarder wordt voor mensen. Maar wij doen ons best om er schouder aan schouder zo goed mogelijk doorheen te komen, ook in onze geloofsgemeenschappen van RK Amstelland.

Door de inzet van Peter de Bruijn kan de online Eucharistieviering van aanstaande zondag gestreamd worden vanuit de St. Urbanus in Ouderkerk. Pastor G. van Tillo, pastor Eugène Brussee en pastor Dea Broersen gaan voor, met medewerking van leden van het koor Elckerlyc onder leiding van Laurens de Boer.  Het thema kunnen we wel gebruiken: 'Breng de blijde boodschap'.

De viering begint om 10.30 uur en is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/ckW6UoHJunk

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de collecte - informatie

 

 

 Viering zondag 17 januari om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

De verlenging van de lockdown geeft wel aan dat we waakzaam moeten blijven. Ook in onze kerk kunnen we niet verslappen met de maatregelen, maar moeten we vooral goed op elkaar blijven passen. Er gebeurt nogal wat om ons heen.

Deze week komt de Eucharistieviering via de livestream a.s. zondag uit de Goede Herderkerk en start om 10.30 uur.  Deze viering heeft als thema 'God roept een mens tot leven' met als voorgangers pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen. Leden van het koor van de Goede Herder verzorgen de vocale en muzikale ondersteuning onder begeleiding van James Pollard.

De viering is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

 

https://youtu.be/cQdTIQE_GMI

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de collecte-informatie

 

 

 

 Viering zondag 10 januari om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

Aanstaande zondag, 10 januari, komt de livestream vanuit de Titus Brandsmakerk. We vieren dan de doop van de Heer. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor-diaken Paul Koopman, met medewerking van cantores van het Titus Brandsmakoor en Aja Leemans op het orgel. Aanvang is 10.30 uur.

De viering is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/OvsgoD9WWeQ

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de collecte info

 

 

Viering zondag 3 januari om 10.30 uur

Livestream vanuit het Noorddamcentrum

 

Zondag 3 januari viert parochie RK Amstelland online Driekoningen vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Het thema is dan ook "Zij kwamen van ver!". Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, met medewerking van cantores van Voces Volantes onder begeleiding van Chris Bossano.

Aanvang is 10.30 uur.

De viering is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/GvfhhrFrIvA

Klik hier voor het litugieboekje

Klik hier voor de collecte-informatie

 


Livestream vanuit de Goede Herderkerk

Viering zondag 27 december om 10.30 uur

 

Zondag 27 december, het feest van de H. Familie. Deze viering met als thema 'De ontmoeting der generaties' zal worden gestreamd vanuit de Goede Herder, waar pastoor-deken Eugène Jongerden in zal voorgaan. Leden van het Goede Herderkoor verzorgen de vocale ondersteuning, muzikaal begeleid door Sigrid Bøgebjerg- Haffmans. Aanvang is 10.30 uur.

De viering is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/A8EQVXGwpzQ

 
Het liturgieboekje en de collecte-informatie vinden jullie in de bijlage. Wat dit laatste betreft zijn er diverse mogelijkheden opgenomen, omdat niet alle locaties in deze tijd dezelfde traditie hebben. Zo loopt op sommige locaties de Adventsactie nog even door. Het zal in de online viering daarom neutraal worden aangekondigd, zodat de mensen zelf een keus kunnen maken.

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de informatie over de collecte

 

 

Vieringen KERSTMIS

Dit jaar zijn er geen vieringen in de Kerstnacht in de kerken in Amstelland.

Het is mogelijk om via de livestream een viering te volgen:

Donderdag 24 december - om 19.00 uur gezinsviering vanuit de H. Urbanus te Ouderkerk

te volgen via de link:https://youtu.be/qI1Pi1Yx8Ew

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor informatie over de collecte en de extra collecte voor Nepal

 

Donderdag 24 december - om 21.00 uur eucharistieviering vanuit de H. Augustinuskerk

te volgen via de link: https://youtu.be/fghXvm81HMw

 

Klik hier voor het liturgieboekje

 

 

Vrijdag 25 december - 1e Kerstdag om 10.15 uur eucharistieviering Titus Brandsmakerk

                            voorgangers zijn pastoor G. van Tillo en diaken P. Koopman

 

 Zaterdag 26 december - 2e Kerstdag om 10.15 uur eucharistieviering Titus Brandsmakerk

                       voorgangers zijn deken-pastoor E. Jongerden en diaken P. Koopman

 

 

 

Viering zondag 20 december om 10.30 uur

Livestream vanuit de H. Urbanus, Ouderkerk

 

Onze wereld is weer wat tot stilstand gekomen... het zijn rare weken die we ingaan. Laten we vooral goed op elkaar passen. Ondanks alles wordt het volgende week Kerstmis; dat de komst van het Kerstkind ook een keerpunt mag zijn op weg naar meer licht in 2021.

Voor ons als kerken is er op het moment van deze mail eigenlijk niks veranderd. Met inachtneming van alle geldende regels zijn vieringen met 30 mensen nog toegestaan. Jullie horen het uiteraard zo snel mogelijk, mocht er hierin iets veranderen.

In elk geval zal aanstaande zondag, 20 december, de viering van de vierde zondag van de Advent via de live stream worden uitgezonden vanuit de St. Urbanus in Ouderkerk. De viering start om 10.30 uur.

Voorgangers zijn pastor G. van Tillo en pastor Dea Broersen. De vocale en muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de Gregoriaanse zanggroep De Duif onder leiding van Franz Straatman en met Johan Vos op het orgel.

De viering is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/PMNEUEW0nZE

 
Let op: de gehele Adventsperiode bestaat de mogelijkheid om extra te doneren voor het project van de MOWA, bestemd voor het project Hart4onderwijsNepal, een project om kinderen in Nepal van schoolspullen en lunchmaaltijden te voorzien. Meer informatie (o.a. een leuk filmpje) op de diverse websites en achterin het liturgieboekje; ook een aparte QR code voor deze collecte. Bij de voorbeden is in deze periode ook telkens een gebed hiervoor.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de digitale collecte

Klik hier voor de QR code van de MOWA

 

 

Viering zondag 13 december om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

Aanstaande zondag 13 december,  is het alweer de derde zondag van de Advent, en zal de Eucharistieviering via de live stream worden uitgezonden vanuit de Goede Herderkerk. De viering start om 10.30 uur.

Het thema voor deze zondag Gaudete is vooral: Verheugt U!

Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen. Enkele leden van het Goede Herderkoor onder leiding van Sigrid Haffmans-Bøgebjerg verzorgen de vocale en muzikale ondersteuning.

De viering is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/0CyFEXG6tLQ

Let op: de gehele Adventsperiode bestaat de mogelijkheid om extra te doneren voor het project van de MOWA, bestemd voor het project Hart4onderwijsNepal, een project om kinderen in Nepal van schoolspullen en lunchmaaltijden te voorzien. Meer informatie (oa een leuk filmpje) op de diverse websites en achterin het liturgieboekje. Ook is er een aparte QR code voor deze collecte. Bij de voorbeden is in deze periode ook telkens een gebed hiervoor.

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor informatie over de collecte

klik hier voor de QR code van de MOWA

 

Viering zondag 6 december om 10.30 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

 Aanstaande zondag is het de tweede zondag van de Advent, 6 december, en zal via de live stream online een Eucharistieviering worden uitgezonden vanuit de Titus Brandsmakerk. De viering start om 10.30 uur.

Het thema voor deze zondag is: de weg banen voor de Heer. Voorgangers zijn pastoor G. van Tillo en pastor Dea Broersen. Enkele leden van het Titus Brandsmakoor onder leiding van Maria Vlaar verzorgen de vocale ondersteuning, met Vincent Dorenbos op het orgel.

De viering is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

https://youtu.be/xk8SoSAQDjk

 
Let op: de gehele Adventsperiode bestaat de mogelijkheid om extra te doneren voor het project van de MOWA, bestemd voor het project Hart4onderwijsNepal, een project om kinderen in Nepal van schoolspullen en lunchmaaltijden te voorzien. Meer informatie (oa een leuk filmpje) op de diverse websites en achterin het liturgieboekje.

 

 Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de informatie collecte

Klik hier voor extra collecte MOWA

 

 

Viering zondag 29 november om 10.30 uur

Livestream vanuit het Noorddamcentrum

 

Aanstaande zondag, 29 november, zal via de live stream online een Eucharistieviering worden uitgezonden vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Het is de eerste zondag van de Advent, de start van een nieuw kerkelijk jaar waarmee we ook dit jaar, ondanks alles, op weg gaan naar het Hoogfeest van Kerstmis.

