Tweede zondag van de Advent: Actie en Contemplatie 8 december 2013

02Advent2013

Inleiding

Van harte welkom op deze tweede zondag van de Advent.

Advent betekent wachten op de komende.

Wachten en waken kan actief bezig zijn betekenen.

“ Maak alles in orde opdat Hij die komt jou bereid vindt”.

Waken kan ook dromend voor je uit kijken zijn

en vervuld raken van het visioen van een nieuwe wereld.

“Droom de toekomst en voel je blij van hart.”

We ontmoeten een zachtzinnige en dromende profeet : Jesaja

We ontmoeten een felle profeet die ons oproept tot radicale verandering: Johannes de Doper.

Overweging

De profeet Jesaja belooft dat er uit de stam van Jesse en uit het geslacht van David een afstammeling zal komen die weldadig zal regeren. Een koninklijke iemand :

vervuld van goede en heilige geest , onkreukbaar in zijn gedrag , bevorderaar van gerechtigheid en vooral : liefde en barmhartigheid voor kleine mensen. In deze ideale figuur herkennen wij Jezus. Met Hem begint een nieuwe samenleving en wereld van vrede en liefde.

Johannes de Doper roept op tot een radicaal andere leefstijl. We moeten los komen van onze zelfgenoegzaamheid. Door het water gereinigd, worden we nieuwe mensen. Mensen die in staat zijn goede vruchten voort te brengen waar iedereen wat aan heeft. Johannes brengt deze mensen bij een in een gemeenschap waarin de gerechtigheid centraal staat. Een van de mensen die het doopsel van Johannes ontvangt is Jezus. Johannes is zijn voorloper. Hij gaat voor Hem uit.

Jezus is de man om wie het bij beiden uiteindelijk gaat. Hij zal mensen die met Hem mee willen doen, dopen in zijn geest en hen laten delen in zijn vurig verlangen naar het Rijk van God. Ook zal Hij uiteindelijk oordelen als rechter over wie wel en wie niet tot zijn gemeenschap behoren. Maar vooral zal Hij gerechtigheid en vrede uitstralen en mensen brengen in de warme kring van licht en liefde die hij onder ons zal beginnen. Jesaja en Johannes beloven ieder op eigen manier de komst van Jezus.

Wij zijn nogal eens geneigd tot een super actief christendom. Christelijk geloof vraagt om daadkracht . Wie goede daden doet verdient onze bewondering.

Als we even denken aan dat kleine groepje Blauwe Zusters die in Tadzjikistan werken dan vragen wij ons af: en wij dan….   zou ik als christen ook niet méér moeten doen nu ik zie hoe zij uit het niets gezondheidszorg en onderwijs opbouwen.

Moeten nu ook onze handen niet gaan jeuken om aan het werk te gaan?

Johannes de Doper daagt ons uit. “ Sta op. Ga anders leven. Breng vruchten van gerechtigheid voort. Doe er wat aan om deze wereld waarin zo veel fout gaat ten goede te keren.” Zou die felle Johannes niet in staat zijn jongeren te brengen tot een praktisch christendom? Een christendom van dienstbaarheid en goede daden?


Oudere mensen zeggen vaak : “Ik kan niet meer wat ik vroeger kan. Ik kan niets meer voor een ander betekenen”.   Misschien is het mooie van de oudere leeftijd dat je ver af kunt zijn van plannen en getallen; dat je je handen kunt laten rusten en

je de zorgzaamheid van anderen kunt laten welgevallen; dat je tijd hebt om te dromen om die droom voor komende generaties levend te houden.

Eens komt er een tijd dat de wereld vrede kent en er een regering is die oog heeft voor de kleine mens. Eens komt er een dag dat er vrede zal zijn tussen mensen onderling, tussen mensen en dieren en zelfs tussen dieren onderling. Leeuwen en tijgers worden tamme en ongevaarlijke huisdieren. Het aardse paradijs wordt hersteld. Dit soort dromen zijn kostbaar omdat ze inspirerend zijn. Ons christelijk geloof vraagt om het doorleven van visioenen waardoor we het de crisis van nu kunnen uithouden en de toekomst voor ogen houden. Het gaat in een meditatief of contemplatief christendom. Het gaat om het zien van de diepere werkelijkheid die achter de oppervlakkige werkelijkheid schuil gaat.

Het gaat om het besef dat onze wereld veel mooier kan zijn dan de wereld die wij nu maken. Het gaat om de innerlijke overtuiging dat in iedere mens het beeld van God verborgen zit. In iedere mens zit een kern van goedheid en genade.

