De organisatie

Om als geloofsgemeenschap vruchtbaar te kunnen werken aan onze doelstelling is een goede organisatie nodig. Alle parochianen, die iets willen bijdragen aan de opbouw van het parochiële leven, kunnen in deze organisatie een plek vinden.

Parochiebestuur H. Maria Parochie

Het parochiebestuur geeft het parochiële beleid vorm, draagt zorg voor een goede uitvoering daarvan en is verantwoordelijk voor alle aspecten daarvan.

Locatieraad Titus Brandsma

De locatieraad is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan binnen de Titus Brandsma Gemeenschap. Alle taken zijn ingedeeld in zes werkvelden. Leden van de locatieraad zijn er verantwoordelijk voor dat alle taken binnen zo’n werkveld door werkgroepen en vrijwilligers zo goed mogelijk worden vervuld.

Werkvelden

Er zijn diverse werkvelden binnen de organisatie. Deze zijn:

  • Liturgie
  • Pastorale Zorg
  • Catechese
  • Diaconie
  • Gemeenschapsopbouw
  • Beheer
In elk werkveld zijn werkgroepen aanwezig om de taken uit te voeren. Er zijn werkgroepen van allerlei aard. Elke werkgroep heeft een contactpersoon die de werkzaamheden in de groep coördineert en contact onderhoudt met het verantwoordelijke lid in de locatieraad. De beschrijving van enkele werkgroepen kan teruggevonden worden op deze website. Zie 'werkgroepen' in het menu.