Het toepasselijke thema luidt dan ook: Vol verwachting en waakzaam. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden, pastor-diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen. Enkele leden van het St. Caeciliakoor onder leiding van Paul Krijnen verzorgen de vocale ondersteuning, met Vincent Kuin op het orgel.

Aanvangstijd is 10.30 uur; er is intussen besloten om alle gestreamde vieringen voortaan op dit tijdstip te starten. Dat is wel zo overzichtelijk.

De viering is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

  https://youtu.be/VhtOx0CAWr8


Let op: er is een extra collecte van de MOWA, bestemd voor het project Hart4onderwijsNepal, een project om kinderen in Nepal van schoolspullen en lunchmaaltijden te voorzien. Meer informatie (oa een leuk filmpje) op de diverse websites en achterin het liturgieboekje; in de bijlage ook een aparte QR code voor deze collecte.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de informatie collecte

Klik hier voor extra collecte MOWA

 

 

Viering zondag 22 november om 10.30 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

Aanstaande zondag, 22 november, zal vanuit de Augustinuskerk via de live stream online een Eucharistieviering worden uitgezonden, en dat belooft een zeer bijzondere viering te worden.

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. zal daarbij namelijk het sacrament van het H.Vormsel toedienen aan een jonge vrouw van 19 jaar. Uiteraard is aan de vormelinge en haar familie toestemming gevraagd om de viering te mogen streamen.

Aanvangstijd is 10.30 uur.

De viering is op de PC of tablet te volgen door direct op deze link te klikken:

                    https://youtu.be/XleCNK8nw8M

 

klik hier voor het liturgieboekje

 

klik hier voor de digitale collecte

 

 

 

Viering zondag 15 november om 10.00 uur

Livestream vanuit de Urbanus Ouderkerk

Deze zondag komt de online eucharistieviering uit de sfeervolle Urbanuskerk uit Ouderkerk, met als voorgangers pastor G. van Tillo, pastor-diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen. Het thema op deze dag van de armen is: 'Ga goed met je gaven om'. Muzikale en vocale ondersteuning door enkele leden van het St. Caeciliakoor, onder begeleiding van Laurens de Boer.

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de digitale collecte

Deze viering is online te volgen door op deze link te klikken:

https://youtu.be/-Hw4VWdcFrI 

 

 

Viering zondag 8 november om 10.15 uur

Livestream vanuit de Titus Brandsmakerk

 

Thema van de viering: Titusfeest

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de digitale collecte

Deze viering is online te volgen door op deze link te klikken:

https://youtu.be/NyEubvp6xek

 

 

 Viering zondag 1 november om 10.30 uur

Livestream vanuit het Noorddamcentrum

 

Thema van de viering: Idols, heiligen, helden

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de digitale collecte

Deze viering is online te volgen door op deze link te klikken:

https://youtu.be/XT_Jyb4dfp8

 

Allerzielen viering zondag 1 november om 15.30 uur

Livestream vanuit de Begraafplaats Buitenveldert

 

Herdenking van onze overledenen van het afgelopen jaar.

klik hier voor het liturgieboekje

 

Deze viering is online te volgen via de link

https://app.memoriam.tv/01EJ-X5PR-S8AF-8Q2N-NMT1-X7AS-1W

 

 

Viering zondag 25 oktober om 10.30 uur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

Thema van de viering 'Mensen uit een stuk '

klik hier voor de lezingen

klik hier voor de digitale collecte

 

 

Viering zondag 18 oktober om 10.30 uur

Livestream vanuit de Augustinuskerk

Thema van de viering"God-zij-met-ons.

 

Klik hier voor het liturgieboekje

Klik hier voor de digitale collecte

 

 

Aanpassing corona-maatregelen

gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020

Vanuit het se­cre­ta­riaat van de R.-K. Kerk­pro­vin­cie bereikt ons het volgende bericht.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 ok­to­ber) is het aantal coronabesmet­tingen schrik­ba­rend opgelopen en heeft er meer­dere keren overleg plaats­ge­von­den met minister Grapperhaus naar aan­lei­ding van zijn oproep van maan­dag 5 ok­to­ber aan de kerken om het maximale aantal deel­ne­mers aan reli­gi­euze bij­een­komsten te beperken tot der­tig.

De bis­schop­pen delen de bezorgd­heid van de over­heid over het oplopende aantal besmet­tingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksge­zond­heid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men en besloten de corona­maat­re­ge­len van de over­heid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maan­den hebben zij kunnen con­sta­te­ren dat het protocol goed func­tio­neert. Ker­ke­lijke bij­een­komsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmet­tingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aan­vul­lingen op het bestaande protocol nood­za­ke­lijk.

De bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen zo snel als moge­lijk terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (exclusief be­die­naren en mede­wer­kers). De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelo­vi­gen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richt­lij­nen van de over­heid. De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­wil­li­gers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.

Het bestaande protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ geda­teerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:

 • Voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de over­heid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uit­druk­ke­lijk blijft gel­den:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zan­gers.
  Dit geldt ook voor de zang door kin­de­ren
 • Samenzang is niet toe­ge­staan

Verder overleg over maat­werk

De R.-K. Kerk blijft met de over­heid in gesprek. Ook in de ko­men­de week, na 11 ok­to­ber zal weer overleg plaats­vin­den met de minister. Nieuwe ont­wik­ke­lingen wor­den gemeld op de web­si­tes van de kerk­pro­vin­cie en van de ver­schil­lende bis­dom­men. De bis­schop­pen vragen ie­der­een te blijven bid­den voor de slacht­of­fers van Covid-19 en hun fami­lie­le­den, in Neder­land en we­reld­wijd. En ook voor de werkers in de ge­zond­heids­zorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet wor­den bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmet­ting hebben opgelopen.

 

 

 

Viering zondag 11 oktober om 10.30 juur

Livestream vanuit de Goede Herderkerk

 

Pastoor-deken Ambro Bakker en pastor Dea Broersen zullen voorgaan in de gestreamde Eucharistieviering op 11 oktober a.s. om 10.30 uur  in de Goede Herder. Leden van het Goede Herder koor verlenen de muzikale en vocale assistentie.

De viering kan worden gevolgd via computer of tablet door naar de website van RK Amstelland te gaan: www.rkamstelland.nl en op de homepage te klikken op de rechtstreekse youtube link

https://youtu.be/hRTpPUnSKJQ

 

klik hier voor het liturgieboekje

klik hier voor de digitale collecte

 

 

 

                                                                                   Amstelveen, 6 oktober 2020 

 

Beste parochianen,

Hiermee moeten we jullie informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen en wat dit betekent voor de locaties van onze parochie RK Amstelland.

Zoals jullie mogelijk niet is ontgaan, is gisteren vanuit de overheid en vanuit ons bisdom de richtlijn uitgegaan dat het aantal kerkgangers in alle parochies van ons bisdom voorlopig gemaximeerd wordt tot 30 personen.  Dit na het overleg van minister Grapperhaus met kerkelijke koepelorganisaties, waarvan de uitkomst integraal is overgenomen door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Deze maatregel gaat per direct in.

Zaterdag al was door het bisdom al een dringend advies uitgebracht om specifiek in onze regio het aantal kerkgangers terug te brengen tot 30; dit na een brief van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Dit gezien het feit dat onze parochie zich in één van de grootste brandhaarden van het virus bevindt en de besmettingen blijven stijgen.

Vandaag is het pastoresteam bijeen geweest en is besproken dat wij ons helaas moeten verhouden tot de werkelijkheid zoals die zich voordoet. Wij zullen ons allen aan het maximum van 30 kerkgangers moeten houden; dat is exclusief voorgangers, lectoren, organisten en zangers.

Dit betekent wel dat mogelijk een aanscherping van de aanmeldprocedure nodig zal zijn; onder het liturgisch rooster van de nieuwste Spirit staat deze per locatie vermeld. Graag jullie aandacht hiervoor.

Verder herhalen we nog maar even dat belangrijk is:

- maximaal 4 zangers bij de viering;

- mensen mogen zelf niet meezingen;

- uitreiking communie volgens veilig concept;

- ontsmetten en ventileren;

- geen koffiedrinken voor of na de viering.

Daar willen we nog het advies aan toevoegen, dat kosters en zitplaatsbegeleiders tijdens het uitoefenen van hun taken een mondkapje dragen. Dit weekend is dat al op sommige locaties gebeurd.

We volgen verder de ontwikkelingen op de voet. Wanneer de situatie verandert, in welke richting dan ook, zullen we waar nodig zaken bijstellen en jullie vanzelfsprekend zo snel mogelijk informeren.

