Zondag 25 juni 2023, wees niet bang

Zondag 25 juni 2023

Zou het waar zijn, dat er in elke mens twee motoren zitten, die zijn leven voortstuwen? De fundamentele angst, die ons in zijn greep kan krijgen en die tot een angstcultuur kan uitgroeien. De tweede motor is de Liefde, een drijfveer die de angst overwint en die de mens tot veel in staat doet zijn. De liturgie van de 12de zondag heeft als thema: “Wees niet bang”. Een gelegenheid om bij onszelf na te gaan, welke motor mij aanstuurt.

Ieder van ons heeft het gevoel van angst. Niemand is uitzondering. Wij zijn bang om vele dingen in het leven. Bang voor de toekomst, bang voor oorlog, bang voor onveiligheid, bang voor het dood. etc. Veel mensen zijn bang, dat hen iets kan overkomen. Je voelt je machteloos en kunt niks doen. Op persoonlijk vlak kunnen er bedreigingen op de loer liggen. Het kan fout gaan met mijn werk, mijn relatie, mijn gezondheid, mijn kinderen, (mijn …..) en zo voort.

Het punt is dat wij angst hebben voor iets in dit leven. Wij mogen ons afvragen? Waar komt het vandaan eigenlijk? Dat geldt ook bij de dieren als hun leven wordt bedreigd. De angst is een bewijs dat wij beperkt zijn, dat wij geen macht hebben ondanks dat wij vrije wil hebben. Het teken dat ons vrijheid als mensen ook beperkt.

Als ik het u vandaag zou vragen, ‘waar bent u bang voor?’ dan zouden we heel wat redenen kunnen opnoemen:  zaken die ons angstig en onzeker maken. Gaan daar niet veel van onze gesprekken over? Over alles wat ons is overkomen of zou kunnen overkomen.

Hoe gaan we er mee om? Welke houding kan ons helpen om staande te blijven in die voor velen angstige wereld? In elke eucharistie viering, zeggen drie keer: “De Heer zij met u” (bij het Evangelie- Gods Woord, begin van tafel gebed-Lichaam, aan het eind van de viering-Zegen). God is daarin aanwezig). Als je de hele bijbel lees vanaf begin tot het boek Openbaring vindt je daar 365 keer: “Wees niet bang”. Dus iedere dag van het jaar is er God met ons mee.

In de viering van vandaag horen we de woorden van Jezus: ‘Wees niet bang. Geen haar op uw hoofd zal verloren gaan;  God heeft meer zorg voor u dan voor de mussen.’ Staat deze boodschap niet haaks op het huidige algemene gevoelen? Er is juist alle reden om  bang te zijn. Wat moet je met zijn woorden? Is zijn boodschap niet onwerkelijk? Jezus staat zelf midden in het leven, wordt bedreigd door mensen van de gevestigde orde. Toch geeft Hij een bemoedigende boodschap voor mensen die bang zijn voor alles wat er op hen afkomt. Inderdaad, veel mensen zijn bang. En daar mogen we onszelf ook toe rekenen.

Beste mensen, angst is naast liefde de belangrijkste drijfveer in een mens. Beiden zijn heel krachtig en onuitroeibaar. Maar ze verdragen elkaar niet. Wie niet opengaat in liefde, sluit zich op in angst. Liefde maakt mensen vrij, angst maakt ons de  gevangene van onszelf. Liefde is de beste raadgever, angst de slechtste.

Allereerst Liefde met een Hoofdletter. De liefde van de Vader, die zoals het evangelie zegt geen van zijn kinderen zal laten vallen, omdat Hij meer op hen let dan op de mussen. De Vader die heel goed ziet, wat ieder nodig heeft. Een Vader ook, die zijn Zoon aan ons heeft gegeven, om met ons mens te zijn. Een Vader, die de naam draagt: ‘Ik zal er zijn voor jou’. Een Vader, die ons engelen-van-mensen stuurt, die Zijn Naam waar maken. Een Vader, die ons nooit zal vergeten, wat er ook gebeurt.

Mensen die zichzelf daarvoor hebben geopend, hebben daarin de kracht gevonden

om boven alle angsten uit te stijgen en zichzelf te geven. Denken we maar eens aan de bekende mannen en vrouwen, die in de concentratiekampen zijn gestorven:

Maximiliaan Kolbe, maar ook dichterbij Titus Brandsma, Edith Stein, en talloze onbekende, maar zeker zo moedige mensen. Waar hebben zij de kracht vandaan gehaald om ondanks alles te beminnen?  Hoe hebben zij hun angsten overwonnen? 

Herinnert dat we in Gods handen zijn. En mogen wij voor elkaar die Handen zijn. In Gods naam!! Amen.

 Eko Manek SvD