19e zondag dor het jaar. Thema: Kijk waakzaam rond.

19dhj2013

Van harte welkom in deze viering.

God heeft ons zijn Rijk beloofd: een rijk van vrede, liefde en gerechtigheid.

Maar dat Rijk kan pas naderbij komen als wij er heen op weg gaan.

Jezus vraagt ons waakzaam in deze wereld rond te kijken:

waar zien we sporen van het Rijk Gods midden onder ons?

waar kunnen wij onze krachten aan wijden

om dat Rijk te bevorderen en er in te delen?

Tegenover waakzaamheid staat lamlendigheid.

We geloven het wel. Daarmee geloven we het eigenlijk dus niet.

Echt geloof vraagt om actief mee doen; om bewust christen zijn.

Willen we bidden om Gods ontferming over ons.

Openingsgebed

Goede God, u schenkt ons de gave van het komende koninkrijk.

Mogen wij de trekken daarvan ontwaren in onze samenleving.

Maak ons hart open voor uw Rijk en doe ons verlangen naar uw toekomst.

Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven

Goede God, U nodigt ons aan uw Tafel

U schenkt ons in brood en wijn uw liefdevolle Tegenwoordigheid.

Mogen wij brekend en delend groeien in saamhorigheid.

Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

Slotgebed

Goede God, U nodigt ons uit te beleven van uw beloften

en u vraagt ons trouw te zijn aan uw woord.

Help ons in deze samenleving te kiezen voor solidariteit

en schenk ons het gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar.

Behoed onze samenleving voor verharding en verkilling.

Moge uw Licht opgaan over alle mensen hier.

Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

Overweging

Met Petrus vragen wij mee: Heer zijn die gelijkenissen nu bedoeld voor ons of voor iedereen? Wie is ‘ons’ en wie is ‘iedereen’?

“Ons” dat zijn wellicht de christenen van de eerste generatie.

Jezus zelf en zijn eerste leerlingen dachten dat het Rijk van God ieder moment kon doorbreken. Hoe zij zich dat voorstelden weten we niet.

Sommigen dachten: het herstel van het Koninkrijk van Israel ten tijde van koning David. Alle Romeinse bezetters er uit en dan regeren we ons eigen beloofde land.

Anderen dachten aan een grote wereldbrand en het neerdalen van een nieuwe hemel en aarde. God zou zijn heerschappij vestigen en alles zou nieuw worden.

Als Lucas zijn evangelie schrijft dan weet hij dat zo’n plotselinge doorbraak er niet in zit. Je moet wachten. Geduld hebben. Eens komt de dag, maar nu nog niet.

“Iedereen” dat zijn wellicht alle generaties na de eerste generatie leerlingen.

Wij behoren bij iedereen . Bij al die mensen die geduldig wachten.

Maar Lucas zegt nog meer: Het Rijk Gods is reeds midden onder u.

Het wordt je geschonken als je je handen er voor open houdt.

Let erop waar het gebeurt. Wees waakzaam en attent.

Volgens Lucas zegt Jezus ook tegen ons: “ Wees niet bevreesd kleine kudde.

Het heeft uw Vader behaagt u het koninkrijk te schenken.”

Als christenen zijn wij in dit vervlakkende en platter wordende land een minderheid aan het worden. In een samenleving waarin de groei van de economie belangrijker is dan menselijkheid en menswaardigheid, worden Gods beloften nauwelijks meer gehoord. En als ze gehoord worden, worden ze dan serieus genomen?

Maar wij zelf? Vertrouwen wij in het dagelijks leven op Gods beloften?

Heeft u in de afgelopen week er een moment bij stil gestaan dat het Rijk van God aan u geschonken is. Geschonken als gave en als opgave. Heeft u er in de afgelopen week een moment bij stil gestaan dat u als christen een roeping hebt in de wereld? De roeping om in deze wereld een stukje hemel op aarde te maken.

Misschien bent u helemaal niet bezig geweest met vragen als: waar schenk ik mijn aandacht aan; wat heeft voor mij de voorrang ; waar gaat mijn hart naar uit; wat is echt belangrijk in mijn leven?

Misschien zijn we zelf ook maar oppervlakkige mensen die bij de dag leven en die tevreden zijn met ons eten en drinken, ons dak boven ons hoofd en onze vakantieplannen.

Misschien doen we ook maar mee met wat in de wereld belangrijk is: rijk worden en plezier hebben; het leven leuk vinden en ons happy voelen.

Toch is ons dat Rijk van God geschonken en dat ziet er heel anders uit dan de wereld van de televisie en de kranten en de tijdschriften die ons van alles beloven als we doen wat de reclame zegt. Het Rijk van God is niet gebouwd op schone schijn en valse belofte van de reclame. Het Rijk van God is gebouwd op zorgzaamheid voor elkaar; solidariteit met elkaar; respect en liefde voor elkaar. Het Rijk van God begint met het welzijn van de ander ……die een mens is zoals ik ben.

