21 juni 2020, Wees niet bang

12A Wees niet bang, 21 juni 2020 in TB

Jeremia 20, 10-13; Romeinen 5, 12-15; Mattheus 10, 26-33

 

Jezus stuurt zijn twaalf apostelen op pad om het Rijk van God te verkondigen en geeft ze instructies mee voor onderweg. Ze mogen niets meenemen en moeten mensen genezen die op hun weg komen. De reis zal niet gemakkelijk zijn. Ze worden gezonden als schapen onder wolven. Ze zullen onderweg weerstand ontmoeten. Dat gebeurt dikwijls met profeten. Kijk maar naar Jeremia (eerste lezing). Hij werd met de dood bedreigd. En toch, zegt Jezus, “wees niet bang!”

Angst speelt een grote rol in het leven. Faalangst, verlatingsangst, doodsangst. In deze tijd van de coronacrisis speelt doodsangst zelfs een heel grote rol. Velen raken verlamd door de constante vrees voor een ongrijpbare vijand. Maar angst is een slechte raadgever, zegt Jezus. Angst doodt de veerkracht en het enthousiasme. Angst laat ons, letterlijk en figuurlijk, in een hoekje kruipen. Maar is dat dan niet precies wat de regering ons deze dagen vraagt om te doen? Als noodzakelijke voorwaarde om het virus een halt toe te roepen. Hoe moeten we Jezus woorden dan verstaan?

Jezus zegt: Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel. Bij het woord ziel denken we vaak aan een onsterfelijke geest die voortleeft na onze dood. Maar een Jood heeft het bij het woord ziel over een soort antenne, een gerichtheid op God. Als die gerichtheid op God verloren gaat, komt men in een hel terecht. De hel, dat is de wereld die zich voor God heeft afgesloten (Van Looveren). De grootste vijand is diegene die onze geest kan vernietigen, die onze ziel en bezieling kapot kan maken.

Wees niet bang, zegt Jezus. Geen haar op uw hoofd zal verloren gaan. God heeft meer zorg voor u dan voor de mussen. Dus wees gerust. Liefde maakt vrij, angst maakt een mens een gevangene van zichzelf. Wie in voortdurende angst leeft, heeft geen leven. Tegenover angst staan vertrouwen en liefde. Christenen hebben een goede reden om te leven vanuit een soort basisvertrouwen. In navolging van Jezus mogen ze geloven dat er zoiets bestaat als voorzienigheid. Onze God is een betrouwbare God. Wie durft te vertrouwen op de kracht van God, kan ook beter de huidige crisis aan.

Het is niet voor niets dat de Bijbel vaak zegt: Vrees niet, wees niet bang. Zo zeggen de engelen aan de herders in Bethlehem. Zo zeggen de engelen aan de vrouwen bij het graf. Zo zegt ook Jezus tegen de leerlingen bij een storm op het meer. De leerlingen worden uitgedaagd hun angst voor de toekomst te laten varen. Ze moeten een voorbeeld nemen aan de vogels in de lucht en de lelies op het veld.

Angst verlamt, maakt mensen irrationeel of doet ze vluchten. Angst moet doorleefd worden en omgebogen tot iets hanteerbaars, al is dat soms best moeilijk. Juist in een moeilijke tijd als de onze komt er veel goeds niet tot stand omdat wij bang zijn. Anderzijds zien we ook veel mensen die hun vrees overwinnen en, met de voorzichtigheid die bij deze tijd hoort, actief worden. Ze laten zich raken en doen wat ze kunnen voor wie er slechter aan toe zijn. Daarvoor is moed nodig.

Er zit nog een ander aspect in Jezus’ boodschap. Hij moedigt ons aan vrijmoedig te spreken over de inspiratie van waaruit wij handelen. Het is juist in ons handelen dat we kunnen laten zien: geloven is zo gek nog niet. Vanuit ons geloof ervaren wij de vreugde en de moed om, ook in moeilijke tijden, op weg te gaan naar elkaar en te pleiten voor recht en gerechtigheid. En waar ons leven soms voelt als balanceren tussen angst en vertrouwen, proberen we innerlijke kracht op te bouwen in relatie met God. Met de woorden van Jeremia: Ik heb mijn zaak in Uw handen gelegd.

Laten we afsluiten met een gebed:

Heer, Gij zijt een God die harten en nieren doorgrondt. Wij leven in het vertrouwen dat we door U zijn gekend en bemind.

Christus, Gij hebt in doodsangst tot uw Vader gebeden. Wij vertrouwen erop dat onze angst voor de dood ons niet verlamt.

Heer, Gij zijt de Geest die ons drijft en bezielt. Wij durven rekenen op uw kracht en inspiratie in moeilijke dagen. Amen.

PLK