25 mei 2014 Zesde zondag van Pasen Thema: De Helper

06Pasen2014

Inleiding

Van harte welkom in deze viering.

Voor velen zijn de komende dagen vakantiedagen.

Gelukkig bent u hier om de kerkelijke feesten te vieren:

Vandaag de voorbereiding op hemelvaart – a.s. donderdag.

Dan Hemelvaartsdag. Vanaf hemelvaart de Pinksternoveen.

Op 8 juni het grootse Pinksterfeest.

Vandaag horen we dat Jezus ons verlaten zal, maar dat Hij ook een helper zal zenden. De Geest der waarheid.

Die Geest brengt ons telkens in herinnering hoe wij als leerlingen van Jezus waarachtig kunnen leven.

Maar soms hebben we er moeite mee om waarachtig christen te zijn: dan behoren wij toch te veel toe aan de wereld die van God niet weten wil.

Willen we God en elkaar om vergeving vragen.

 

Overweging.

Jezus heeft zijn leerlingen om zich heen verzameld en al gaandeweg hen een nieuwe wijze van leven geleerd. Een leven dat niet meer getekend wordt door angst voor God en door angstvallig naleven van Gods geboden. Jezus leerde zijn leerlingen dat God een nabije vader is die liefheeft. Een vader die erop hoopt dat zijn kinderen in Jezus’ Geest het gebod van de liefde zullen volbrengen. Jezus was voor de leerlingen een echte helper om de weg naar waarachtig leven te vinden.

Als Jezus dan bij zijn afscheid spreekt over zijn naderende dood en de leerlingen onrustig en angstig worden, dan belooft Hij hen een andere helper: de Geest der waarheid. “Neen, vrienden van mij, jullie hoeven niet ongerust te zijn. Ik laat jullie niet in de steek. Ik zal bij jullie blijven, ook als ik afwezig ben. “

Jezus beleeft zijn heengaan als een gaan naar God die Hem door de dood heen nieuw leven geeft. Jezus belooft dat de leerlingen door de Geest in dat nieuwe leven zullen delen. Om te leven in de gezindheid van Jezus hebben de leerlingen echt een andere helper nodig. Om hen te inspireren en te bemoedigen;

Om hen de woorden en daden van Jezus in herinnering te brengen;

Om hen de waarheid te laten zien: wat leven in Jezus’ Geest kan betekenen, ook voor christenen van vandaag.

Het woord ‘helper’ is een vertaling van het Griekse woord Parakleet. Parakleet betekent ook advocaat. Iemand die erbij geroepen wordt om jou bij te staan. Je moet je dat zo voorstellen: je bent als gedoopt mens een leerling van Jezus geworden.

Zijn levensverhaal heeft jou geraakt; zijn voorbeeld heeft jou aangesproken; je wilt leven in de gezindheid van Jezus.

Dat betekent: open staan voor andere mensen, bereid zijn te vergeven, mensen in nood te helpen. Je wilt dan Gods belofte van een gelukkige wereld voor iedereen in praktijk waar maken. Je wilt kortom een goed mens zijn: Jezus navolgen.

Maar in de praktijk van het leven merk je: ik haal dat niet! Er zijn mensen voor wie ik absoluut niet open kan staan, waar ik zelfs bang voor ben. Iemand heeft mij een nare streek geleverd en ik kan hem dat niet vergeven. Ik wil best dat iedereen het goed heeft, maar toch mag ik het een beetje beter hebben. Ik heb meer rechten op een rijk en gezond leven dan anderen. Er zijn mensen die uitroepen dat ze belijdend katholiek zijn en die tegelijkertijd mensen die om hulp vragen het land uit willen zetten. Er zijn mensen die respect van anderen eisen en die menen zelf anderen te mogen beledigen. Iedereen met een beetje gevoel weet dat dat niet samen gaat.

Consequent christen zijn betekent dat je steeds opnieuw je bezint hoe jij zelf in die situatie van het leven nu christen kunt worden, een katholiek mens kunt worden.

Dat christen zijn moeilijk is laat de levensweg van Jezus ons zien.

