Bijzondere vieringenIn het liturgieschema kunt u zien of er een bijzondere viering is. In onze parochie kennen wij de volgende bijzondere vieringen:

Woord- Gebed- en Communievieringen

Eén keer per maand wordt er op de tijden van de Eucharistievieringen een Woord-, Gebed- en Communieviering gehouden. Deze vieringen worden in overleg met de pastor voorbereid door de werkgroep.

Gezinsvieringen

Enkele malen per jaar wordt er een gezinsviering gehouden, waarin ouders en hun kinderen een grote inbreng hebben. Deze vieringen zijn met Kerstmis, Pasen en aan het begin en einde van het schooljaar.

Doopviering

Voor het Doopsel van uw kind wordt u verzocht zich in verbinding te stellen met de locatieraad van de Titus Brandsma.

De Eerste Communieviering

Gedoopte kinderen kunnen op de leeftijd van 7 à 8 jaar nauwer verbonden worden met de geloofsgemeenschap door met de Eucharistievieringen mee te doen.

Vormselviering

In het Vormsel vieren wij dat mensen door de kracht en de gaven van de H. Geest ten volle bevestigd zijn in hun geloof en dat zij op hun manier voor hun geloof kunnen uitkomen en daarvan kunnen getuigen. Het Vormselsacrament wordt toegediend door de Bisschop, zijn Vicaris of een plaatsvervanger. Jongeren vanaf 12 jaar en ouderen komen hiervoor in aanmerking.

Huwelijksviering

Door voor de gemeenschap te trouwen geven twee mensen voor God en Zijn gemeenschap te kennen, dat zij elkaar voorgoed als vrouw en man willen toebehoren. Het huwelijk is een grote stap in het leven van de mensen. Deze stap vraagt veel voorbereiding. Om de Huwelijkssluiting echt een eigen viering van dit bruidspaar te doen zijn is het nodig vroegtijdig contact op te nemen met het pastoraal team.

Vieringen rond het overlijden

Wanneer in onze familie en in onze kerkgemeenschap iemand sterft, hebben wij behoefte aan een woord van troost en bemoediging. De Kerk mag dat woord in Gods Naam tot nabestaanden spreken. Voor de verzorging van de begrafenis/crematie moet u contact opnemen met een uitvaartonderneming. Voor de kerkelijke afscheidsviering met het pastoraal team.