Tenslotte laten we jullie weten dat er momenteel overlegd wordt over de mogelijkheden voorlopig weer een viering online te streamen. Op dit moment is nog onduidelijk of dat lukt. Daarom het advies om de actuele stand van zaken te volgen via de websites van de parochie, waar zoveel mogelijk het laatste nieuws geplaatst zal worden.

Het is heel verdrietig dat we nu weer een stap terug moeten doen, maar helaas noodzakelijk.

We hopen dat wij met jullie allemaal samen de moed erin kunnen houden en ondanks alles blijven vertrouwen dat het goed komt. 

Met heel veel dank voor jullie inzet en medewerking en een hartelijke groet,

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a.

Pastoor-deken Eugène Jongerden

Pastor-diaken Paul Koopman

Pastor-diaken Eugène Brussee

Pastor Dea Broersen.

 

---------------------------------------------------------------

Beste parochianen,

 

Op verzoek van het parochiebestuur vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Net als wij allen, maakt het bestuur zich ernstig zorgen over de oplopende coronabesmettingen in ons land en vooral ook de mate waarin mensen zich steeds minder makkelijk aan de regels houden.

Ook in onze kerken kunnen wij het ons niet veroorloven op dit punt te verslappen. De brief van het pastoresteam van begin juli en de met het liturgisch rooster meegestuurde toevoeging van 26 augustus, blijven in feite tot nog toe ongewijzigd.

Het bestuur vraagt jullie dan ook eens extra of jullie alert willen blijven op de belangrijkste issues:

 • anderhalve meter afstand bewaren en in verband daarmee een maximale bezetting van de kerkruimte;
 • ontsmetten en ventileren;
 • maximaal 4 zangers;
 • parochianen mogen niet meezingen;
 • communie uitreiken volgens veilig concept;
 • geen koffie voor of na de viering.

In de zomer gebeurde het hier en daar, dat er buiten koffie gedronken werd. Nu het weer is omgeslagen bestaat het gevaar dat dit weer naar binnen wordt verplaatst en dat moeten we niet willen. Dat geldt ook voor het minder kunnen ventileren, nu de temperatuur daalt. Het meezingen van de mensen moet daarom echt worden afgeraden.

Gelukkig komen er wel steeds meer mensen in de kerk. Maar dat betekent wel dat we moeten blijven opletten. Tenslotte bevindt onze parochie zich wel in één van de grootste brandhaarden van het virus op dit moment. Veel van onze parochianen bevinden zich in de risicogroep en we moeten er toch niet aan denken dat wij elkaar onnodig in gevaar brengen. Zeker met het oog op komende grotere vieringen als Allerzielen en Kerstmis (mits de werkelijkheid opnieuw verandert) is het noodzakelijk dat het patroon van de afspraken gehandhaafd blijft.

 

PAROCHIEBESTUUR RK AMSTELLAND

 


PROTOCOL KERKBEZOEK IN CORONATIJD
   

TITUS BRANDSMAKERK

Als locatieraad van de Titus Brandsmakerk willen wij het kerkbezoek in de periode dat het coronavirus actief is als volgt regelen.

Vanaf 5 juli mogen we met 100 mensen samenkomen, maar dat kunnen we in onze kerk niet waarmaken met anderhalve meter afstand. Daarom ontvangen we maximaal 70 parochianen.

Het belangrijkste is afstand houden en hygiëne maatregelen in acht nemen.

Aangezien er op zondag 5 juli een uitzending is van RTV Amstelveen vanuit de Titus Brandsmakerk kunt u zich niet aanmelden voor deze viering. Aanmelden bij een van de andere kerken van RK Amstelland is wel mogelijk.

Vanaf zondag 12 juli kunt u in de Titus Brandsmakerk weer een viering bijwonen.

U kunt zich hiervoor telefonisch (020 - 6416301), of per

e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via de formulieren die in de kerk liggen,

aanmelden voor een viering in de Titus Brandsmakerk.

Bij aanmelding zal u gevraagd worden naar:

Naam, telefoonnummer, e-mail adres en het aantal personen waar u mee naar de viering komt. Tevens wordt u gevraagd of u op dat moment last hebt van ziekteverschijnselen.

Deze gegevens moeten wij 2 maanden bewaren om in geval van een mogelijke besmetting direct te kunnen zien met wie betrokkene in aanraking kan zijn geweest. Na deze 2 maanden worden de gegevens vernietigd.

Nadat u zich hebt aangemeld voor de viering meld u zich op zondag bij de kerkdeuren. Houdt afstand.

Bij binnenkomst kan op verzoek in de kapel een kaarsje worden aangestoken bij Maria.

Kapstokken zijn buiten gebruik en jassen dienen meegenomen te worden naar de zitplaats.

 Er wordt u een zitplaats aangewezen. Zitplaatsen worden rij per rij opgevuld van voor naar achter; het is dus niet mogelijk om zelf een zitplaats uit te zoeken.

 De looppaden zijn voorzien van vloermarkeringen op anderhalve meter onderlinge afstand. Die afstandsaanduiding moet gerespecteerd worden bij het betreden en verlaten van kerk en ook bij het ter communie gaan.

U wordt verzocht rij voor rij ter communie te gaan. De voorganger zal op een voor ieder apart schaaltje een hostie neerleggen en u wordt verzocht een hostie af te nemen van een van deze schaaltjes. Schaaltjes s.v.p. laten staan.

Parochianen die niet goed ter been zijn kunnen plaatsnemen op de hiervoor gereserveerde stoelen voor de doopvont waar u de communie zult ontvangen; bij de aanmelding gelieve u dit door te geven.

Tijdens de viering is er geen collecte; uw gaven kunt u bij het verlaten van de kerk in de daarvoor achter in de kerk en in de ontmoetingsruimte bestemde collectemandjes deponeren. Ook is het mogelijk om via Givt mee te doen aan de collecte. Thuis overmaken kan ook nog altijd.

Het verlaten van de kerk gaat via 2 uitgangen:

t.w. via de grote kerkdeur en via de ontmoetingsruimte. Ook hier verzoeken wij u de aanwijzingen op te volgen.

In de maand juli is het helaas niet mogelijk om na de viering een kopje koffie te drinken.

En ook van de autodienst zal nog geen gebruik gemaakt kunnen worden.

Wij zien u graag in onze vieringen.

U bent van harte welkom.

 

 

Beste parochianen,

Beste kerkgangers,

Per 1 juli a.s. gaan de deuren van onze kerkgebouwen weer open en mogen wij, pastores en vrijwilligers, u weer van harte welkom heten. Wat hebben wij elkaar gemist en wat is het fijn om elkaar weer te gaan ontmoeten en samen te vieren.

Maar we zullen toch rekening moeten houden met het bijzondere tijdperk waarin wij leven en de realiteit van het Coronavirus. Zo zal ook het kerkbezoek een aantal regels en beperkingen hebben. Op alle locaties is in de afgelopen tijd hard gewerkt om een op maat uitgewerkt protocol af te spreken. Per locatie is de situatie natuurlijk verschillend en wij verwijzen voor de afzonderlijke informatie graag naar de eigen communicatiekanalen van de locaties.

Hieronder zetten we voor u bij elkaar wat voor alle locaties van toepassing is.

De richtlijnen van de overheid maximeren het aantal bezoekers per 1 juli voor een samenkomst als een kerkdienst tot 100 personen. Dat aantal is vrijwel nergens in onze locaties haalbaar, want tegelijkertijd blijft de anderhalve meter afstand op elk moment vereist. Alle gebouwen worden daar momenteel op ingericht, hetgeen betekent dat er minder zitplaatsen zijn.

Wanneer u de (zondag)viering in een bepaalde locatie wilt bijwonen, moet u zich bijna overal eerst van te voren aanmelden. U treft verderop een lijstje aan hoe dit per locatie geregeld is.

Wij raden u aan zeker 20 minuten eerder naar de kerk te vertrekken dan anders, gezien de tijd die het uitvoeren van de afspraken extra zal kosten.

Bij binnenkomst in de kerk wordt u gevraagd of u koorts heeft of verkouden bent. Dit is een verplichte vraag voor ons, maar wij nemen natuurlijk wel aan dat iedereen in geval van klachten voldoende verantwoordelijkheid neemt om niet te komen.

Bij een ‘nee’ op de vraag, kunt u uw handen desinfecteren met gereedstaand materiaal en zal iemand u verder de weg naar uw stoel wijzen. De beschikbare zitplaatsen zullen hiertoe gemarkeerd zijn.