Vrijdagmorgen hoorden we dat Nelson Mandela is overleden. Niet onverwachts want hij was een oude en breekbare man van 95 jaar. In hem verliest Zuid Afrika en heel de wereld een leider die eens een radicale koers in het leven voer, die telkens zijn koers wist te verleggen, die tenslotte en weg naar vrede en verzoening baande waarin de belangen van elkaar bestrijdende mensen gewaarborgd werden. Een democratisch Zuid Afrika waarin zwarten en blanken gelijke rechten hebben en gelijk behandeld worden. Dit nieuwe land ontstond en groeide in de dromen en in visioenen die hij ontwikkelden in zijn 27 jarige gevangenisperiode.   Daar zag hij de omtrekken van een vreedzame samenleving waarin kinderen vrij en gelijk kunnen opgroeien. Daar zag hij een nieuwe samenleving geleid door onkreukbare en rechtvaardige leiders. Daar zag hij een tafel gedenkt voor de armen. Daar zag hij de vrolijkheid en vreugde op het gezicht van kinderen en oude mensen. Door de kracht van het visioen hield hij het uit en vond hij, toen hij vrij man geworden was de inspiratie en de moed om aan de realisering ervan te werken. Ook al is nog lang niet alles gelukt, er is hoop gezaaid in de harten van de mensen in Zuid Afrika en wereldwijd. Nelson Mandela had één roeping: het bevorderen van humaniteit.

Waar Johannes de Doper ons scheldend en dreigend oproept ons leven onder ogen te zien en verandering van levensstijl van ons vraagt;

waar Jesaja ons een droom voor houdt van een paradijselijke toekomst waarin mensen en dieren samen wonen en heel de aarde vol is van liefde tot God;

daar laat Jezus zien dat dromen zelf tot verandering van leven leidt; dat visioenen krachtige en machtige aanzetten tot vernieuwing zijn; dat wij dromende en daadkrachtige mensen kunnen worden.

Wat Jezus laat zien is dit: geen goede daad zonder oprecht gebed; geen opbouw van de samenleving zonder droom van het paradijs; geen vernieuwing van de kerk zonder verlangen naar Gods aanwezigheid; geen actief christendom zonder een meditatief christendom.

Vandaag houden we een extra collecte voor het werk van de Blauwe Zusters in Tadzjikistan. Gemeenschapsopbouw, gezondheidszorg en onderwijs.

Waarom die zusters naar zo’n vreemd en onbekend Moslimland willen ontgaat mij.

Maar – en daar heb ik wel bewondering voor - hun stelling is: “wij gaan daarheen waar niemand naar toe gaat”. Ook deze mensen daar mogen iets proeven van het Rijk der hemelen dat oplicht in dit aardse bestaan. Hun roeping is bevorderen van humaniteit. Daarmee gaan ze ver over de grenzen van kortzichtigheid en eigenbelang heen en brengen zij een toekomst nabij waarin mensen werkelijk mensen voor elkaar zijn. Zij maken de droom waar die God voor ogen had toen Hij voor mensen het paradijs schiep. De zusters verdienen onze steun. Amen.

Voorbede

Pastor:

God, schenk ons de moed en de kracht

om wat wij dromen waar te maken in het leven van alledag.

Lector

Wij bidden voor dromers en zieners die verlangen naar een paradijselijke wereld

Dat zij ons laten delen in hun toekomstdromen en dat wij daar kracht uit putten om aan het werk te gaan.                                                                  ST I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor de harde werkers aan een wereld van vrede en gerechtigheid.

Dat zij niet ontmoedigd en teleurgesteld raken, maar blijven volhouden.

Mogen wij naar de maat van ons vermogen met hen mee gaan doen.

                                                                                              ST I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor de Blauwe Zusters die ervoor gekozen hebben

om in het straatarme Tadzjikistan werkzaam te zijn.

Zij werken onder zeer moeilijke omstandigheden in opvoeding en onderwijs.

Zij hebben behoefte aan goede huisvesting

voor woningen, scholen en een gezondheidscentrum

Dat de zusters op ons gebed en onze financiële steun kunnen rekenen.

Dat wij met deze zusters bewogen zijn om het lot van deze arme mensen.

Maak ons bereid iets van onze welvaart met hen delen.    ST I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor land en volk van Zuid Afrika

die treuren om het verlies van Nelson Mandela.

Dat zij zich zijn idealen eigen maken en doorzetten waar hij een begonnen is: een samenleving, kleurig als een regenboog, waarin iedereen in veiligheid kan wonen.

                                                                                              ST I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor de vervolgde christenen in vele landen van deze wereld.

In het bijzonder nu in Syrië en in Centraal Afrika, waar veel doden vallen.

Breng de mensen tot bezinning en wijs hen wegen naar in vrede samen leven.

                                                                                              ST I L T E   Laat ons bidden.

 

Pastor

Heer, onze God, open os hart voor de komst van uw Zoon en leid ons op de wegen van uw komend Koninkrijk. Amen.