19 juni 2016; Wie ben ik voor jou?

12C 19 juni 2016 (UB) Wie ben Ik voor jou?

Galaten 3, 26-29; Lucas 9, 18-24

Inleiding

Vandaag stelt Jezus ons de indringende vraag: wie ben Ik voor jou? Wij noemen ons zijn volgelingen. Maar kennen we Hem ook werkelijk? En zijn we bereid en in staat Hem op zijn weg naar Jeruzalem te volgen? Jezus waarschuwt ons: weet wel, als je mij wilt volgen, moet je bereid zijn je eigen kruis in jouw leven te dragen. Geen gemakkelijke woorden, die we vandaag willen overwegen. Wensen we elkaar een inspirerende viering.

Overweging

Jezus is in stilte aan het bidden. Als Lucas dat zegt, gebeurt er altijd iets bijzonders. In het intieme contact met zijn Vader wordt zijn zending weer extra levendig, lijkt het wel. Nu stelt Hij aan zijn vrienden de vraag: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" Zolang de vraag zo algemeen gesteld wordt, kunnen de leerlingen nog met ontwijkende antwoorden komen: een soort Johannes de Doper of Elia, of misschien een van de andere profeten. Er gingen van dat soort geruchten rond.

Maar dan wordt Jezus persoonlijker: maar jullie, wie ben ik voor jullie? Geen ontsnappen meer mogelijk. Soms moet je echte antwoorden geven in het leven, antwoorden met consequenties. Petrus zegt: U bent de Messias, de Gezalfde van God. Waar haalt hij het vandaan? Wie heeft hem dat duidelijk gemaakt? Hij heeft kennelijk in de roos geschoten. Jezus spreekt hem niet tegen, maar hij verbiedt zijn leerlingen hierover verder te spreken. Hij ziet zichzelf als de Gezalfde van God, maar beantwoordt niet aan de gangbare beelden van de Messias. In die volkse voorstelling verjaagt de Messias alle vreemde heersers. Maar Jezus heeft een totaal ander beeld: een Messias die moet lijden en sterven, omwille van zijn volk.

Dat is een beeld waaraan de leerlingen nog lang niet toe zijn. En wij misschien ook wel niet. Jezus volgen is elke dag je kruis opnemen, het kruis van onze zwakheden, onze mislukkingen en ons lijden, aan de hand van Hem die ons voorgaat. Wie zijn leven wil redden door te ontsnappen aan die harde werkelijkheid, zal zich verliezen in irreële dromen (Abt Marc). Als je de weg wilt gaan van je diepste bestemming, dan kan je niet weglopen van ongemak en levenspijn.

Om dat aan te kunnen is echte bezinning nodig en soms ook strijd. Zonder hechte band met Jezus lukt ons dat niet. In de brief aan de Galaten (eerste lezing) moedigt Paulus ons aan. In ons geloof, en door onze doop, zegt hij, zijn wij met Christus verenigd. Dat sterkt ons om op weg te gaan. De weg van omzien naar onze medemens, de weg van vrede en verbondenheid.

Wie is Jezus voor ons? Zijn leven blijft voor ons een mysterie: de zoon van God die een lijdensweg moet gaan. Een zoon van mensen die alleen maar goed doet. Waarom moest Hij uit de weg geruimd worden? Werd zijn goed-doen voor de religieuze machthebbers een probleem toen zijn goedheid zich ook uitstrekte tot zondaars en tollenaars? Werd het nog problematischer toen Hij de bekrompenheid en liefdeloosheid van de joodse leiders veroordeelde? Toen Hij de kant koos voor de armen en ontrechten? Toen Hij de rijken beschuldigde van uitbuiting en onrechtvaardigheid?

Hoe zou Jezus zijn als Hij nu leefde? Misschien zou Hij ons verwijten maken van liefdeloosheid en passiviteit. Hij zou waarschijnlijk opnieuw partij kiezen voor de zwakken, de eenzamen, de vluchtelingen. Volgen wij Hem daarin na? Hoe volgen wij zijn oproep om ons dikke ik te verloochenen en elke dag ons kruis op te nemen? Let wel, je hoeft niet iemand anders z’n kruis te dragen, maar hem of haar helpen de last te verlichten is zeker waardevol.

Wie ben Ik voor jou? U bent de Messias, zei Petrus. De Messias brengt aan het licht wie de mens in Gods ogen ten diepste is: beeld voor elkaar van Gods menslievendheid. Is Jezus vandaag voor ons nog steeds die inspiratiebron: om vanuit de relatie met God echt om te zien naar elkaar en de ultieme zin van het leven te ervaren?

Vandaag vraagt Jezus aan u en mij: wie ben Ik voor jou? Zolang Hij slechts een leraar en goed mens uit het verleden is, loop ik weg van zijn vraag. Hij wil een persoonlijk antwoord. Kan je mij accepteren als de Messias die niet uit is op macht en eer, maar die uit liefde voor zijn volk lijdt? Durf je dan nog met mij mee te gaan? Ben je bereid tot vergeving voor hen die jou onrecht doen? Heb je oog en aandacht voor de zieke en kwetsbare mensen? Ben je bereid mijn Naam hoog te houden waar het geloof wordt bespot en geminacht?

Als je dat kruis durft te dragen, zal Jezus zich laten kennen als bron van kracht en inspiratie. Wie met Hem gaat, zal uit de dood opstaan omdat de liefde voor Jezus altijd levenwekkend is (Buitendijk). Willen we Jezus zo toelaten in ons leven? Wie is Hij voor mij? Zonder een hechte persoonlijke band met Hem zullen we nooit echt christen zijn.

PLK