Welkom

  Vieringen
 Zondag  10:15 uur  in de kerk
 Dinsdag  10:00 uur  in de kapel
 Vrijdag    9:00 uur   in de kapel