26 december 2020, 2e Kerstdag

Overweging Kerstmis 2020

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God.                                        Alles is door hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven en dat leven was het Licht der mensen.                                    En het Licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan…….

Wij wachten nog steeds op redding, op de verlossing, op verlossende woorden uit het torentje, op verruimende maatregelen over bezoek van familie,

En toch

‘Het ware Licht kwam in de wereld’. Een Redder is geboren’, in de menswording van de Zoon van God. God laat hiermee zien dat Hij dicht bij mensen wil zijn. Deze boodschap horen wij deze dagen. Een Lichtbrenger en een redder heeft onze wereld hard nodig. Iemand die ons kan genezen. Iemand die ons het vaccin van de Liefde ingeeft.

Hij is al reeds geboren. Hij is mens geworden. Wij kennen zijn geschiedenis, Hij heeft het vaccin van de liefde uitgetest. Dit vaccin dat Hij in de wereld bracht, blijft doorwerken. Het is in de wereld gekomen en zal er nooit meer uit weggaan.

Zijn vaccin, is bedoeld voor alle mensen van goede wil. Voor alle mensen die met hun hart het welbehagen van God zoeken. Zij mogen zich verheugen over de Redder die eens gekomen is. Zijn vaccin is bedoeld voor ons, die samenzijn om de diepte van Kerstmis in te ademen. Al zitten wij hier met een mondmasker, al zitten wij hier niet dicht bij elkaar, u die noodgedwongen thuis bent gebleven, toch zijn wij met elkaar verbonden in het diepe verlangen dat ook deze Kerstmis van ons goede mensen maakt en een nieuwe tijding brengt.

Er is hier gelukkig die Ene onder ons gekomen, die geen mondmasker draagt en die naar ons kijkt en naar ieder van ons glimlacht. Gelukkig zien wij zijn mond en zijn glimlach vanuit de kribbe, want het is de glimlach van God naar ons. Hij lacht ons toe vanuit een bijzondere plaats; vanuit een voederbak. Want die Ene wil voedsel zijn, voedsel voor ons hart en voor ons doen en laten. Die Ene die naar ons kijkt en glimlacht, vraagt aan ons: ’Wil jij mijn vaccin van Liefde ontvangen?’

Wil je Mij en mijn Liefde ontvangen, of blijf je in de duisternis, die mijn licht niet aanneemt?’ Als Hij in ons lichaam, in ons leven, mag komen, gaat Hij met ons op weg, want Hij wil wonen in ieder mens. Hij geeft ons het vermogen om  Zijn liefde te delen met elkaar.

Het vaccin van de Liefde komt ‘uit den hoge’. God zelf schenkt ons een kind, dat wij als zijn Zoon herkennen. Dat kind gaat als Gods Zoon leven. Het behoudt zijn glimlach naar alle mensen en het brengt genezing, voor armen en hongerigen, voor zieken en lijdenden, voor vreemdelingen en vluchtelingen, voor vriend en voor vijand.

Kerstmis vieren  wij deze keer niet ontmaskerd. Wij vieren het met een veilige mond en adem.

We vieren Kerstmis dit jaar in aangepaste vorm. Die aanpassingen vragen veel van ons maar wij doen dit toch met elkaar om vol te houden, om elkaar te beschermen tegen dat virus. Deze tijd vraagt van ons allemaal om ons mee-verander-spieren te trainen. Het vraagt van ons om voor elkaar te zorgen.

Als wij dit met elkaar doen dan ademen wij Gods vaccin van de liefde in, een vaccin dat ons tegen alles behoedt en dat ons grenzeloos verbindt met ieder mens die vrede wil. Kijk naar het kind zonder masker, ontvang zijn glimlach en adem alle veiligheid van zijn liefde in.

Onder ons neergezeten                                                                                              ziet Hij ons aan en spreekt                                                                                          het nooit meer te vergeten                                                                                          woord dat Gods licht ontsteekt:

Het woord dat onze aarde                                                                                            vervult van goede moed,                                                                                              dat mensen in hun waarde                                                                                          voor God herleven doet:

‘Hiertoe ben ik gekomen,                                                                                            hiertoe heb ik voortaan                                                                                                uw lichaam aangenomen                                                                                            om tussen u te staan,

Om mensen te bevrijden                                                                                              uit nacht en duisternis,                                                                                                om zegen te verspreiden                                                                                            voor wie gevangen is,

Om armen op te richten                                                                                              uit honger, sleur en slijk,                                                                                              om blinden te verlichten                                                                                              met uitzicht op mijn rijk,

Om liefde uit te dragen, ‘                                                                                              mijn enige gebod,                                                                                                        de vrede in uw dagen,                                                                                                  het goede nieuws van God.

 (Michel van der Plas)

Ik wens u allen Zalig Kerstmis, dat wij allen lichtbrengers zijn voor elkaar , dat wij vrede mogen brengen, dat wij het vaccin van de liefde aannemen.

Amen