Er is geen garderobe beschikbaar en u moet uw jas dan ook bij u houden. We adviseren u thuis nog naar het toilet te gaan, maar voor hoge nood zijn de WC’s op de locaties beschikbaar. Wel vragen we u zowel voor als na gebruik de bril te reinigen met een hygiënisch doekje (ligt gereed) en bij het doortrekken de klep gesloten te houden.

Uw liturgieboekje ligt al op uw stoel en wordt dus niet bij binnenkomst uitgereikt.

We geven elkaar geen hand bij de vredeswens en ook de communie zullen wij op een andere manier aan u uitreiken. Gevraagd wordt om bij het maken van het kruisteken het lichaam niet aan te raken. Voor de collecte worden geen mandjes of schalen doorgegeven; deze staan achterin de kerk. Per viering wordt meegedeeld wanneer en hoe u kunt bijdragen aan de collecte. Digitaal blijft altijd mogelijk.

Helaas is elke vorm van samenzang verboden. De koren zijn zeker de eerste maanden niet bij de vieringen. Een paar cantores en een organist of pianist verzorgen de muzikale omlijsting, maar er mag niet worden meegezongen.

Na de viering verlaten wij de kerk op dezelfde wijze van achter naar voor. Gaat u niet zelf lopen; er zijn mensen aanwezig om het verlaten van de kerk in banen te leiden. Helaas is het koffiedrinken na de viering in geen van de locaties nog mogelijk.

Voor de maand juli hebben wij besloten, ondanks de hernieuwde openstelling van de kerkgebouwen, ook wekelijks een online Eucharistieviering aan te bieden. Veel van onze wat oudere parochianen vinden het misschien nog te risicovol om zelf naar de kerk te komen en op deze wijze kunnen wij misschien ook parochianen bereiken waar de gewenste locatie al vol was.

In de locaties waar de online uitzending wordt opgenomen, zal de kerk niet open zijn voor publiek. De logistiek van deze opnames en de technische bijkomstigheden maken dat erg ingewikkeld.

Voor het moment zijn de online uitzendingen op 5 juli gepland in de Titus Brandsma, op 12 juli in de Goede Herder, op 19 juli in de H.Geest/Urbanus Bovenkerk en op 26 juli in de Augustinus. Op deze data is er in de betreffende locatie dus uitsluitend een tv opname van de viering.

Wie weet een mooie gelegenheid om eens elders naar de kerk te gaan. Daarom ook vindt u alle informatie voor reservering van uw kerkbezoek hierbij.

Het is nogal wat waar we aan moeten wennen. Maar als kerk vinden wij dat we extra verantwoordelijkheid dragen voor onze mensen, want veiligheid staat voorop. Daarom hopen we dat u zich ondanks al deze afspraken welkom zult voelen, nu we weer als gelovige gemeenschap samen mogen komen.

Wij kijken naar u uit!

Met hartelijke groet,

Uw pastoresteam,

Pastoor-Deken Ambro Bakker s.m.a.

Pastoor-Deken Eugène Jongerden

Pastor-diaken Paul Koopman

Pastor-diaken Eugène Brussee

Pastor Dea Broersen.

  

Locatie

Mistijden

Tel.nr.

reserveringstijden

Augustinus

Zaterdag 19.00

Zondag 10.30

020-646 06 83

t/m 24 juli en vanaf 17 aug

Ma, woe, don, vrij 10.00–13.00;   di 14.00–17.00

Augustinus

Periode 27-07 t/m 16 aug:

020-646 15 85

Uitsluitend dinsdag en vrijdag van 16.00 – 18.00

H.Geest/

St.Urbanus

Zondag 10.30 NDC

020-641 32 33

Maandag tot en met vrijdag 10-12 uur

Goede Herder

Zondag 10.30

020-672 40 14

Op vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 11.00 en 13.00

Titus Brandsma

Zondag 10.15

020-641 63 01

Of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandag tot en met vrijdag

St.Urbanus Ouderkerk

Zondag 10.00

Zondag voor de viering

Hier vindt voorafgaand aan de viering registratie plaats in de hal van de kerk.

Adressen:

 • St. Augustinus

Amstelveenseweg 965

1081 JG AMSTERDAM

 • H.Geest/St.Urbanus Bovenkerk

Noorddamcentrum, Noorddammerlaan 124

1187 AG AMSTELVEEN

 • De Goede Herder

Van Boshuizenstraat 420

1082 BA AMSTERDAM

 • Titus Brandsma

Westelijk Halfrond 1

1183 HN AMSTELVEEN

 • St.Urbanus Ouderkerk

Rondehoep oost 31

1191 KC OUDERKERK AAN DE AMSTEL

 

 

WOORD TER BEMOEDIGING

Beste parochianen, wij leven in een onzekere tijd. Het corona­virus lijkt de samenleving tot stilstand te brengen. Veel mensen maken zich zorgen. Op dit moment leeft veel onzekerheid: hoe­veel mensen zullen ziek worden, hoeveel mensen zullen door het virus sterven, hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen, en wat betekent het virus voor de werkgelegen­heid en onze bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord op krijgen.

Om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben de Nederlands bisschoppen een moeilijk besluit genomen. In het weekend worden in onze kerken, tenminste tot het einde van deze maand maart geen publieke liturgische viering meer gehouden. De eredienst aan God mag toch geen bron van besmetting worden. Maar deze maatregel heeft ook een andere kant. Het nodigt ons ook uit om op andere manieren onze verbondenheid met elkaar en met de Heer gestalte te geven. Wij stellen het heel erg op prijs dat de lokale omroep Amstelveen ons de gelegenheid geeft om zondagmorgen thuis deze viering te kunnen bijwonen. De eucharistievie­ring, waarin ondergetekende en pastor Dea Broersen voorgaan in het Noorddamcentrum, is niet toegankelijk voor parochianen, maar de mogelijkheid om met alle katholieke locaties van Amstelland via de tv in een en dezelfde viering met elkaar verbonden te zijn, zal bijdragen tot een toenemende verzustering en verbroedering.

In deze viering willen wij in het bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunnen wij veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij, ook in deze tijd, elkaar nabij blijven, en er vooral zijn voor hen die er alleen voorstaan. Wij hopen en bidden dat wij ons veilig mogen blijven voelen bij elkaar en bij de goede God. In Christus toont God zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijven wij daarom bijzonder met elkaar verbonden. Namens het pastoresteam en de leden van ons parochiebestuur wensen wij u een zorgzame tijd toe. En wij wensen u zondag ook een hartelijke inspirerende viering die vooral in het teken zal staan van de Derde Zondag van de Veertigdagentijd, waarin een ontmoeting plaatsvindt tussen Jezus en een publieke vrouw bij de bron.

Deken Ambro Bakker s.m.a.

Deken van Amsterdam

Pastoor RK Amstelland

 

 

Beste mensen,

We hebben te maken met heftige en ingrijpende situaties, wereldwijd, en ook in de Neder­landse maatschappij en het kerkelijk leven. De bisschoppen hebben zich gebogen over de ge­volgen voor de gelovigen in ons bisdom en is de volgende communicatie hier vanmorgen over uitgegaan.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot dinsdag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wij­zen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uit­vaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorko­men en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vin­den. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maat­regelen, die op 28 febru­ari al werden afgekondigd, blijven van kracht

 • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehou­den aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen

 • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast;
 • Vormselvieringen en presentatievie­ringen voor communicanten worden afgelast;
 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen;
 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Tv-mis en Gebed

De bisschop­pen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria doordeweeks een Eucharistievie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend wordt een Eucharistieviering uitgezonden op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

LIVE VANUIT HET NOORDDAMCENTRUM

De viering op zondag 15 maart om 10.30 uur in het Noorddamcentrum, locatie H. Geest/H. Urbanus, zal tevens live te volgen zijn door de geweldige medewerking van RTV Amstelveen. De viering zal plaatsvinden zonder publiek, en te volgen zijn op de televisiezender van RTVA, Ziggo 42, KPN en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO 1), T-Mobile 806 en de stream op de voorpagina van rtva.nl. Voorgangers zijn pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen.

Namens Pastorale team en Parochiebestuur,

Ambro Bakker s.m.a.

Deken van Amsterdam

Pastoor van RK Amstelland

 

  

Nieuw jaars toespraak 2020  pastoor Eugene Jongerden

Brug slaan, bruggen bouwer Over de brug.

Een nieuw jaar ligt er voor ons. De afgelopen dagen is er een brug geslagen van het ene jaar 2019 naar het nieuwe jaar 2020. Wanneer je de brug letterlijk visueel voor je geest haalt dan is in mijn beleving de ene zijde langer dan de andere zijde. De zijde van het bekende is langer omdat dat de zijde is van het afgelopen jaar of jaren, het verleden, om het zomaar uit te drukken. De andere zijde is net aan aan de overkant maar er moet verder nog een weg afgelegd gaan worden in het verlengde van de overzijde van de brug. Op dat punt staan wij nu met elkaar en samen gaan wij de weg in het nieuwe aanleggen. Maar hoe gaan we verder en wat nemen wij mee van het verleden aan positieve inzichten voor het heden.

