1 novemebr 2015 : Allerheiligen

Allerheiligen 2015

 

Van harte welkom op dit hoogfeest van Allerheiligen.

Aan iedere kind dat gedoopt wordt , wordt gezegd :

“Jouw Naam staat geschreven in de palm van Gods hand”.

Al iemand sterft  en wij zijn of haar leven overdenken,

dan mogen we ervan overtuigd zijn dat God onze dierbaren bij name roept .

Deze mensen worden door God zelf geheiligd.

In deze grote gemeenschap van  geheiligde springen er altijd personen uit die bekendheid genieten in een grotere kring.

Zij worden voorbeelden en gidsen op onze levensweg naar God toe.

Zij worden de heilig verklaarden.

Geheiligden en heilig verklaarden vormen één gemeenschap.

Eens – God weet wanneer – zullen wij bij hen gevoegd worden.

Wij zijn als christenen geroepen tot heiligheid en bestemd voor de hemel.

Door fouten en tekorten  ontstaan er hindernissen op deze weg.

Willen we God en elkaar om ontferming vragen.

 

Openingsgebed.

 

Goede God, op deze feestdag van Allerheiligen

bidden wij u met een dankbaar hart voor al die mensen

die ons inspireren om Jezus na te volgen op onze levensweg.

Mogen wij zoals zij het visioen van een nieuwe wereld voor ogen houden:

Vrede en veiligheid voor alle mensen,  barmhartigheid en liefde in de samenleving,

eerbied en aandacht voor ieder mensenkind.

Mogen wij door een heilig leven de wonden van deze wereld helen.

Door Christus onze Heer.

 

 

Gebed over de gaven.

 

Heer, met deze gaven drukken wij onze toewijding uit aan uw komend rijk.

Moge door onze inzet uw Rijk op aarde groeien en uw kerk teken van uw liefde zijn.

Door Christus onze Heer.

 

 

Slotgebed

 

Goede God, wij hebben het feest van Allerheiligen gevierd.

Onze vreugde dat al deze lieve en goede mensen nu bij u mogen leven is groot.

Vandaag gedenken wij hun voorbeeld; morgen ervaren we droefheid om hun gemis.

Houdt ons allen, levenden en overledenen, met elkaar verbonden door de kracht van de liefde die leven doet.  Door Christus onze Heer.

 

 

Overweging

 

Het laatste Bijbelboek – de Openbaring van Johannes – is een van de meest  mysterieuze  boeken.  Het staat vol met visioenen over aarde en hemel.  De aarde met al zijn verwarring en verschrikking zal aan het einde komen ; de hemel zal volstromen met alle mensen die Christus hebben gevolgd op hun levensweg.

Dat boek is geschreven voor een christelijke  gemeenschap die leeft in verdrukking en nood. Het is bedoeld als troostboek. Het is ook een vorm van verzetsliteratuur.

De kwade machten zullen uiteindelijk overwonnen worden door het goede.

Wie te midden van het kwaad goed blijft , zal leven. Ook al is hij gestorven. Biij God zal hij leven. Hij zal bij de heiligen geteld worden..

We zien bijna dagelijks  verwoeste steden in Syrie: Aleppo, Holms, Damascus.

De foto’s in kranten zijn nog indringender dan de tv – beelden die voorbij vliegen.

Een kind staande tussen vervallen muren van wat eens zijn huis was.

Een vrouw met een boodschappentas in een straat waar geen winkels meer zijn.

Een man die gras tussen de tegels weg haalt om wat te eten te hebben.

Voor hen is de verschrikking niet een beeld, maar een werkelijkheid.

Vorig jaar april werd pater Frans van der Lugt  dood geschoten.

Waarom? Omdat hij bleef bij de christenen van Holms.

In Aleppo leven drie  Blauwe Zusters die ervoor gekozen hebben achter te blijven bij de christenen die niet kunnen vluchten.  Voor hen is de Islamitische Staat een reële bedreiging: vervolging,  marteling , verkrachting en dood.

