10 maart 2019, 1e zondag 40-dagen tijd

Jezus in de woestijn

Op een receptie ontmoet je veel mensen en kun je veel verhalen horen. Soms zoveel, dat het niet allemaal onmiddellijk tot je doordringt en je pas later realiseert wat iemand eigenlijk verteld heeft en wat dat voor die persoon betekent.

Er zijn verhalen bij die inslaan als een bom. Zoals dat van een vrouw, die op zo'n bijeenkomst vertelde, dat zij in amper een half jaar tijd vier dierbaren verloren was, waaronder meerdere broers. 'De laatste hebben we vorige week begraven', vertelde ze.

Bovendien kampt ze met ernstige gezondheidsproblemen, waarbij er veel mis gaat.

Artsen lijken nauwelijks met elkaar te communiceren, behandelingen worden alsmaar uitgesteld, er is onduidelijkheid over de vergoeding van medicijnen, met de thuiszorg is het moeilijk afspraken maken enz.

Door dit alles staat ook de relatie met haar vriend onder hoogspanning. 'Ik weet niet of we er samen uit gaan komen', zei ze. Zij is een gelovige vrouw, maar door alle gebeurtenissen wordt haar geloof erg op de proef gesteld.

Dat was te merken aan de vertwijfelde vragen die zij stelde. 'Hoeveel kan een mens eigenlijk verdragen? Waarom overkomt mij dit? Waar is God?'.

 

'Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld', zo schrijft Lucas.

We lezen het elk jaar opnieuw, het beproevingsverhaal, als inleiding op de veertigdagentijd. Zoals het volk Israel veertig jaar door de woestijn zwierf, zo verblijft Jezus er veertig dagen als voorbereiding op zijn openbare leven.

Hij eet niets en aan het einde van deze periode heeft hij grote honger. Dat is het moment waarop de duivel toeslaat. Drie keer probeert hij Jezus te verleiden.

De eerste beproeving heeft betrekking op het lichaam. 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die steen in een brood te veranderen'. Je zult maar uitgehongerd zijn en de kans krijgen om eten voor jezelf klaar te maken. Dan is het verre van gemakkelijk om 'nee 'te zeggen.

Toch doet Jezus dat en wel door te verwijzen naar de Schriften. Daarin staat immers: 'De mens leeft niet van brood alleen'.

Integendeel, mensen leven ook van het Woord dat God tot hen spreekt, het Woord dat grote kracht bezit, dat beschermt en bevrijdt. En dat ons helpt om verder te kijken dan het hier en nu, dan de onmiddellijke bevrediging van onze behoeften.

De tweede beproeving gaat over macht en roem. De duivel toont Jezus alle koninkrijken van de wereld en belooft hem de heerschappij hierover als Jezus in aanbidding voor hem neervalt.

Er wordt wel eens gezegd dat macht 'lelijk' is. Daarmee wordt bedoeld dat het het slechtste in een mens naar boven kan halen. Wie de macht heeft, heeft de touwtjes in handen. Hij of zij kan bepalen wat er gebeurt en wanneer.

Preces daarin schuilt de verleiding, want macht smacht naar meer, bovenal als je er zelf baat bij hebt. Ook nu verwijst Jezus naar de Schriften en zegt; 'Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem'.

God is anders. Zijn macht is die van de liefde.

De derde en laatste beproeving betreft een rechtstreekse uitdaging aan het adres van de Vader. De duivel vraagt Jezus namelijk om van het hoogste punt van de tempel te springen.

Als hij is wie hij beweert te zijn, dan zal de Vader hem niet laten neerstorten. In plaats daarvan zal Hij zijn engelen sturen om Zijn Zoon op te vangen en veilig naar de grond te brengen.

 

Jezus zal zijn leven uiteindelijk weggeven, maar niet op dit moment en niet op deze manier.

Hij zal het doen op de daarvoor bestemde tijd, als het uur gekomen is. En hij zal het doen ten behoeve van de mensheid, niet omdat de duivel het wil. Natuurlijk zal de Vader hem redden.

Daar is Jezus van overtuigd. Dat hoeft hij niet uit te proberen. Dus haalt hij wederom de Schriften aan; 'Stel de Heer uw God niet op de proef'.

Jezus verblijft veertig dagen en nachten in de woestijn. Hij wordt er driemaal op de proef gesteld. Driemaal probeert de duivel een wig te drijven tussen Jezus en zijn Vader. Het is hem niet gelukt. De band tussen beiden is te nauw.

Daar komt niemand tussen, ook de duivel niet. Jezus kent zijn Vader en weet dat Hij de allerhoogste is, dat Hij het is die redt en beschermt en al het echte geluk enkel bij Hem te vinden is. Vandaar dat hij alle verleidingen weerstaat en gesterkt in de openbaarheid treedt.

 

Beproevingen horen bij het leven. Elk mens krijgt er op zijn en haar manier mee te maken. Beproevingen zijn niet te vermijden en daarom zullen we ze moeten doorstaan.

Jezus kan ons hierbij tot voorbeeld zijn. Wanneer wij het moeilijk hebben mogen we ons steeds en vol vertrouwen tot Hem wenden, want hij heeft ons menselijk bestaan gedeeld en het lijden is hem niet vreemd. Jezus heeft het zelf aan den lijve ondervonden.

Daarom zal hij ons begrijpen en met ons meeleven. En hij zal ons kracht geven; de kracht om vol te houden en om vast te houden aan God, die ook ons zal redden en bevrijden. Amen.