4 september 2022, Bezint eer ge begint

Overweging zondag 4 september 2022

Bezint eer ge begint, dat spreekwoord is een gouden advies voor veel activiteiten zowel voor activiteiten die wij dagelijks doen als wanneer we iets nieuws willen ondernemen of uitproberen. Ook Jezus spreekt in die richting. Hij maakt de vergelijking met een torenbouwer en met een koning die oorlog wil voeren. Zij moeten eerst alles goed afwegen voor zij aan dat werk of die oorlog beginnen.

Bezin eer ge begint, het is een goede raad van Jezus, die Hij wel erg radicaal interpreteert. Als iemand zijn eigen leven niet haat kan hij mijn leerling niet zijn, zegt Hij. Dat is nogal zwart wit, zonder nuancering. Jezus spreekt op zijn oosters. De bedoeling van Jezus is om te zeggen: Als je mij volgt, zit je niet op een gemakkelijke weg. Dan zit je op een weg waarop zich ook het kruis bevindt en pas na het kruis komt er verrijzenis.

Je kruis opnemen, je centrum verleggen, je ik gerichtheid omkeren naar een gerichtheid op Jezus, op God, op anderen. Gericht zijn op anderen dat is er gelukkig. Er zijn veel initiatieven waarin mensen opkomen voor zieken of voor mensen met problemen. Misschien ben je actief in een of andere beweging of organisatie? Je doet dat dan, niet alleen omdat je dat fijn vindt, maar uit bekommernis voor mensen. Die inzet geeft ons voldoening, maar die inzet kost ook moeite , je geeft er tijd aan, je krijgt soms kritiek, je ziet soms weinig resultaat. Het zijn kruisen op je weg als je je inzet voor anderen. Ben je bereid om die op te nemen in je inzet voor anderen?

Gericht zijn op God, met Hem overleggen, bij onze plannen en activiteiten, is dat in ons leven aanwezig? Ik denk terug aan een parochiaan. Haar dagen waren geteld toch bleef zij iedere dag bidden om kracht om deze laatste weg goed te kunnen volbrengen en zij had nog 1 wens dat zij haar kleinzoon die aan het backpacken in Vietnam was terug mocht zien. Dan was zij er klaar voor om te gaan. Samen bad ik met deze vrouw en zij  ging het gesprek aan in gebed om met God te kunnen overleggen. Ontroerend om mee te mogen maken.

Een ander voorbeeld is onze  H. Titus Brandsma: O God als ik u aanschouw geef dan dat ik van u hou.

En zo zullen er nog meer voorbeelden zijn van een overleg met God.

Zich bezinnen, het is naar ons leven kijken vanuit de vragen: wat wil ik met mijn leven? En wat zou God met mijn leven willen? Het antwoord dat wij dan van God krijgen zal vaak in de richting gaan van hetgeen Jezus ons voordeed, maar dan toegepast op onze levenssituatie. God wat wilt U dat ik doe? Het is een vraag om dagelijks te stellen. Die vraag kan ons brengen tot een diepere wijsheid. Die vraag doet ons beseffen: we zijn niet op de wereld om er zomaar te zijn, we hebben allen een roeping om bij te dragen aan Gods rijk. Hoe onze levenssituatie ook is, welke kruisen het leven ook meebrengt, God kijkt naar ons en ziet uit naar een wijze invulling.

Vanuit het boek Wijsheid hoorden wij een passage waarin de vraag wordt gesteld: wie van de mensen kan Gods plan doorgronden? Wie kan doorgronden wat de Heer wil? Niemand natuurlijk. “Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld, hoe zouden we dan het hemelse verstaan? Waarom er lijden is, daarop hebben wij geen antwoord. Dat God het lijden niet wil, dat mogen wij geloven. En Hij geeft de wijsheid hopelijk om goed om te gaan met pijn en lijden. Als God ons die wijsheid schenkt, dan hebben we een goede oriëntatie voor ons leven. Om te kunnen weten wat God met ons en met de wereld voorheeft, wordt ons die wijsheid hopelijk geschonken. We kunnen er om bidden.

In veel situaties is het goed om je eerst te bezinnen en te bidden. Soms ontvangen wij dan een wijsheid, die onszelf en anderen tot meer heil strekt, die ons dichter bij de uitbouw van Gods rijk en Gods plan met onze wereld, brengt.

Samen zijn wij hier in met elkaar op weg. Ieder individueel maar ook hier in deze geloofsgemeenschap en de 5 gemeenschappen met elkaar, de parochie Amstelland.

Met elkaar zetten wij ons in voor de erediensten, voor onze medemens, voor onze kinderen en jongeren denk aan doop, communie en vormselprojecten. Het leren van en met elkaar geeft ons ook wijsheid.

In onze parochie zullen wij het komend seizoen nog meer naar elkaar gaan toegroeien omdat we weten dat helaas in onze tijd de kerk een krimpende organisatie is geworden.

Dat wij met elkaar hiermee wijs omgaan om zeker ook de boodschap van Geloof Hoop en liefde te laten klinken in woord en daad, in onze samenleving. Zo wensen wij elkaar weer een goed inspireren seizoen.

Amen.