Apocalyps is de officiële naam van het laatste Bijbelboek.  In de filmwereld is Apocalyps een woord geworden waarin de ondergang van de wereld wordt verbeeld door stunts, geweld, rampen.  Wat in de film vermaak is , is op kleinere schaal bittere werkelijkheid.   Vandaag lezen de christenen in Syrië net zoals wij de Zaligsprekingen.

U zult begrijpen dat ze daar heel anders klinken dan hier.

Het woord zalig is een mooi katholiek ouderwets  woord. Het betekent ‘gelukkig ‘.

Maar dan gelukkig: niet om wat je hebt, maar om wie je bent.

In de nieuwste Bijbelvertaling – de bijbel in gewone taak-  is het woord zalig vervangen door : het echte geluk is voor mensen die…

“Het echte geluk is voor jou die …”  klinkt niet alleen als een beschrijving, maar ook als een beloftevolle oproep.  Ik vind het een knappe vertaalvondst.

Het  echte ware geluk is  in verste verte nog niet te zien maar als je erin gelooft en de weg daar naar toe opgaat, dan is het geluk toch al aanwezig.

Je bent er ondanks alle ellende toch goed aan toe, zegt Jezus tegen de menigte.

De menigte mensen rond Jezus waren mensen die door de religieuze en  culturele elite aan de kant waren gezet.   De farizese leiders zeiden tegen de mensen: “Als je niet in staat bent de Wet en zijn Geboden te onderhouden, dan wil God niets met jou van doen hebben.”  Mensen die vanwege handicaps niet gaaf waren – blinden, kreupelen,  melaatsen – werden uit de maatschappij gestoten. 

Mensen die nergens thuis horen komen bij Jezus en Jezus zegt tegen hen :

“We gaan samen een nieuwe samenleving vormen waarin God aan alle mensen nabij is en we noemen die nieuwe maatschappij Rijk der hemelen of Rijk van God.

Wij gaan … en omdat we gaan zijn we op de goede weg ; zijn we er goed aan toe ; worden we opgeroepen tot het echte geluk dat God ons gunt.

Omdat we samen op weg gaan, ervaren we nu al te midden van  ellende , verwarring,  verdriet hoe het eens worden zal. “ Oproep en belofte.

Dat zootje armoedzaaiers rond Jezus is het beging van de kerk der voleindig.

Met de woorden van het feest vandaag: zijn zij de eerste heiligen van het Rijk der hemelen. Wij worden genodigd in hun voetspoor te treden.

We spreken van 8 zaligsprekingen. Matteus heeft er een negende aan toegevoegd. Tegen ieder van ons zegt Jezus:  jullie zullen het moeilijk hebben omdat  jij bij mij hoort.  Ze zullen je uitschelden, leugens over je vertellen, je  gevangen nemen.

Christen zijn, bij Jezus horen, is nooit vanzelfsprekend.  Het is altijd kiezen voor een weg die tegen “wat iedereen zegt, vindt of doet “ in gaat.

Op ieder van u die deze woorden hoort  kan een van de zaligsprekingen van toepassing zijn, zegt Jezus.

De acht zaligsprekingen kun je verdelen in twee groepen:  er worden vier  situaties genoemd:  armoede, verdriet,  onrecht en vervolging. 

Er worden vijf houdingen genoemd: zachtmoedigheid, barmhartigheid,  vredelievendheid , zuiverheid en werken aan gerechtigheid.

Als mensen in moeilijke situaties de goede houding kiezen, dan kunnen ze helende en geheelde , dan kunnen ze heilige mensen worden.  Door te helen wordt je zelf geheeld.  Door helende mensen te zijn breekt heiligheid in deze wereld door . God komt ons nabij. 

Een moeilijke situatie van ons land en straks ook misschien van Amstelveen is dat wij vluchtelingen in ons midden krijgen.