Wat we zeker meenemen is de uitslag van de enquete die wij vorig jaar op dit tijdstip hebben gedaan. Deze uitslag is met bestuur , pastores en locatieraden afgelopen jaar besproken. Er is het afgelopen jaar met pastores en bestuur en locatieraden gezamenlijk een afspraak gemaakt dat we de komende 3 jaar zullen gaan werken naar een nog grotere samenwerking van de 5 locaties. Dit is mede nodig omdat we toe willen naar een situatie waarin we beschikken over een grote kerk, geflankeerd door een beperkt aantal kleinere kerkgebouwen. Op deze manier willen we binnen 1 gemeenschap het pastoraat van nabijheid vorm gaan geven. Gemeenschapsvorming over de grenzen van de huidige locaties en tegelijkertijd die pastorale nabijheid organiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is de Olievlekgroep, die voor onze vrijwilligers op dit moment een bijeenkomst aan het voorbereiden is op 29 februari a.s.

Bestuur en pastores willen graag een andere naam gaan geven aan onze parochie Amstelland. Parochie Amstelland is nu nog een naam van een territorium aanduiding. Maar het is gebruikelijker dat we een parochie noemen naar bijvoorbeeld een heilige. Aan en door die heilige zouden wij dan ook kunnen werken aan een spiritualiteit en identiteit die zo eigen is aan die heilige, binnen onze parochie. Mocht u overigens ook nog ideeën hebben voor een naam van onze parochie u kunt dit altijd aan ons doorgeven.

Op het gebied van catechese gaan we door op met de ingeslagen weg. Het vormselproject zal voor de hele parochie weer georganiseerd gaan worden. Het eerste communieproject zal dit jaar 3 projecten zijn, 1 voor de Augustinus, 1 voor Titus Brandsma locatie en Urbanus Bovenkerk en een project voor Urbanus Ouderkerk. Daarnaast zijn we begonnen aan een nieuw initiatief Bid en Breakfast, voordat de viering begint komen wij op zondagmorgen bij elkaar om met gezinnen te ontbijten en daarna ons voor te bereiden op de viering. De frequentie is gemiddeld 1 keer in de 6 weken. Ook worden er in onze parochie nog diverse Bijbelcursussen georganiseerd en is er aandacht voor individuele volwassen catechese gesprekken,

Op het gebied van de liturgie willen wij het komend jaar meer gaan samenwerken met de locaties, ook op het gebied van vieringen, woord en gebedsdiensten olv parochianen. Een mooi voorbeeld hiervan is de viering: Heel Amstelland zingt, en we hopen dat ook andere voorgangers van andere locaties zich hierbij willen gaan aansluiten en dat deze vorm van vieren ook met een bepaalde regelmaat kan plaatsvinden. We zijn gelukkig nu nog gezegend met de inzet van veel emeriti priesters maar het is goed om ook al wat vooruit te gaan kijken. Op 27 januari zal er overigens een avond georganiseerd worden over Liturgie en haar diverse vormen.

De PCI en de MOWA zijn twee zelfstandige organen in onze parochie die veel werk verzet achter de schermen. De MOWA is zeer actief in de sterke liturgische tijden van het jaar de advent actie en de vastenactie in de veertigdagentijd. De PCI verzorgt oa wekelijks voedselpakketten aan bijvoorbeeld aan de we are here groep en ook aan individuele noodlijdende situaties wordt aandacht geschonken.

Dit jaar zal er begonnen worden met de herbouw van de Urbanuskerk Bovenkerk. Olv van aannemer Nico Bont en architect Cor Bouwstra en een bouwcommissie hopen we met elkaar dat er weer een fraai kerkgebouw wordt gebouwd.

Ook zal in de Urbanuskerk Ouderkerk de fundering van de vloer op een eenvoudige wijze hersteld worden.

De Augustinuskerk heeft weer mooie verlichtende klokwijzerplaten op de toren en is zo een baken van licht en tijd geworden. Dit is voor de kerst vorig jaar in gereedheid gebracht. Een mooie actie is daarvoor gevoerd met een mooi financieel resultaat.

De Titus Brandsma kerkgebouw heeft in november haar 50 jarig bestaan van dit gebouw gevierd en tijdens deze jubileumviering is er de urn van as van de slachtoffers van het kamp Dachau geplaatst bij het Titus Brandsmabeeld. Het komend jaar zal er een boekje verschijnen bgv dit jubileum.

Voor de locatie de Goede herder zal het dit jaar een jaar gaan worden van, denk ik, hoe verder zonder een eerst aanspreekbare pastor, nu pastor Phil Kint is uitgevallen. Als team van pastores willen wij zoveel mogelijk ondersteuning bieden en geven maar er zal ongetwijfeld wel het een en het ander gaan veranderen.

We vragen nu alvast uw aandacht voor het volgend initiatief. Christenen worden wel mensen van de weg genoemd. Pelgrimeren is een oud begrip we kennen bijvoorbeeld ook veel pelgrims psalmen. Het op weg gaan of onderweg zijn maakt je als mens anders, loskomen van het vertrouwde en openstaan voor het nieuwe. Dit jaar zal er een parochiepelgrimage, oftewel parochiereis georganiseerd worden naar het land Israel om zo het land van Jezus te verkennen. De reis zal zijn van 18 november tot en met 26 november a.s. Vanuit ons pastoresteam zullen er in ieder geval 2 pastores, Dea en Ik, meegaan als begeleiding. Wij hebben er nu al ontzettend veel zin in en kijken er naar uit. Uiteraard ontvangt u de komende maanden hierover meer informatie.

Samen op weg misschien ook wel met geestrijke woorden van een psalm in ons achterhoofd en ik citeer een gedeelte uit psalm 119

Wijs mij Heer, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe.                                        Geef mij inzicht en ik zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart.

Laat mij het pad gaan van uw geboden,  dat is mij het liefst

Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naarwinstbejag.

Houd mijn ogen af van wat leeg is,   laat mij uw wegen gaan en leven.                                                                                                                                    

Kom uw belofte aan uw mensen na,  dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn.

Houd spot van mij af: die beangstigt mij                                                                                                                           

maar uw voorschriften maken mij gelukkig.  Hoe  verlang ik naar uw regels,                                                                                                                                       

 doe mij leven in uw gerechtigheid.

Samen de brug over naar het nieuwe jaar 2020. Dat samen zijn wij allemaal, pastores, bestuur, vrijwilligers, parochianen, belangstellenden. Met elkaar vormen wij de parochie Amstelland.

Vorig jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft het bestuur voor het eerst een bijzondere penning gegeven aan een vrijwilliger die zijn taken neerlegde in het bestuur, dat was toen Ralph Ferouge, hij is gelukkig nog steeds als vrijwilliger penningmeester van de begraafplaats Buitenveldert. Een week later hebben vorig jaar, ook zo’n penning gegeven aan Edwin Barentsen die stopte als coördinator binnen de geloofslocatie van Bovenkerk.

Dit jaar mag ik namens het bestuur een penning gaan overhandigen aan een vrijwilliger die op heel veel gebieden en terreinen zich inzet. Zowel muzikaal als op bouwzaken. Op muzikaal gebied zingt hij ook in andere kerkgebouwen in onze parochie maar hij is ook lid van het Latijns Parochiekoor. Op het gebied van bouwzaken weet hij alles over het rioleringstelsel, de kolommen aan de buitenzijde van de Augustinuskerk, de plattegronden, hij heeft een aantal jaar geleden de keuken van het parochiecentrum gerenoveerd en voor onze parochie heeft hij het meerjaren onderhoudsplan van de Augustinuskerk gemaakt.

Hij heeft in het parochiebestuur gezeten van de Augustinuskerk vanaf 2009 tot aan de fusie en daarna is hij verder gegaan in het locatieteam. Hij is actief binnen het bestuur van de begraafplaats Buitenveldert. Hierin komt zijn dossierkennis ons allen goed van pas, hij weet alles over het project Zuidas en de herinrichting bijvoorbeeld van de Fred Roeskestraat.

Hij is betrokken bij Caritas Amstelland ook daar kunnen ze een beroep op hem doen voor diverse hand en spandiensten.

Verder staat hij eigenlijk altijd klaar om praktische zaken te regelen, een echte doener die dag en nacht klaar staat voor iedereen.

