Zondag 27 augustus, wie is Jezus?

Zondag 27 augustus 2023

Wie is Jezus? Wat zeggen wij over Hem? Wat zeggen mensen die niet Christen zijn over Hem? Waar kunnen we Hem vinden?

Wij zijn hier natuurlijk NIET om Jezus te leren kennen, maar wij zijn hier om Hem te herkennen, om onze relatie met Hem te beamen door onze levenservaring. Hij wil naar ons persoonlijk antwoord luisteren. Hij kijkt ons aan en verwacht een antwoord. Wat wij over Hem denken, hoe wij Hem herkennen. Op welke manier herkennen wij hem dan? Zou Jezus er zo anders uitzien, dat wij Hem niet eens herkennen? Ik denk het niet. Ieder van ons herkent Hem wel.

Lezend in de schriften van de Bijbel worden Hem allerlei namen toegedicht, zoals Messias, wat gezalfde betekent; dienaar van Jahwe, Mensenzoon, het Lam Gods, de Gekruisigde, Redder van de wereld enz.

Maar in onze tijd, noemen sommigen Hem : zachtmoedige vredestichter, anderen: een harde profeet en onruststoker, of revolutionair, die de gevestigde orde omver wil gooien. Mensen zoeken een beeld en een naam alle eeuwen door.

In Azië is hij een Aziaat, in Afrika heeft Hij een zwart gelaat, in Europe is Hij een European, in de sloppenwijken ziet Hij er uit als een zwerver, in het vluchtelingenkamp is Hij een vluchteling, of Hij is misschien een vreemdeling want er is geen plek meer voor Hem.  

In de loop der eeuwen zijn daar bibliotheken vol over geschreven. Maar die geven nog geen volledig antwoord op de  vraag: ‘Wie zegt gij dat ik ben?’ Die vraag kunnen we alleen zélf beantwoorden.

Het zou mooi zijn als we hier ieders antwoord zouden mogen geven. Uw antwoord, mijn antwoord. Niet een antwoord uit een boek, maar een antwoord uit ons hart, uit het leven gegrepen. We zouden er uren mee bezig kunnen zijn. En ieder zou een ander aspect van Jezus kunnen weergeven.

Denk niet dat je theoloog moet zijn om die vraag te beantwoorden. Die zoeken het misschien veel te hoog, veel te diep of veel te ver.  De Benedictijnse regel zegt over gastvrijheid, ik citeer:  Alle gasten, die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: “Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgevangen”.

We kunnen mooie bespiegelingen hebben over Jezus. We kunnen er studiedagen en congressen aan wijden. Maar als we Hem niet herkennen in ons leven van alledag….in de gast aan de deur, in de buurman/buurvrouw naast ons, in die verzorgster of verpleegster, in die zieke...of waar dan ook dan staat Hij als een onbekende. Zoals een lied met als refrein: Midden onder u staat Hij die Gij niet kent. Ja, midden onder ons staat Hij die Wij niet kennen.

Moge deze viering ons dichter bij Hem brengen. Als ik Hem een naam mag geven, zeg ik graag: Die Jezus noem ik graag ‘mijn vriend’…… U hebt er ongetwijfeld een andere naam voor. Hoe zou u hem noemen? Denken we er even een ogenblik over na, in de stilte van ons hart…….

Eko Manek SvD