Je hoort mensen zeggen: Wij, Nederlanders , hèbben een probleem, want die mensen zijn een probleem voor ons. Straks komen we zelf tekort. Ze komen om te profiteren.”

Dan horen we van verdronken mensen, dan zien we een groep mensen door een veld lopen, dan kijken we naar een foto van mensen die niet kunnen vluchten….

hebben we dan nog een probleem? Of hebben we een opgave?

Welke houding kiezen we?

Wie zachtmoedig  is,  zal het land bewonen. Een land in veiligheid en vrijheid.

Wie barmhartig is, zal als hij zelf in nood is barmhartigheid ondervinden.

Wie vredelievend zal alle mensen respecteren en eerbiedigen.

Wie zuiver van hart is, integer, onkreukbaar , zal weten wat God van hem vraagt .

Wie werkt aan gerechtigheid gunt aan anderen het goede leven zoals hij zich voor zichzelf verlangt.

Jezus reikt ons hier de bouwstenen aan voor een samenleving van elkaar helende en elkaar tot heelheid  brengende mensen.  Gods eigen heiligheid kan in mensen aan het licht komen. Gods Rijk kan al een beetje zichtbaar worden.

Het echte geluk is weggelegd voor mensen die in de moeilijke situatie van Amstelveense gemeenschap een uitdaging zien om Gods beloften waar te maken.

 

 

Pastor

 

Goede God, moge alle heiligen onze voorsprekers zijn nu wij tot u bidden:

 

Lector

 

Voor de kerk die midden in de wereld wil staan.

Dat  wij als christenen vòòr leven aan de samenleving

hoe het Rijk van God er uit kan zien:

een Rijk van gerechtigheid en vrede.                         S T I L T  E  Laat ons bidden.

 

Lector

 

Voor mensen de bewust kiezen voor Christus en Zijn kerk

en die daardoor tegenstand in de samenleving op lopen.

Dat zijn volharden in hun keuzes en staande blijven.

Dat zij mild en barmhartig blijven en vergevingsgezind.  S T I L T  E  Laat ons bidden.

 

Lector

 

Voor mensen die ongezien en ongeweten goed doen aan anderen.

Voor hen die zich belangeloos inzetten voor kerk en samenleving.

Dat zij zich door U gezien en gesteund weten.

Houd hen gaande op de weg naar heiligheid.             S T I L T  E  Laat ons bidden.

 

Lector

 

Voor stad Amstelveen en voor onze geloofsgemeenschap van Titus Brandsma

Dat wij, wanneer er vluchtelingen in ons midden komen, wij hen op humane wijze tegemoet treden, Dat we hen ontvangen op de manier waarop wijzelf ontvangen willen worden.

Dat wij samen een gemeenschap vormen van mensen 

die naar elkaar omzien, om elkaar geven,  elkaar niet verloren laten lopen.

Dat wij op onze manier uw heiligheid uitstralen in onze leef omgeving.

Mogen wij dor uw wil te doen uw Naam heiligen op aarde.  

S T I L T  E  Laat ons bidden.

 

Pastor

 

Wij brengen onze overleden voor uw Aanschijn en noemen de namen van:

Overleden familie van Nes – Bosma,. Overleden familieleden Rijk; Ben Vork; Jan Bannenberg; Hans Hackel;  Cees Bartels; Jaap en  Ank Pilo;  Agnes Hoefsloot; Frans Verhofstad;  Philo Prestupa; Herman Scholten ; Peter ten Kroode ;Hanny Baur; Reni  Brancart . Mogen zij bij onze lieve heiligen gerekend worden en onze voorsprekers zijn in uw hemel.  S T I L T  E  Laat ons bidden.

 

Pastor

 

Goede God, U laat ons delen in uw heiligheid en daardoor zijn wij uw kinderen.

Houd ons gaande op de weg van heiligheid en schenk ons nu reeds uw vrede.

Amen.