2 januari 2022, Openbaring des Heren

Openbaring des Heren 2.1.2022

Jes. 60, 1-6; Eff. 3, 2-3a; Mat. 2, 1-12

“Duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren”, horen we bij de profeet Jesaja. Het is alsof we getuige zijn van de laatste mededeling op het journaal over de pandemie en andere rampen in de wereld. Maar bij Jesaja is het slechts de opmaat naar een visioen over betere tijden. De glorie van de Heer zal alle duisternis verdrijven. Mensen zullen weer in vrijheid en met vreugde kunnen leven. Maar wat zegt dat over ons leven? Dat hangt af van je eigen keuze in het leven, zegt Matteüs. Laten we ons in beweging brengen? Een visioen kan mensen boven zichzelf uittillen en hen laten zien hoe er een nieuwe toekomst daagt. Wanneer we God in ons leven toelaten en worden aangeraakt door zijn aanwezigheid, dan gaan we alles anders zien.

“Jezus is de Heer, bij Hem zullen we geluk en nieuw leven vinden”. Dat is vandaag de boodschap van Matteüs. In het spel om de macht dat wij horen, verliest koning Herodes het van het kind Jezus. Niet Herodes, maar Jezus zal de koninklijke heerser zijn.

Tegenover de op macht beluste Herodes staan de wijzen uit het oosten. Zij dragen een geheim in zich dat niemand kent, maar dat hen in beweging heeft gebracht (Bastiaens). Zij volgen een weg van zoeken en je laten leiden. Dat doen ze door achter de ster aan te gaan, neer te knielen en hun schatten aan te bieden bij het kind Jezus. Zij worden er andere mensen van. Zij hebben het ware Licht gezien.

Matteüs nodigt met zijn verhaal ook ons uit om Jezus als onze Heer en koning te zien. Hij vraagt ons: Aan welke machten vertrouw jij je toe? En durf jij je te laten leiden door een ideaal zonder dat je precies weet waar je uitkomt?

De macht die Matteüs beschrijft is de macht van de wrede en machtsbeluste koning Herodes. Die Herodes heeft een heleboel tegenstanders uitgeroeid uit angst dat zij hem de kroon van het hoofd zouden stoten. Herodes heeft ook macht over de religieuze leiders. In de boeken lezen deze Schriftgeleerden over een leidsman uit Bethlehem die ooit als een Herder over Israël zal regeren.

Maar de koning klampt zich vast aan zijn troon. Hij is niet van plan zijn plaats af te staan. En de Schriftgeleerden weigeren in beweging te komen en te gaan zien. Ze durven zich niet te laten leiden door het nieuwe Licht.

Matteüs vraagt ons: vertrouw jij je toe aan politici die aan macht verslingerd zijn; die het volk onderdrukken; die geen vreemdelingen dulden en die alleen maar roepen dat zij gelijk hebben en dat wie het niet met hen eens is achterlijk is? Houd jij je vast aan leiders die geloven in vaste formules en regels en die angst hebben voor het Bijbelse visioen van een wereld vol vrede? Soms zijn godsdienstige mensen verstard en verhard, ook vandaag.

Matteüs daagt ons uit: wil je bij het oude vertrouwde blijven?  Of mag ik je uitnodigen mee op weg te gaan met de wijzen, de ster achterna en het onbekende tegemoet? Alleen als je op weg gaat en een zoekend mens durft te zijn zul je Jezus vinden en zul je zien dat Hij jouw Heer is. Je zult Hem vinden op plaatsen waar je Hem niet verwacht. Je zult Hem onverwachts tegen komen in de gestalte van iemand die jou om hulp vraagt. Je zult zijn stem horen in de stilte van je hart.

Geloven is bereid zijn jezelf uit handen te geven en je toe te vertrouwen aan Hem die ons nieuwe wegen ten leven wijst. Geloven is bereid zijn andere mensen te worden in zijn Geest. Geloven is neerknielen bij het kind en zeggen: U wil ik dienen (Buitendijk).

Matteüs belooft ons: als je niet de weg van de macht kiest maar de weg van de liefde en de goedheid gaat, dan kom je terecht in een wereld waarin het Rijk Gods doorbreekt. En daarom vraagt hij ons: Durf je je toe te vertrouwen aan nieuwe wegen? Laat je je leiden door de ster die straalt voor alle mensen?

Ik wens u een Zalig Nieuwjaar.

PLK