Bijdragen

ACTIE KERKBALANS

Door de Coronacrisis gedwongen volgen we al maanden lang de zondagse viering op TV / Computer vanuit een van onze kerken maar als één parochie. Dat was een geluk bij een ongeluk want zo leerden we elkaar en elkaars manier van vieren kennen en de schoonheid van ieder kerkgebouw: die van de H. Augustinus, de Goede Herder, de torenkapel van St. Urbanuskerk Bovenkerk, de St. Urbanus Ouderkerk en onze Titus Brandsma Kerk.

Toch missen mensen het samenkomen, de ontmoeting op een plek, in een kerk die je vertrouwd is. Dat eigen gebouw blijft belangrijk. En onze Titus Brandsma Kerk mag er ook zijn. Vaak zeggen mensen bij binnenkomst hoe mooi ze onze kerk vinden, bij  een doop bijvoorbeeld, een Eerste Communieviering, een huwelijk of een uitvaart. Want in de kerk vinden belangrijke levensmomenten plaats. U hebt die ervaring zelf ook. Dat maakt dat een kerk jouw kerk is geworden.

Daarnaast vinden in deze kerk de wekelijks zondagse vieringen plaats, zijn er mooie concerten opgevoerd en hebben andere activiteiten plaatsgehad. En natuurlijk was  er vanuit de kerk ook aandacht voor mensen met financiële problemen, die zo goed mogelijk zijn geholpen.  Mensen thuis zijn bezocht. Kortom, we hebben er voor elkaar willen zijn in lief en leed. En dat zullen we blijven doen.

In deze brief vragen we uw aandacht voor het bijzondere en mooie gebouw dat ons zo dierbaar is een ook voor alles wat er vanuit de kerk wordt gedaan. Want zonder u kan het niet. Er is jaarlijks veel geld nodig voor het gebouwenbeheer en het pastorale werk. Het is geweldig dat u daar in het afgelopen jaar voor heeft willen geven. Wij danken u daar hartelijk voor. Via deze brief doen wij opnieuw een beroep op u om uw kerk te steunen met uw concrete financiële bijdrage door middel van de actie Kerkbalans.

Uw gift wordt gebruikt voor het kerkgebouw, maar ook voor de vieringen en het pastorale werk. Het thema van de Kerkbalans  is ‘Geef voor je kerk’. Het is onze kerk, ons gebouw, onderdeel van RK Amstelland maar zeker ook een onmisbaar onderdeel van Amstelveen-Oost. U kunt er een bijdrage aan leveren dat deze plek door kan gaan als plek van ontmoeting en gebed, een plek om zoveel bijzondere momenten in ons leven te vieren en te gedenken. Wij rekenen op u.

Hartelijk dank voor uw gift en een hartelijke groet,

                                                                                                 

Deken Eugène Jongerden, pastoor                           pastor Paul Koopman, diaken

 

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl/geefslim

Wij zijn bij  de belastingdienst geregistreerd onder RISN 824107160 t.n.v. RK Parochie Amstelland.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar onze rekening,

IBAN: NL87 INGB 0000 0509 31 t.n.v. Kerkbijdragen Titus Brandsma, Amstelveen.