Beste Ton Vonk met heel veel plezier en vreugde wil ik jouw namens de parochie deze penning overhandigen. Daarbij onze dank uiten voor je enorme inzet en daarmee ook middels jouw alle vrijwilligers bedanken.

 

 

                                       ----------------------------------------

 

GEDICHT

 

LUISTEREN NAAR DE STILTE VAN JE HART

 

"Luister naar de stilte van je hart,

want dáár zal God met je spreken."

Maar waar zít dit plekje dan?

In dit hart met zijn gebreken?

 

Stilte zoek ik in mijn hart,

tussen de drukte van alledag.

Maar ik vind de stilte níet.

Ik bid, dat ik het vinden mag.

 

Want mijn hart zingt U lof en dankt U steeds:

het houdt niet óp U te prijzen.

Er ís géén stilte in mijn hart,

ik krijg het gewoon niet tot zwijgen.

 

Maar zit hierin juist niet de stilte van het hart:

In het erkennen en roemen van de Heer?

Want zó maakt God mij bewust Zijn Weg te gaan

en spréékt dus tot mij .... keer op keer !!

 

Ik heb de stilte van het hart 

zojuist dus tóch gevonden.

Een stilte van woorden God ter eer

houdt mij met Hem verbonden.

 

 

 

 

Ziekenzalving vrijdag 1 februari 2019

Werd in vroeger tijden de ziekenzalving ervaren als het sacrament van de stervenden en werd er vaak dus zo laat mogelijk mee gewacht om dit sacrament te ontvangen. Heden ten dage spreken wij over de ziekenzalving, of het sacrament der zieken, en hoeft er dus niet mee gewacht te worden tot het laatste moment.

De oorsprong van dit sacrament komt voort uit het evangelie. Het evangelie getuigt duidelijk van de lichamelijke en geestelijke zorg van Jezus zelf voor de zieken en van zijn opdracht aan al zijn volgelingen dezelfde aandacht aan de zieken te besteden. Vooral het sacrament van de ziekenzalving, door Christus ingesteld en in de brief van de heilige apostel Jakobus aanbevolen, wijst op deze bijzondere zorg. Vandaar nam de kerk de gewoonte aan door de zalving en het gebed van de priesters haar zieke leden toe te vertrouwen aan de lijdende en verheerlijkte Heer, opdat Hij hen zou bijstaan. Wie ernstig ziek is heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daarom heeft Christus de gelovigen die door ziekte worden bezocht, het sacrament van de ziekenzalving geschonken als een krachtige hulp in de nood.

Wat gebeurt er tijdens de ziekenzalving? Er wordt een stukje uit de bijbel voorgelezen en na de handoplegging door de priester en het gebed wordt de zieke gezalfd met olie, door Gods zegen geheiligd.

We mogen geloven dat door dit sacrament de zieke gesterkt wordt door de genade van de heilige Geest. Het geeft de zieke hulp en steun en het schenkt hem hoop en vertrouwen.                              Zelf spreek ik ook weleens van het sacrament van bemoediging. Voor de zieke wordt gebeden om moed en vertrouwen en voor de naaste, de laatste fase van het leven van de zieke, met elkaar, op een zo waardevolle manier te beleven en daar is ook moed en kracht voor nodig.

Voor wie is de ziekenzalving bestemd?

Voor mensen die ernstig ziek zijn en waarvan men verwacht dat de overgang van leven naar dood op termijn zal gaan gebeuren.                                                                                                                                             Verder aan bejaarden mensen, mensen die gaan ervaren dat hun krachten afnemen in het dagelijkse leven of mensen die voor een grote zware operatie staan. Ook is het goed te weten dat dit sacrament herhaald kan worden wanneer de zieke na de zalving weer beter wordt of wanneer tijdens de ziekte de toestand verergert.

Belangrijk voor u te weten is om tijdig contact op te nemen met een van de priesters van onze regio, wanneer u dit sacrament individueel wilt ontvangen. Dit voorkomt eventuele panieksituaties.

Maar u bent ook van harte welkom op vrijdagmorgen 1 februari om 9.00 in de Titus Brandsmakerk voor de gemeenschappelijke ziekenzalving. In deze viering zal ik samen met diaken Paul koopman voorgaan.

Van harte welkom!

                                                                             Pastoor Eugene Jongerden

 

 

Nieuwjaarstoespraak Ad Verkleij; vice-voorzitter RK Parochie Amstelland

Zondag 6 januari 2019 Titus Brandsmakerk

Tijdens de mis vanochtend heeft onze pastoor al aangekondigd dat ik ook iets zou gaan zeggen vanuit het parochiebestuur . Dat zou moeten gaan over verleden en toekomst.Ik ga me daarbij beperken tot enkele hoofdlijnen, want er is heel veel gebeurd, en ik vrees dat ook volgend jaar weer een druk jaar zal worden.

Toekomst: Krimp en vernieuwing

De continue uitdaging voor ons bestuur blijft elk jaar weer: onze gemeenschap voor te bereiden op onze gezamenlijke toekomst. Ik formuleer dat graag als: “Hoe dragen we alles wat ons dierbaar is in onze kerk over aan volgende generaties” Dat is ons perspectief.

Dat perspectief staat hoe dan ook in het teken van krimp. Recente onderzoeken wijzen op verdere afname van het aantal gelovigen. Sommige kranten brengen met een zeker satanisch genoegen die conclusie keer op keer naar buiten. Gelukkig zijn er ook tegengeluiden die juist wjjzen op toenemende belangstelling voor spiritualiteit en zingevingsvragen. Ik blijf ervan overtuigd dat wij deze mensen vanuit onze christelijke traditie heel veel waardevols te bieden hebben. Maar dat zal wel op een andere wijze moeten gebeuren dan via traditionele kerkgang op zondagochtend.

Het grootste risico voor ons in Amstelland is dat we zo veel mogelijk en zo lang mogelijk het bestaande in stand willen houden en daardoor niet aan die noodzakelijke vernieuwing toekomen. Vijf min of meer zelfstandige locaties, met eigen vieringen, liefst met eigen pastores, eigen koren, en eigen vrijwilligers die allen zeer zijn toegewijd aan de eigen locatie. Tegelijkertijd weten we dat de levensvatbaarheid van dit model op haar einde loopt en de noodzakelijke vernieuwing in de weg zit.

We dreigen roofbouw daardoor roofbouw te gaan plegen op onze pastores en op een beperkt aantal kernvrijwilliger. Het blijkt ook steeds moeilijker om nieuwe vrijwilliger te vinden die de organisatorische taken op de locaties kunnen overnemen. En ook financieel is het niet lang houdbaar. We worden dus steeds kwetsbaarder.

Ja, er komen in toenemende mate gesprekken op gang tussen de locaties. Onze pastoraal opbouwwerkster Dea Broerse is daar het afgelopen jaar volop mee bezig geweest en daarmee is een basis gelegd voor verdere samenwerking , vooral op praktisch gebied. Dat is op zich mooi, maar niet voldoende voor een stabiele toekomst. In de laatste coördinatorenvergadering kwam dan ook terecht de vraag naar het bestuur om duidelijk lijnen naar de toekomst uit te zetten, ook voor wat betreft de locaties, prioriteiten te stellen en daarbij duidelijke keuzes te maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als wij wisten wat een wijze beslissing was, dan hadden we die al wel genomen. Maar die keuzes worden nu wel steeds urgenter.

 

Beleidsplan

Het komende jaar willen we daarom de contouren van ons beleidsplan aangeven. Daarin komt een analyse van wat voor soort parochie we in de toekomst willen zijn, met nadruk op pastoraat van de nabijheid. Vanuit die visie willen we ook een met een voorstel komen over welke kerkgebouwen we in de toekomst nodig hebben. Let wel: het doel is dus niet het sluiten van gebouwen! Het doel is wat ons betreft het creëren van omstandigheden waarin we “alles wat ons dierbaar is over kunnen dragen aan volgende generaties” en van daaruit te bezien welke gebouwen we in de toekomst nodig hebben.

Een commissie vanuit het bestuur is bezig om scenario’s voor te bereiden om daarmee inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de consequenties van sluiting van kerkgebouwen. Daartoe dient ook de enquête die momenteel wordt uitgezet onder de kerkgangers op verschillende locaties. GertJan Zijp is samen met de bouwmensen op locatie hard bezig met mjo’s, zodat we ook weten wat kosten van de gebouwen zijn in de toekomst. We hopen dat we voor de zomervakantie een dergelijk contourenplan kunnen vaststellen.

 

Waar staan we nu al?