We hoorden een stukje uit het Boek Wijsheid. Heel kort wordt daarin geschetst wat er in de nacht van de uittocht uit Egypte gebeurde. In die nacht kwam God zijn belofte na. Het volk Israel werd gered. Het volk van Egypte werd gestraft. De kinderen van de mensen die op God vertrouwden hadden zich verplicht gelijkelijk het goede te delen en de gevaren te trotseren. Zorgzaam voor elkaar, solidair met elkaar en met liefde voor elkaar trokken ze in de nacht weg uit Egypte, land van slavernij, naar het Beloofde land, het land van de vrijheid. Het Beloofde Land werd hun geschonken, maar de weg erheen moest nog worden gegaan. Het Beloofde Land leefde in hun harten, maar is toekomst die nog werkelijkheid moet worden. Op deze manier kan ook het Rijk Gods leven in onze harten. Wij zijn op weg om het werkelijkheid te laten worden. Onze inspanningen en Gods hulp werken daarin samen. Als wij niet gaan kan God ons niet begeleiden.

In de parabels van Jezus gebeurt ook alles in de nacht. De Heer komt terug van een bruiloft, midden in de nacht. De dienaren weten niet precies wanneer. Maar al die tijd dat de Heer komen kan, moeten zijn klaar staan. De inbraak gebeurt ook in de nacht. Maar je weet nooit precies wanneer de Heer als een dief komt. Je moet heel de nachtwaakzaam zijn. De parabels leggen nadruk op het onverwachte. In de duistere uren is er plotseling licht nodig. Houd de lampen brandend.

De doorbraak van het Rijk van God in jouw leven geschiedt onverwacht. Maar ben je er klaar voor? Sta je er open voor ? Soms zie je ineens hoe jij een bijdrage kan leveren aan het verwerkelijken van het Rijk van God. Ineens zie jij welke weg jij in jouw leven kan gaan.

Clara van Assisi die wij vandaag gedenken, leefde in een voor haar tijd luxe wereld. Ze werd gegrepen door het armoede ideaal van haar stadsgenoot Franciscus.

Ze verkocht al haar bezittingen, gaf het aan de armen en trok zich terug in een klooster om haar hart te richten op Jezus die arm geworden was om ons rijk te maken.

Zij vertrouwde erop dat alles haar erbij gegeven zou worden als zij haar hart gericht hield op het Rijk Gods.

Een advocaat vertelt: toen ik zag dat veel vluchtelingen geen goede begeleiding kregen bij hun asielaanvrage, ben ik me na mijn pensioen voor hen ga inzetten. Ons Nederlands recht geldt voor iedereen op Nederlands grondgebied. Ik heb er dagwerk aan en werk zelfs ‘s nacht nog door. Gerechtigheid is een grondwoord in het Rijk van God.

Een mevrouw vertelt: toen ik merkte dat mijn oudere buurman geen boodschappen meer kon doen, heb ik het enkele jaren voor hem gedaan. Nu is hij overleden. Toen heb ik een ander gezocht om boodschappen voor te doen. Hulpvaardigheid is kernwoord in het Rijk van God.

Een zieke die aan den lijve ervaren had hoe belangrijk bezoek is, is na zijn beterschap zieken gaan bezoeken. Door aandacht kun je mensen moed geven.

Als je waakzaam bent en goed rond kijkt in deze wereld zie je talrijke mogelijkheden om met een ander een stukje weg richting Koninkrijk te gaan. Niet als het jou uitkomt, maar als een ander jou nodig heeft.

Het Rijk Gods is ons geschonken als een belofte en als een droom.

Waar wij beginnen die droom te verwezenlijken komt God ons tegemoet.

We hoeven niet alles zelf te doen. We moeten wel een begin maken.

Laten we beginnen eens goed rond te kijken om door de oppervlakkigheid van deze samenleving heen te zien waar solidariteit , zorgzaamheid en liefde nodig zijn. Amen.

Voorbede

Pastor

God, richt ons hart op uw toekomst en maak ons dienstbaar aan uw komend Rijk.

Lector

Wij bidden u voor alle mensen die zich in hun keuzes laten leidend

door Gods beloften. Dat zij de tegenstand die zij daarbij ontmoeten verduren.

Wees Gij hun sterkte. S TI L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor alle mensen die zorg dragen voor kwetsbare mensen.

Help hen onze samenleving een menselijk gezicht te geven.

Blijf , God, hen inspireren. S TI L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor alle mensen die verstrikt in eigenbelang de weg naar de ander niet kunnen vinden. Behoed hen voor verbittering en eenzaamheid.

Doorbreek met uw licht., God, hun duisternis. S TI L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor alle mensen die zich inzetten voor het geluk van hun medemensen. Help hen te groeien in belangeloosheid. Help ons een samenleving op te bouwen voor al uw mensen zonder onderscheid. S TI L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap

Voor de zieken en ouderen. Om goede moed en om levenslust.

Voor de vakantiegangers. Om een goede en ontspannen tijd.

Voor de thuisblijvers. Dat zij zich niet eenzaam en vergeten voelen.

Voor onze persoonlijke intenties en de intenties in het boek:

… … Om verhoring van deze gebeden op voorspraak van de H. Anna en de Z. Titus Brandsma. S TI L T E Laat ons bidden.

 

Pastor

Help ons uw Rijk te vinden zodat wij ons hart eraan kunnen verpanden.

Dit bidden wij U door Christus onze Heer. Amen.