Daarom belooft Jezus ons een advocaat. Iemand die jou bij stuurt, die jouw geheugen telkens even opfrist, iemand die jou met nieuwe ogen laat kijken. Iemand die jou helpt je blik te verbreden: niet mijn eigen ikke staat centraal. Centraal staat het gebod van de liefde dat mij met de ander als kind van God verbindt.

Die Advocaat komt ons iedere keer helpen ons bewust te worden wat we als gedoopt christen hebben beloofd.

Die Advocaat noemt Jezus: Geest der waarheid. Ook waarheid is een merkwaardig woord. Wij denken bij waarheid aan een geheel van leerstellingen die je voor waar moet aannemen. Het Griekse woord dat Johannes gebruikt is aletheia: letterlijk betekent dat: ont –dekken, het dek eraf afhalen, bloot leggen.

Waarheid heeft te maken met het wezenlijke, het waarachtige, het pure bloot te leggen. Waar gaat het in de kern om.

De waarheid krijg je niet op een presenteerblaadje aangeboden; de waarheid is niet aller eerst te zoeken in boeken; de waarheid is te zoeken in het leven van alle dag.

Ik ben christen ! Hoe maak ik dat waar? Doe ik wat ik beloof? Om bij de kern van ons leven te komen, moeten we nog heel wat overbodige lagen weg schrapen.

Jezus noemt zichzelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

De Geest der waarheid is de Geest van Jezus. De Geest van Jezus helpt ons te kijken met de ogen van Jezus. Hij helpt ons de dingen te zien zoals Jezus ze ziet.

Jezus doorziet zijn leerlingen: hij weet wanneer wij zij met zichzelf bezig zijn, hun eigenbelang zoeken, macht en eer na streven. Hij vertelt hen dat de kern van het zijn leven dienstbaarheid is, Die Geest der waarheid helpt ons te doorzien waar wij zelf mee bezig zijn. Hij helpt mij de kern van mijn doen en laten, van mijn denken en handelen bloot te leggen. Ben ik belangeloos dienstbaar aan het welzijn en geluk van medemensen? Als je op zoek gaat naar de waarheid kun je tot pijnlijke ontdekkingen komen. Niet altijd zijn mijn motieven zuiver; niet altijd handel ik met volle overtuiging; soms zoek in voldoening voor mezelf als ik een ander help; ik geniet van de dankbaarheid wanneer ik goed ben voor een ander. De Geest der waarheid prikkelt mij om waarachtig, oprecht en eerlijk te worden. Telkens opnieuw.

Hoe moeten de leerlingen van Jezus verder als Hij weg is uit hun midden?

Zouden wij als Jezus wel in ons midden was anders handelen en denken?

We hoeven ons over deze vraag niet ongerust te maken.

Jezus wil ons nabij zijn in de Geest der waarheid die hij ons zenden zal.

Die Geest zal ons telkens vragen: he, beste mens, is dat nou wat jij verstaat onder Jezus navolgen? Is dat nu de waarachtige kern van jouw christen zijn? Zal ik jou nog eens vertellen tot hoever dienstbare liefde gaan kan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbede

Pastor          :         God Vader van Jezus ,doe ons bidden in zijn Geest.

 

Lector:         Wij bidden U voor de gemeenschap van de kerk.

Help ons erop te vertrouwen dat de Geest van Jezus ons zal leiden.

Maak ons hart open voor uw Geest

en wijs ons wegen om christen te zijn in het leven van alledag.

Laat ons bidden.

 

Lector:         Wij bidden U voor onszelf als gelovige mensen:

Zendt ons de Geest die ons helpt, sterkt en bemoedigt

wanneer wij er moeite mee hebben Jezus na te volgen op onze levensweg.

Moge uw Geest ons dan herinneren aan de idealen die wij beloofden waar te maken.

Laat ons bidden.

 

Lector:         Wij bidden U voor onszelf als zoekende mensen:

Zendt ons uw Geest die onze harten en gedachten loutert

wanneer wij verward en onzeker zijn.

Help ons steeds opnieuw te blijven zoeken

naar wat christen- zijn vandaag van ons vraagt.

Laat ons bidden.