We beginnen niet opnieuw; een deel van die contouren voor de toekomst is wel duidelijk. Laat ik daarom in het kort aangeven waar we nu, begin januari 2019 staan.

1.  Vanaf 1 januari behoort de Urbanus in Ouderkerk nu ook in bestuurlijk          opzicht tot onze parochie. We hebben dus nu ook formeel 5 locaties: de Augustinus, de Goede Herder, die in 2018 50-jaar bestond, de Titus Brandsma; de Heilige Geest/Urbanus Bovenkerk en de Urbanus in Ouderkerk. Graag wil ik op deze plaats de inmiddels oud-bestuurders van Ouderkerk: Alfred Schwegler, Paul Theeuwes, Edwin Saan en Hèléne van Huizen bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren en voor het in ons gestelde vertrouwen om samen verder te gaan. Het is geen afscheid want zij gaan alle vier in andere rollen in de parochie verder. In de komende weken zullen we samen met de nieuw gevormde locatieraad in Ouderkerk nog de nodige aandacht aan deze overgang schenken.

2.  Wij zijn bovendien erg blij dat Edwin Saan is overgestapt naar het parochiebestuur van Amstelland en vanaf 1 november is benoemd tot onze nieuwe penningmeester.

 3. Begin vorig jaar hebben wij in overleg met het Bisdom al aangegeven dat Bovenkerk de centrale locatie wordt in Amstelland Zuid en dat de Urbanuskerk een brede multifunctioneel karakter zou krijgen in samenhang met de plannen rond de Parel aan de Poel. De Urbanuskerk in Ouderkerk krijgt dan de eerstkomende jaren een complementaire funktie, bijvoorbeeld voor meer intieme vieringen.

4. De brand op 15 september in de Urbanus Bovenkerk was een schok voor de kerkgemeenschap en de bredere gemeenschap in Bovenkerk. De beelden van de brand en de emotionele reacties van de omstanders staan in ons geheugen gegrift. De brand dwong ons ook om opnieuw te bekijken wat we als RK kerk in Bovenkerk wilden. Er was een somber benadering die ongeveer als volgt liep: “De een zijn dood is de ander zijn brood”. We moeten toch al kerken sluiten. Dus dit een mooie gelegenheid om afscheid te nemen van het gebouw en de parochianen over te hevelen naar de andere kerken in de parochie. Gelukkig bleek voor deze aanpak weinig steun. De brand is een probleem voor de hele parochie; niet alleen voor Bovenkerk. Alle locaties bleken dan ook achter herbouw te staan en verklaarden zich bereid de Bovenkerkse gemeenschap in de tussentijd op te vangen. Die reactie is in lijn met andere reacties uit de omgeving. De brand in de Urbanuskerk heeft het gemeenschapsgevoel versterkt. De vele reacties op de brand waren voor ons hartverwarmend, en werden bovendien nog vertaald in een groot aantal sponsoracties via de Vriendenstichting. Dank daarvoor

5. De brand heeft onze visie dat de Urbanuskerk in Bovenkerk een centrale rol moet gaan spelen in Amstelland-Zuid niet veranderd. Na uitvoerig overleg met de verzekeringsmaatschappij, de gemeente, de technici, en het Bisdom is gebleken dat herstel van de kerk bouwkundig en financieel mogelijk is. Vlak voor Kerst is groen licht gekomen voor het in gang zetten van het herstel van het casco van de kerk. Parallel daaraan zullen we het gesprek voortzetten hoe we de kerk gaan inrichten om ook het multifunctionele gebruik vorm te geven. Wat mij betreft betrekken we daarbij niet alleen de Vrienden en het Wijkplatform, maar ook alle andere geïnteresseerde parochianen in Amstelland. Zo kan uit een brand toch nog iets moois ontstaan! 

We zijn ook in gesprek met de gemeenschap in Bovenkerk hoe we in de tussentijd in Bovenkerk “kerkgemeenschap kunnen blijven”, zodat ze daar na het herstel van de kerk die geplande centrale functie weer kunnen oppakken. Het zal nl nog een jaar of 2-3 duren voor we terug kunnen in Bovenkerk. At we in de tussentijd willen doen vat ik samen in een paar steekwoorden:

 • Regelmatig blijven vieren in het Noorddamcentrum, maar ook gebruik maken van de gastvrijheid op andere locaties in de parochie,
 • het onderstuk van de toren zo snel mogelijk in gebruik nemen als dagkapel en daar een mogelijkheid creëren om weer een kaarsje voor Maria op te kunnen steken.

Maar denk ook aan meer onorthodoxe activiteiten; bijv.

 • openluchtvieringen in een dakloze kerk,
 • vieringen tussen de steigers of naast de kerk, zoals recent met de levende kerststal, daar kwamen honderden mensen op af.
 • Kleine vieringen in de inmiddels bijna volledig herstelde pastorie.Met de vele enthousiaste vrijwilligers moet dat mogelijk zijn en de belangstelling voor dit soort activiteiten onder brede groepen- ouderen en jongeren- reguliere kerkgangers en buitenstaanders, is groot. Ook hier leidt brand dus tot nieuwe creativiteit, betrokkenheid en enthousiasme.

Daarmee heb ik de belangrijkste bestuurlijke contouren voor 2019 geschetst.

Een vitale parochie

Ik keer nog een keer terug naar 15 september: Leo Fijen heeft die dag als laatste nog een lezing kunnen houden in de Urbanuskerk. Een paar uur later stond de kerk in brand. Leo presenteerde daar 10 punten voor een vitale parochie. Ik noem alleen de eerste drie, omdat die mij, op dit moment het meest aanspreken:

 1. Stop met klagen! Klagen heeft geen zin en legt een grauwsluier over de gemeenschap. Ik hoop dan ook dat mijn verhaal vandaag niet als klagerig is overgekomen.
 2. Blijf elkaar opzoeken. Binnen de eigen gemeenschap. Ik voeg daaraan toe: ook over de grenzen van de gemeenschap heen. Neemt u allen voor om bijvoorbeeld komende twaalf maanden 2 of 3 keer een andere locatie in Amstelland te bezoeken. Spreek met elkaar af om dat te doen. Dat is leerzaam!
 3. Doe de deuren van de kerk open en zoek contact met de lokale samenleving. Ik zie dat met name in Ouderkerk en Bovenkerk volop gebeuren en daar tot nieuw elan leiden.

Zo heeft hij er nog zeven. Ze staan op de website van de locatie Bovenkerk. Wellicht moeten we daar met bestuur, pastores en parochianen maar eens een inspiratiebijeenkomst over organiseren!

 

Afscheid Guide Smit en Ralph Ferouge

Voor ik kom tot een afsluiting moet ik nog één ding doen. Dat doe ik met gemengde gevoelens. Vier en half jaar terug heeft de bisschop het bestuur van de parochie benoemd voor een periode van vier jaar. Medio vorig jaar hebben Guido Smit en Ralph Ferouge gezegd geen herbenoeming te willen aanvaarden. Van Guido nemen we in kleine kring afscheid. Guido gaat in de Heilige Geest/Bovenkerk verder als ambteloos vrijwilliger.

Vandaag nemen we hier wel afscheid van de eerste penningmeester van Amstelland.

Beste Ralph

Bij de vorming van het eerste bestuur van Amstelland was jij voor mij een relatieve nieuwkomer. Ik kende jouw voorganger want die had alle fusiebesprekingen bijgewoond, maar op een of andere manier heeft Ambro Bakker jou weten te strikken voor het parochiebestuur. Jij had je sporen blijkbaar verdiend in de Augustinus. Je was binnen het bestuur de enige met een zakelijke achtergrond, en nog wel op de Zuid-as. Ik heb altijd bewonderd hoe je die twee werelden hebt kunnen combineren. Je gevleugelde uitdrukking was: ”Als we dit vanuit een zakelijk perspectief zouden bekijken, zouden we dit geheel anders doen. Maar ja dit is een kerk met vrijwilliger, en daar loopt het nu eenmaal anders”. Ongeacht je drukke baan wist je ingewikkelde de personeelsproblemen op te lossen of evenzo ingewikkelde contracten te laten beoordelen. Je hebt er ook voor gezorgd dat er een geweldige hoeveelheid achterstallig onderhoud mbt jaarafsluitingen en jaarafrekeningen is weggewerkt. Dat ligt nu allemaal bij het bisdom. Ook binnen het bestuur had je een kalmerende functie. Nooit de zaak op de spits drijven maar zachtjes meeduwen in de goede richting. Dank daarvoor.

De Parochie RK Amstelland beschikt sinds vorig jaar over een eigen onderscheiding in de vorm van een plaquette en een oorkonde. Deze plaquette wordt toegekend aan mensen met een uitzonderlijke staat van dienst voor de parochie. Ik vind het een eer om deze plaquette voor de eerste maal in zo’n grote bijeenkomst aan Ralph te mogen uitreiken, samen met de oorkonde.

Het interessante is dat er in de criteria voor deze onderscheiding expliciet staat dat uitreiking niet beperkt wordt tot mensen die afscheid nemen, maar ook tussentijds mag worden toegekend. Dus het feit dat jij binnen de Augustinus je schouders blijft zetten onder de begraafplaats staat uitreiking niet in de weg. Heel veel dank.

Toost

Dames en heren, genoeg gepraat. Ik wens u allen graag een inspirerend en enerverend 2019 toe. We gaan samen aan de slag om er iets moois van te maken.

Ad Verkleij

 

------------------------------------

Nieuwjaars toespraak Amstelland 2019

door pastoor E. Jongerden

Op deze nieuwjaarsreceptie wil ik u eerst van harte een Zalig Nieuwjaar 2019 toewensen onder de liefdevolle zegen van God.

Een nieuw jaar ligt er voor ons, de bladzijden van 2019 zijn nog onbeschreven en wij allemaal zullen weer een stukje geschiedenis gaan maken in het nieuwe jaar. Fijn dat u nu allemaal gekomen bent om gezamenlijk deze bladzijde van 6 januari invulling te geven. De overgang van 2018 naar 2019 nodigt ons ook uit om even stil te staan bij het jaar van 2018. Op de vorige nieuwjaarsviering zijn we met de presentatie van pastor Dea Broersen met elkaar het jaar goed begonnen. Het team bestaat dan uit deken pastoor Ambro Bakker, de diakens Koopman en Brussee, pastor Dea Broersen en ik zelf. Plannen werden gesmeed. De coördinatoren van onze 5 locaties zijn met een bepaalde regelmaat bij elkaar gekomen om bij te dragen aan een intensievere samenwerking. Mede dankzij de inzet ook van emeritipriesters kreeg het liturgierooster een mooie invulling. We kunnen spreken van prachtige eerste communievieringen en een indrukwekkende vormselviering. Ons jongerenplatform groeit met diverse activiteiten; zo hebben we afgelopen november groots Halloween gevierd, in de goede zin des woords. Ik denk terug aan alle vieringen in de weekenden met medewerking van diverse koren. Ik denk ook terug aan alle individuele vieringen van geloof en troost daar waar er verdriet was, of blijdschap en vreugde bij dopen en huwelijken en jubilea.

Toch was er ook minder prettig nieuws. Halverwege het jaar kregen wij te horen dat het niet zo goed ging qua gezondheid met pastoor-deken Ambro Bakker. Nog steeds doet hij het noodgedwongen kalmer aan maar gelukkig gaat het beter met hem. Vooral dankzij de inzet van collega Thom Klawer en vrijwilligers kon het liturgierooster in de Augustinus toch ingevuld worden.

En natuurlijk denken we aan de verschrikkelijke brand op 15 september j.l in die mooie Urbanuskerk in Bovenkerk. Niet alleen voor Bovenkerk is dit een intens tragisch gebeuren geweest , dit heeft onze gehele parochie diep getroffen.

Onze vice voorzitter Ad Verkleij zal straks in zijn toespraak hier verder bij stilstaan.

Als team van pastores overzien wij het pastorale veld in de deelvelden Liturgie, Catechese, Diaconie Opbouwwerk, Nabijheid. Om in de beeldspraak van de drie wijzen uit het Oosten te blijven: met pastorale geschenken aan onze gemeenschap en daarbuiten. Geschenken van eredienst, verdieping en dienstbaarheid.

Met de inhoud van deze deelvelden willen wij krachtig vormgeven aan onze RK parochie Amstelland.

We komen samen in onze locaties om Hem te ontmoeten in Woord en Gebed en Sacrament. Het afgelopen jaar hebben wij een andere vorm van liturgie geïntroduceerd in de vorm van een Woord en gebedsdienst waarin vrijwilligers kunnen voorgaan. Het komend jaar zullen wij meer mensen gaan vragen om dit te willen gaan doen. Denk ook aan bijvoorbeeld bij het voorgaan in uitvaartvieringen.

Een kerk, een geloofsgemeenschap heeft de taak dienstbaar te zijn conform de opdracht in het Evangelie en uitspraken van Jezus zelf. Hij zegt immers: Alles wat Gij doet voor de minsten der mijnen, hebt Gij voor mij gedaan. De werken van barmhartigheid, open staan voor, klaar staan voor mensen die een beroep op ons doen, dichtbij en veraf. Met verschillende acties zijn wij als parochie betrokken bij het wel en wee binnen onze samenleving en daarbuiten. Een prachtig nuttig geschenk ten dienste aan elkaar.

Een mens is nooit te oud om te leren. Leren doen wij iedere dag, in kennis en ervaring, in ontmoeting met elkaar. In onze parochie zijn we op veel verschillende manieren actief in de catechese. Denk aan alle scharniermomenten van het leven, dopen, eerste communie, vormsel, huwelijk. Daarnaast ook inhoudelijke en verdiepende bijeenkomsten zoals de alpha en beta cursussen. Wat meer in opkomst is, zijn de thematische bewustwordingsavonden. Afgelopen jaar stonden wij stil bij ”Ik en mijn leven”; een indringende reeks avonden over leven en levens beëindiging.

En zo proberen wij hier in ons mooie Amstelland te bouwen aan een stukje koninkrijk, Zijn en ons koninkrijk. Lang niet alles kan in de toekomst op elke locatie gebeuren en ook de komende tijd zullen wij nog meer de krachten moeten gaan bundelen. Hoe dit komt? Enerzijds vergrijzing zowel in kerkbezoek als in vrijwilligers, anderzijds hogere kosten aan onderhoud die wij moeten maken om alle gebouwen in stand te houden.

Een andere gebeurtenis die ons en dan bedoel ik met name de Urbanuslocatie Ouderkerk en het parochiebestuur Amstelland heeft bezig gehouden is de fusie tussen beiden. Onze bisschop heeft dit per decreet op 1 januari j.l. bekrachtigd. Dit betekent dat Ouderkerk aan de Amstel officieel tot onze parochie behoort en onze parochie nu uit 5 kerklocaties bestaat.

Beste mensen, met elkaar gaan wij geschiedenis maken in het jaar 2019. We hebben elkaar nodig en wij staan voor een aantal beslissingen. Door het met emeritaat gaan van pastor Adolfs en door de ziekte van pastoor deken Bakker worden wij genoodzaakt nog serieuzer naar ons liturgierooster te kijken. We zullen krachten moeten gaan bundelen, misschien moeten wij snoeien,maar weet dat na iedere snoeiperiode er weer mooie loten kunnen ontstaan. Voorop blijft staan dat wij elkaar nabij willen zijn, er willen zijn voor mensen die gevraagd of ongevraagd een beroep op ons doen. 

 Bidden wij om de Geest van vertrouwen en verbondenheid met elkaar. Dat we met respect en eerbied met elkaar om gaan.

Zo ook de wijzen uit het Oosten deden, zij zijn het toonbeeld van eerbied en respect. Gedwee zijn ze de ster gevolgd. Loyaal en overtuigd gingen zij op weg. Ze lieten zich niet beetnemen of intimideren. Voor ons mogen ze een voorbeeld zijn. Want hoe makkelijk laten mensen zich niet verleiden omwille van macht of geld? Hoe makkelijk zijn mensen soms niet te beïnvloeden? De wijzen toonden zich resoluut en met reden. Ze mochten de kribbe naderen en bij de geboren Verlosser aankomen. In hun spoor mogen ook wij naderen. Het volle gebeuren zullen we nooit helemaal kunnen doorzien. Daarvoor is het mysterie te groot. Feit is dat er in het huis van geboorte geen deuren of vensters zijn. Het hele gebeuren is voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk. Met de Wijzen mogen wij Gods openbaring in de geboorte van zijn kind bewonderen. Knielen ook wij, zoals de wijzen eerbiedig neer? Wat hebben wij Hem te bieden?

Wat hebben wij elkaar te bieden?

                                                               

Toen het kindje werd geboren

had het zorgen, noch verdriet.

Met de Eeuwigheid voor ogen,

telde het de jaren niet.

Al wie inziet dat het leven

elke dag opnieuw begint,

Moet het nieuwe jaar bekijken

met de ogen van een kind.

Van harte wens ik ons allen een Zalig Nieuwjaar 2019 met een Goede gezondheid en voldoende Geestdrift om met elkaar onze weg te vervolgen.

Amen